Olet täällä

Ennakointi

Tehtävät

Ennakointi on keskeinen, lakisääteinen osa Kainuun liiton toimintaa. Kainuun liitto koordinoi alueellista ennakointia, arviointia ja seurantaa maakunnassa.

Ennakointia/ Foresight

 

Ennakointi on keskeinen osa Kainuun liiton toimintaa. Aluekehityslaissa maakunnan liiton tehtäväksi on määritelty alueellisen ennakoinnin koordinaatio. Lain mukaan maakunnan liitto vastaa ennakoinnin yhteensovittamisesta maakunnassa, arvioi ja seuraa maakunnan ja sen osien kehitystä sekä vastaa alueellisen pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittamisesta ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelusta.

Alueelliseen ennakointiyhteistyöhön Kainuun liitto osallistuu koordinoimalla ennakointi- ja seurantaryhmän toimintaa, tuottamalla ennakointiportaaliin tilastotietoa sekä asiantuntijanäkemystä esimerkiksi väestökehityksestä ja muuttoliikkeestä, kuntataloudesta ja kuntien kehityksestä laajemmin.

Ennakointi- ja seurantatietoa, sekä keskustelua Kainuun tulevaisuudesta kootaan Kainuun ennakointiportaaliin osoitteessa kuiskintaa.fi.

Lisätiedot