Olet täällä

Vuodenvaihde on hyvä taitekohta tarkastella mennyttä ja luodata tulevaa. Niin yksittäisen ihmisen näkökulmasta kuin myös projektiorganisaatiolla paraikaa valmisteltavan Kainuun sote- ja maakuntauudistuksen osalta.

Umpeutuva syyskausi on ollut epävarmuustilanteessa elettyä organisoitumisen ja perustan rakentamisen aikaa. Voimaantulevan lainsäädännön selkiintymättömyys, aukollisuus ja maakunnalle siirtyvien tehtävien keskeneräisyys on vaikeuttanut valmistelutyötä merkittävästi. Jokainen voi kuvitella, miltä tuntuisi, jos ohjeeksi talonrakentamiselle annettaisiin, ”että rupea nyt rakentamaan näillä piirustuksilla, jotka ovat vielä vähän kesken ja voivat rakennuksen pystytyksen aikana muuttua”. Tavoiteltava tilanne sote- ja maakuntauudistuksessa olisi ollut, että lainsäädäntö olisi tehty ensin valmiiksi ja vasta sen jälkeen ryhdytty valmistelutyöhön. Nähtävästi historiallisen suuri urakka pani hotkimaan haastetta oikein olan takaa ja etukenossa. Eli välttämättömät asiat ensin ja tarpeelliset sitten vähän myöhemmin…

Tästä huolimatta uusien maakuntien valmistelussa on mentävä määrätietoisesti eteenpäin niillä oletuksilla, tiedoilla, voimavaroilla ja muilla edellytyksillä, jotka ovat käytettävissä. Jokainen maakunta näyttää valmistelussaan etenevän vähän omalla tyylillään eikä yhtä yhtenäistä kiveenhakattua sapluunaa ole olemassa. Kainuussa käytettiin varsin paljon energiaa työryhmävalmistelun järjestäytymiseen, mikä toivon mukaan tuottaa jatkossa vahvaa sitoutumista ja virkeää vaikuttamista uuden maakunnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Luottamushenkilöiden puheenjohtajarooli työryhmävalmistelussa myös varmistanee sen, ettei synny ”revähtymiä” demokratiavajeen tai tiedonkulun ohuuden takia.

Kainuussa sote-osuuden valmistelun pohjan pitäisi hallintokokeilun ja Uusi Sairaala –hankkeen toimintamallityön jäljiltä olla kohtuullisen hyvällä tolalla. Sote-palvelujen inhimillinen ja taloudellinen merkittävyys huomioiden kehittämistä kuitenkin edelleen riittää. Näköpiirissä ei ole kokonaan valtiorahoitteiksi muuttuvien palvelujen osalta mitään runsaudensarvea, vaan julkisen talouden kestävyysvajeen paikkailua miljardikaupalla. Tämä puolestaan edellyttää lisääntyvää toiminta- ja kustannustehokkuutta, joka on noteerattava uuden maakunnan valmistelussa.

Alkava Suomen itsenäistymisen 100-vuotisjuhlavuosi 2017 avautuu eteemme toki juhlavana, mutta näyttää maakuntavalmistelun kannalta myös erittäin kiireiseltä ja työntäyteiseltä. Uusien maakuntien on määrä startata oikeudellisina siirtymävaiheen yksiköinä jo 1.7.2017. Miljoonia nippeleitä ja suuriakin pensselivetoja täytyy hoitaa ennen tuota H-hetkeä ja sen jälkeen, jotta uudeksi maakunnaksi 1.1.2019 fuusioituvien Kainuun liiton, sote-kuntayhtymän, Ely-keskuksen, TE-toimiston ja pelastuslaitoksen organisaatiot ja eräät valtiolta siirtyvät muut toiminnot saadaan sulautettua samalla sykkeellä toimivaksi maakunta-apparaatiksi, jota uusi maakuntaitsehallinto orkesteroi.

Siintävästä ähkyisyydestä huolimatta on syytä pitää kirkkaana mielessä, että uuden maakunnan rakentaminen on Kainuulle historiallinen ja ainutlaatuinen mahdollisuus. Siihen sisältyvä päätös- ja kehittämisvalta on tiiviissä yhteistyössä käytettävä täysimääräisesti kainuulaisten tulevaisuuden hyväksi. Kaiken valmistelupuurtamisen ja organisaatioiden pystytyksen keskellä johtoajatuksena on sujuva palvelu ja paraneva elinvoima niissä puitteissa kuin kokoonjuostava uusi maakunta voi niihin niukentuvan valtionrahoituksen turvin ja toimintansa kautta vaikuttaa.

Näillä ajatuksilla toivotan kaikille kainuulaisille Turvallista ja Toimeliasta Uutta Vuotta 2017 ! Samalla toivon Laajaa, Aktiivista ja Hyvää Yhteistyötä Sote- ja MaakuntaUudistuksen tiimoilta !

Lisää uusi kommentti