Olet täällä

Heikki Immonen

Heikki Immonen
EU-hankekoordinaattori

Aluekehitysohjelmatyö, edunajamisen hankeluettelon valmistelu. EU:n rakennerahastohankkeiden arviointi, valmistelu ja koordinointi päätöksentekoa varten, hankeneuvonta, -ohjaus ja -valvonta. Maksatuksiin liittyvät sisäiset tarkastukset, hankkeiden väli- ja loppuarvioinnit.

Matkapuhelin
044 7974 273