Olet täällä

Edunajaminen ja yhteistyö

  • Eni cbc ryhmätyö 29.1.2014

Tehtävät

Perussopimuksen mukaan Kainuun liiton tehtävänä on ajaa maakunnan etua kansallisen ja Euroopan politiikan tasolla. Kainuun liitto luo ja hoitaa yhteistyötä ja kumppanuuksia maakunnassa ja maakunnan ulkopuolella uudistetulla toimintamallilla. Edunajamisteemat on tarkennettu Kainuun edunajamisen hankeluettelossa, jota päivitetään aina tarpeen vaatiessa.

Viestintä toimii edunajamisen strategisena tukena. Maakunnallisen markkinoinnin tehtävänä on huolehtia kansallisella ja kansainvälisellä tasolla maakunnan positiivisesta tunnettavuudesta.

Edunajaminen