You are here

Viestintä ja markkinointi

Maakuntajuhla 2014
Kuva maakuntajuhlasta Ristijärvellä 2014

Kainuun liiton viestintä huolehtii siitä, että kansalaiset saavat tietoa maakunnan liiton työstä ja toiminnasta. Viestinnän keinoin tuetaan myös kainuulaisten mahdollisuuksia osallistua entistä enemmän maakunnan kehittämiseen.

Kainuun liiton tehtävänä on myös edistää Kainuun tunnettuutta ja hyvää mainetta maakunnan ulkopuolella. Viestintä on olennainen osa maakunnan edunvalvontaa, ja viestinnällä tuetaan Kainuu-ohjelmassa määriteltyjen maakunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista. 

Viestinnän linjaukset 2016-2020

Kainuun liiton viestinnän linjaukset sisältävät viestinnän tavoitteet, kohderyhmät, sisäisen ja ulkoisen viestinnän, vastuut, kanavat, painopisteet, kehittämisen ja muistilistana toimivan TOP 10 -ohjeistuksen. Viestinnän linjauksia täydentää sisäisenä työkaluna toimiva vuosisuunnitelma.

Kainuun liiton viestinnän linjaukset, sähköinen julkaisu

Yhteystiedot

Viestintä toimii hallintopalvelut -vastuualueella.  

Viestintäpäällikkö Eeva Mäntymäki (Kainuun sote, työskentelee 20% työajastaan Kainuun liitolle)
Verkkotiedottaja Arja Korhonen

Viestintäryhmään kuuluvat myös:
Johdon assistentti Salli Mikkonen
Kansainvälisten asioiden assistentti Minna Mustonen

Viestinnän hankkeet