Olet täällä

Elinkeinot

Kainuun vuosille 2014 - 2017 laaditussa maakuntaohjelmassa on myös määritelty maakunnan kärkialoja, joihin kohdistetaan tulevina vuosina resursseja ja erityishuomiota. Näitä myös maakuntaohjelmassa huomioituja kärkialoja ovat matkailu ja palvelut, teknologiateollisuus, biotalous ja kestävä kaivannaistoiminta.

Puurakentaminen

 

Kainuu on metsävaltainen maakunta, joka on aina elänyt puusta. Paperiteollisuuden loputtua Kainuussa on pelkän raaka-aineen tuottamisesta  siirrytty vähitellen puun jatkojalostamiseen valmiiksi tuotteiksi. Kuhmossa toimiva Woodpolis tekee puualan tuotekehitystä ja on toimintansa aikana toteuttanut useita puunrakennuskohteita kymmenien yritysten kanssa. Kuhmo Oy edustaa Kainuussa sahateollisuutta, joka tarjoaa asiakkailleen  myös ensiasteen jalosteita, kuten mitallistettuja tuotteita, urapuita, lattia- ja terassilautoja, seinäpaneelia tai vaikkapa sydänvapaita tuotteita. Sivutuotteena syntyvä sahanpuru jalostetaan briketiksi, joka on monikäyttöinen kiinteä polttoaine.

Renforsin Ranta on Kajaanissa sijaitseva yritysalue, joka on perustettu UPM:n Kajaanin tehtaan entisiin tiloihin.  Alueella sijaitseva CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima tieteen tietotekniikan keskus. Se tarjoaa korkeakouluille, tutkimuslaitoksille ja yrityksille tietoteknistä tukea ja resursseja: mallinnus-, laskenta- ja tietopalveluja. Tutkijat voivat käyttää Suomen laajinta tieteellisten ohjelmistojen ja tieteen tietokantojen valikoimaa sekä Suomen tehokkaimpia supertietokoneita Funet-tietoliikenneyhteyksien kautta.

Uusina aloina Kainuuseen on tullut mittaustekniikka, jota edustaa CEMIS.  CEMIS (Centre for Measurement and Information Systems) on Oulun ja Jyväskylän yliopistojen, Kajaanin ammattikorkeakoulun, Mittatekniikan keskus MIKES:in ja VTT:n yhteinen mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut sopimuspohjainen tutkimus- ja koulutuskeskus. CEMISin toiminta pohjautuu jo yli 40 vuoden kokemukseen mittaustekniikan  liiketoiminnasta ja yli 20 vuoden kokemukseen mittaustekniikkaan liittyvästä tutkimustoiminnasta.

Transtechin kiskokalusto- ja konepajateollisuus Kajaanin Otanmäessä edustaa erikoisosaamista, jonne haetaan asentajia ja hitsaajia jatkuvasti.
Terrafamen kaivos Sotkamossa työllistää satoja kainuulaisia ja kaivostoiminnan jatkuminen on Kainuulle elintärkeä asia. Yrityksen ympäristöasioiden kuntoon saaminen on kuitenkin toiminnan jatkamisen perusedellytys.

Suurimpia työllistäjiä Kainuussa on edelleen palvelut. Sote -kuntayhtymä on maakunnan suurin työnantaja, se työllistää tällä hetkellä noin 3200 henkeä. Samoin kauppa- ja muut julkiset palvelut ovat kainuulaisten työllistäjiä.

Linkkejä edellä mainittujen tahojen sivuille:

 

Lisätietoja linkeistä: