Olet täällä

Edunajaminen ja yhteistyö

Tehtävät

Perussopimuksen mukaan Kainuun liiton tehtävänä on ajaa maakunnan etua kansallisen ja Euroopan politiikan tasolla. Kainuun liitto luo ja hoitaa yhteistyötä ja kumppanuuksia maakunnassa ja maakunnan ulkopuolella uudistetulla toimintamallilla. Maakuntaohjelma on keskeinen väline, jolla maakuntien voimavaroja suunnataan yhteisiin kehittämistoimenpiteisiin. Edunajamisteemat on tarkennettu Kainuun edunajamisen hankeluettelossa, jota päivitetään aina tarpeen vaatiessa.

Viestintä toimii edunajamisen strategisena tukena. Maakunnallisen markkinoinnin tehtävänä on huolehtia kansallisella ja kansainvälisellä tasolla maakunnan positiivisesta tunnettavuudesta.

Aluetalous on vahvistunut Kainuussa poikkeuksellisen voimakkaasti viimeisten kahden vuoden aikana, mikä antaa suotuisat lähtökohdat muuttaa Kainuun pitkään jatkuneen negatiivisen väestökehityksen suuntaa. Myös uusille talouskasvua luoville investoinneille on runsaasti mahdollisuuksia. Kasvun jatkumisen keskeiset pullonkaulat liittyvät osaavan työvoiman saatavuuteen, kansainväliseen saavutettavuuteen sekä investointien realisointiin.

Näiden ratkaisuun keskitytään Kainuun liiton tulevien vuosien toimintasuunnitelmissa, Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa, edunajamisen painopisteissä sekä maakunnan ja valtioneuvoston aluekehityskeskusteluissa ja siltasopimuksessa. Toimeenpanosuunnitelmasta on maakuntahallituksen linjausten mukaisesti tehty Kainuun kasvuohjelma nimeltään Kasvua Kainuuseen.

Edunajaminen