Olet täällä

Virityksiä valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen alkavaan eli esivalmisteluun on Kainuussa ollut jo kuluvan vuoden kesäkuun lopusta lähtien. Nyt on päästy niin pitkälle, että uudistusta johtava ohjausryhmä on hyväksynyt toteuttamista suuntaavat projekti- ja viestintäsuunnitelmat. Lisäksi valmisteluryhmä on valtuutettu päättämään työryhmien kokoonpanoista. Pian saadaan yhteistyössä kääriä hihat ja ruveta tosissaan ja aikailematta rakentamaan Kainuulle uutta maakuntaa. Palvelut ja elinvoima edellä ja vuoden 2019 alku tähtäyspisteessä.

Esivalmisteluun ollaan saamassa mukaan laajat sidosryhmät eri tahoilta. Kaikkiaan maakuntauudistuksen  valmisteluorganisaatioihin tultaneen nimeämään suuruusluokkana noin 150 henkilöä. Äskettäin poikkeusluvan saaneen Kainuan eli Uusi Sairaala-hankkeen toimintamallien valmisteluun on jo pitkään osallistunut suurinpiirtein vastaava määrä ko. toimialan henkilöstöä, luottamushenkilöitä ja eri asiantuntijoita. Kun sote- ja maakuntaosuuksia yhteensovitetaan Kainuun esivalmistelussa yhdeksi kokonaisuudeksi, voidaan todeta, että valmisteluun osallistunee noin 300 henkilöä. Eikä tässä vielä kaikki.

Ohjausryhmä on perustanut lisäksi esivalmistelua ja uuden maakuntastrategian laadintaa tukemaan kansalais-, yhdistys-, yritys- ja muuhun sidosryhmävaikuttamiseen keskittyvän muutosfoorumin. Se on tarkoitettu ensisijaisesti eri katto-organisaatioille, mutta osallistujamäärää ei ole sinänsä rajoitettu, vaan siihen voivat osallistua kaikki kiinnostuneet. Muutosfoorumissa on tarkoitus käsitellä esivalmistelun välituotoksia ja ideoida uuden maakunnan tulevaa kehittämistä ja sen resursseja. Foorumille voidaan järjestää myös eri aihealueilla työpajoja, joita valmistellaan ennakkoon vuorovaikutusteknologioiden ja kyselyjen avulla.

Uudistuksen ohjausryhmän ja muutosfoorumin kokoukset ovat kaikille julkisia. Eri valmisteluorganisaatioiden muistiot ja pöytäkirjat julkaistaan uudistuksen kotisivuilla, joissa on myös yhteystiedot palautteen antamista varten. Uudistuksesta pyritään tiedottamaan aktiivisesti ja jatkuvasti, jotta muutoksen eri sidosryhmät pysyvät kärryillä siitä, mitä on tapahtumassa. Kuntia kuullaan erillisillä kuntakäynneillä ja avaintoimijoita perehtymiskierroksella.

Uskon, että jokainen kiinnostunut kainuulainen voi halutessaan esittää mielipiteensä ja vaikuttaa meneillään olevaan maakunnan esivalmisteluun. Tunkua työryhmiin on ollut enemmän kuin toiminnallisuuden näkökulmasta mahdollisia jäsenyyksiä, mutta vaikuttamisen paikkoja on muutosprosessin avoimuuden takia jatkuvasti. Tärkeitä ovat näkemykset siitä, kuinka maakunnan palvelut tulisi järjestää ja tuottaa mahdollisimman sujuvasti ja asukkaiden tarpeita hyvin vastaavina. Polttava kysymys on, kuinka elinvoimaa saadaan uuden maakunnan avulla parannettua.

Vahvistuva uusi lainsäädäntö luo kehittämiselle raamit, mutta kainuulaisista itsestään on kiinni, kuinka muutos valmistellaan ja toteutetaan ja kuinka uudistukseen sisältyvä potentiaali pystytään käyttämään maakunnan asukkaiden hyväksi. Toivottavasti nyt nähdään metsä puilta. Ei siis synkistellä, syytellä eikä jahkailla, vaan käydään yhdessä joukolla rohkeasti ja rakentavasti valmistelemaan kainutlaatuista sote- ja maakuntauudistusta ! Värkit siihen ovat olemassa.

 

Uudistusterveisin

Harri Mattila

 

Lisää uusi kommentti