Olet täällä

Euregio Karelia

Tehtävät

Euregio Karelia on Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan yhteistyöalue ja yhteistyöfoorumi. Yhteistoiminnan perustana on partnerialueiden yhteinen tahto parantaa väestön elinolosuhteita rajanylittävän yhteistyön avulla. Euregio Karelian tarkoituksena on toimia toimijoiden yhteistyöfoorumina, syventää jäsenalueiden ohjelma- ja hankeperusteista rajanylittävää yhteistyötä sekä tuoda yhteistyöhön strateginen ja poliittinen ohjaus. Myös alueen edunvalvonta on Euregio Karelian tärkeä tehtävä.

Euregio Karelia perustettiin 24.2.2000 solmitulla sopimuksella, jonka allekirjoittivat Suomen puolelta alueen kolmen maakuntaliiton edustajat ja Venäjän puolelta Karjalan tasavallan ulkomaansuhteiden ministeri.

Käytännössä Euregio Karelia on kansainvälinen yhteisö, jonka toiminnan perustana on sen jäsenalueiden yhteinen tarve parantaa yhteistoiminnan avulla alueidensa väestön elinolosuhteita. Euregio Karelian toimintamuoto on rakennettu aiemmin Euroopassa perustettujen ja jo toimineiden Euroregio –alueiden kokemusten pohjalta. Euregio Karelia oli ensimmäinen Euroopan Unionin ja Venäjän väliselle maarajalle perustettu Euroregio –alue.

Euregio Karelian toiminta on jatkuva prosessi, jossa yhteistyötä tehdään konkreettisella tasolla rajan molemmilla puolin yhteisen päämäärän hyväksi. Euregio Karelia pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon sen molempien jäsenmaiden keskushallinnon sekä Euroopan unionin suuntaan. Tavoitteena on mm. vaikuttaa rajanylittävän yhteistyön asemaan Euroopan unionin ulko- sekä aluepolitiikassa. Samoin tavoitteena on vahvistaa ja edistää rajanylittävään yhteistyöhön kytkeytyvien politiikka- ja rahoitusohjelmien yhteensovittamista ja koordinointia.

Hallitus ja sihteeristö

Euregio Karelian ylin päättävä elin on Euregio Karelia hallitus. Hallituksessa on 12 varsinaista jäsentä, 6 suomalaista ja 6 venäläistä. Suomalaiset jäsenet edustavat maakuntaliittojen korkeinta poliittista ja virkamiesjohtoa. Karjalan tasavallan edustajat ovat korkeatasoisia hallituksen edustajia.

Euregio Karelian hallituksessa on käytössä kaksoispuheenjohtajuus; kokouksissa on aina sekä suomalainen että venäläinen puheenjohtaja yhtä aikaa. Varsinaisten jäsenten lisäksi Suomen ulkoasiainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön, Venäjän federaation ulkoministeriön sekä Euroopan unionin nimeämillä edustajilla on mahdollisuus osallistua Euregio Karelian hallituksen kokouksiin.

Euregio Karelia hallituksella on apunaan sihteeristö, joka valmistelee hallituksen käsittelyyn tulevat asiat ja toteuttaa hallituksen sille antamat tehtävät. Sihteeristö koostuu Karjalan tasavallan edustajasta sekä suomalaisten maakuntien liittojen edustajista, yksi kustakin.

Euregio Karelia sihteeristön pääsihteeri on aina samalta jäsenalueelta kuin Euregio Karelia hallituksen puheenjohtaja. Suomen puolelta puheenjohtajana ja pääsihteerinä toimii kunkin maakuntaliiton edustaja vuorollaan, rotaatioperiaatteen mukaisesti.

Yksityiskohtaisempaa tietoa löydät osoitteesta http://www.euregiokarelia.com/en tai ottamalla yhteyttä Euregio Karelian sihteeristön kainuulaisjäseneen Katja Sukuvaaraan.

 

Lisätiedot