Olet täällä

Kainuun sote- ja maakuntauudistuksen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) nimitettiin 19. kesäkuuta maakuntahallituksessa. Se aloitti työskentelynsä 26.6. järjestäytymiskokouksessa, jossa se käynnisti ensimmäiset henkilörekrytoinnit valmisteluorganisaatioon. Tavoitteena oli tuolloin saada valmistelukoneisto mahdollisimman valmiiksi 1.10. suunniteltuun väliaikaisen toimielimen virallisen toiminnan käynnistymiseen mennessä.

Perustuslakivaliokunnan kesäkuun viimeisellä viikolla julkistaman lausunnon pohjalta Sipilän hallitus muutti sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun aikatauluja. Uusien maakuntien aloitusajankohdaksi päätettiin 1.1.2020 ja ensimmäiset maakuntavaalit siirrettiin loppuvuoteen 2018. Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan uudelleen valmistelua vaatii nimenomaan sote-palvelujen valinnanvapauden toteuttamismalli (yhtiöittäminen). Maakunnan elinvoimatehtävien ja soten muun kokonaisuuden osalta muutostarpeita lainsäädäntöön ei ollut.

Maanantaina 7.8. Kainuun väliaikainen valmistelutoimielin piti kokouksen, jossa keskeisenä asiana olivat uudistuksen uuden aikataulun vaikutukset valmisteluun, sen rahoitukseen ja jatkoprosessiin.

Kainuun uudistuksen ohjausryhmä on hyväksynyt 19.6. kokouksessaan uuden maakunnan organisaation rakennekaavion jatkovalmistelun jäsentämiseksi. Valinnanvapaussäädösten uudelleen valmistelu tulee vaikuttamaan soten tuotannon organisointiin, yhtiöittämistarve muuttuu ja mahdollisesti vähenee, ja välillisesti myös tukipalvelujen yhtiöittämisen tarve voi muuttua. Lisäksi pantiin merkille, että tulevan maakunnan liikennetehtävien osalta valtakunnallisessa valmistelussa oleva maantielain uudistus sisältää erityisesti Kainuun näkökulmasta merkittäviä ratkaisuja ja liikenneasioiden haltuunotto Kainuun tulevan maakunnan kannalta on käynnistettävä. Organisaatiokaavio on tarpeellista päivittää ohjausryhmässä sen jälkeen kun uudesta valinnanvapausmallista on riittävästi tietoa.

Koska maakuntauudistuksen toimeenpanolaki osana uudistuspakettia tulee uusien aikataulujen vuoksi voimaan vasta aikaisintaan kesäkuussa 2018, maakuntauudistuksen esivalmistelu pidentyy siihen saakka. Tämän vuoksi väliaikaisen valmisteluelimen kokouksessa päätettiin, että Kainuun liitto toimii edelleen uudistuksen valmistelun hallinnoivana tahona ja että maakuntahallituksen tulee käsitellä asia omalta osaltaan.

Esivalmistelua on mahdollista ja tarpeen jatkaa kaikilta niiltä osin, joihin soten valinnanvapausmalli ei vaikuta. Myös soten osalta järjestäjän ja tuottajan erottamista tulee jatkaa ja samoin kuin valmistella valinnanvapauspilottiin hakua muuttuneesta tilanteesta huolimatta. Kainuun VATE päätti tähän liittyen päivittää suunnitelmaa väliaikaishallinnon työryhmistä soten osalta. Työryhmä nro 7 muutettiin Soten järjestämisen työryhmäksi ja työryhmä 8 soten tuottamisen työryhmäksi. Työryhmän 11 nimi tullaan päivittämään.

Henkilövalintojen toimeenpanossa otetaan huomioon edellä kerrotut muutokset ja VATE:n seuraavassa kokouksessa 21.8. on tavoitteena tarkentaa kaikki seuraavan rekrytointiaallon suunnittelijoiden (päätoimiset) ja vastuuvalmistelijoiden (ostopalvelut) toimenkuvat ja viimeistellä hakukuulutukset. Selvitettävänä asiana on liikkeenluovutusperiaatteen soveltaminen tilanteessa, jossa uuden maakunnan organisaation juridinen perustaminen on siirtynyt noin vuodella eteenpäin. Tämä selvitys on tarpeen myös ennen kuin VATE valitsee henkilöt avoinna olleisiin talous- ja ICT-suunnittelijoiden tehtäviin. VATE päätti jatkaa valmistelujohtajan ja –assistentin tehtävien hakuprosesseja niin, että haastatteluun kutsutaan kaikki tehtäviä hakeneet henkilöt ja valinnat voidaan tehdä seuraavassa VATE:n kokouksessa.

Valtakunnan tasolta ainoa viesti maakunnalle on ollut kehotus jatkaa valmistelua esivalmistelutyyppisenä. Maakuntien huolena on tuotu esille valmistelun pidentymisestä johtuva valtion rahoituksen tarve. Tähän asiaan saataneen lisävarmuus lähiaikoina kun lomakauden jälkeen valmistelutyö myös valtiovarainministeriössä ja hallituksessa pääsee jatkumaan.

Maakuntauudistuksen valtakunnallisessa valmistelussa on alkamassa tärkeä vaihe, kun alkusyksyllä käynnistetään kaikkia maakuntia koskeva uusien maakuntien talouden ja toiminnan simulointi. Siinä prosessissa testataan valtion (ministeriöt) ja maakuntien uutta vuorovaikutusmallia sekä rakennetaan tarvittavat talouden ja toiminnan suunnittelun ja seurannan järjestelmät ja toimintatavat.

Suurin osa maakunnista on perustanut Kainuun tavoin väliaikaisen toimielimen ja osassa on jo tehty henkilövalintoja. Kainuussa olemme olleet edelläkävijöitä maakuntamallin osalta, mutta erittäin aktiivisia ja nopeasti uudistusta valmistelevia maakuntia on jo useita. Kainuun tavoite on pysyä uudistuksen edelläkävijänä jatkossakin.

Lisää uusi kommentti