Olet täällä

Koronaepidemian vaikutukset kasvoivat Kainuussa nopeasti maaliskuusta vapun tienoille saakka, jolloin työttömyys- ja lomautustilastoissa saavutettiin huippu. Epidemia ei saapunut laajamittaisina Kainuuseen ja lomautukset alkoivat peruuntua ja jopa kesämatkailussa saavutettiin huippusesonki.  Kainuu onkin yksi vähiten epidemian vaikutuksista kärsineitä maakuntia. Koronan toisen aallon torjuminen on nyt ajankohtainen, mutta ensimmäinen aalto jätti jälkeensä erittäin pahan ongelman Kainuun tulevalle kehitykselle – olemme olleet ilman lentoliikenneyhteyttä maaliskuun puolivälistä, eikä liikenteen käynnistymiselle ole ollut näköpiirissä selkeää aikataulua.

Lentoliikenteen kehitys on ollut huolena jo aiemmin

Kainuulle saavutettavuus on äärimmäisen tärkeä kehityksen edellytys. Kainuun liitto on yhdessä muiden Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kanssa tehnyt yhteistyötä lentoliikennettä koskevassa edunvalvonnassa ja kehittämistyössä. Kainuun liiton hallinnoimana toimii parhaillaankin Pohjois-Suomen kolmen maakunnan yhteinen lentoliikennehanke. Siinä haetaan yhteistyöllä sekä kunkin 8 lentokentän paikallisten toimijoiden kesken ratkaisuja lentoliikenteen kehittämiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Kainuun osalta hankkeessa on ollut yhtenä tausta-ajatuksena päästä Lapin lentoliikenteen ja matkailun kehityksen imuun. Aivan ilmeinen johtopäätös on ollut, että Kajaanin kentän matkustajamäärän merkittävä kasvu ei voi tapahtua muutoin kuin alueen kansainvälisen matkailun kehityksen kautta. Kainuun matkailun yöpymistilastojen mukaan ulkomaalaisten osuus on 10 %, kun se Lapissa on noin 50 %. Tähän tavoitteeseen Kainuussa on tartuttu yhteistyössä Visit Finlandin suuralueyhteistyön kautta, joka käytännössä tarkoittaa kainuulaisten kv. matkailupalvelujen ja -alueiden yhteismarkkinointia Arctic Lakeland Kainuu –brändillä.

Valitettavaa on että Arctic Lakeland –markkinoinnille tuli koronan myötä tauko heti, kun siinä oltiin pääsemässä hyvään alkuun. On kuitenkin selvää, että pitkän tähtäimen tavoitteista ei tule luopua, vaikka uudessa tilanteessa kannatti nopeasti tarttua kotimaiseen matkailukysyntään.

Vuoropuhelu Finnairin kanssa käynnissä

Kajaanin vetovastuulla on käyty kuukausittain neuvonpitoa kainuulaisten sidosryhmien ja Finnairin edustajien välillä. Sidosryhmiin ovat kuuluneet Kainuun liitto, Kainuun Yrittäjät, Oulun kauppakamari sekä alueen suurimpien yksityisten ja julkisten toimijoiden sekä matkailualan edustajia. Vastaavia neuvotteluja ovat käyneet kaikkien viiden liikenteeltä suljettuna olevien kenttien sidosryhmät.

Alkukesästä näissä neuvotteluissa ilmoitettiin Finnairin suunnitelmista kesän ja syksyn lentoliikenteen avaamisista mm. Kuusamon kentälle. Kajaanin, Kemin, Kokkolan, Jyväskylän ja Joensuun kenttien avaamisesta luvattiin tiedottaa elokuun aikana; näkymänä oli liikenteen mahdollinen avaaminen talvikaudelle eli marraskuusta eteenpäin. Kainuun edustajat vaativat liikenteen käynnistämistä mahdollisimman pian yhdellä päivittäisellä vuorolla. Elokuun alussa Finnair tiedotti median välityksellä, että se siirtää päätöksiään ko. viiden kentän osalta myöhemmäksi. Viime viikolla Finnairin edustajat perustelivat asiaa vetoamalla koronaviruspandemian globaaliin kehitykseen ja siitä seuranneeseen lentoliikenteen suunniteltua hitaampaan avautumiseen. Seuraava keskustelu siis käydään syyskuussa.

Ministeri Harakan työryhmältä on lupa odottaa väliaikaisratkaisua

Viiden lentokentän liikennemotti vaikuttaa kuuden maakunnan saavutettavuuteen. Tilanne on alusta alkaen ollut myös poliittisen huomion kohteena ja onhan valtio Finnairin suuri omistaja ja on päättänyt myöntää yhtiölle 600 miljoonaa euroa lisäpääomaa. Finnairin asema pörssiyhtiönä estää suoran omistajaohjauksen. Hallituksen kanta on hyvin Finnairin toimivan johdon tiedossa, sillä valtion lisäbudjettiinkin on kirjattu tarve hoitaa lentoyhteyksien jatkuminen kaikille kentille. Finnair voisi strategiassaan ottaa Suomen saavutettavuuden huomioon; näin ei kuitenkaan näy olevan.

Lentokenttäkohtaisten neuvottelujen lisäksi edunvalvontaa ovat hoitaneet kaupungit, yrittäjäjärjestöt, kauppakamarit ja maakunnan liitot. Kuuden maakunnan maakuntajohtajat olivat mm. kesäkuussa yhteydessä valtiovarainministeri Matti Vanhaseen. Elokuun alkupuolella liikenneministeri Harakka vieraili mm. Kokkolassa ja tapasi siellä maakunnan johtoa. Harakka julkisti Keskipohjanmaa-lehdessä suunnitelmansa asettaa työryhmä selvittämään viiden lentokentän liikenteen avaamista. Työryhmä on asetettu viime viikolla. Kainuusta ryhmään on valittu Risto Hämäläinen Kajaanin kaupungilta.

Harakan työryhmällä on nyt vastuullinen rooli löytää ainakin väliaikainen ratkaisu suljettujen viiden kentän liikenteen palauttamiseksi. Pidemmällä tähtäimellä on poliittisesti tärkeää, että valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma noteeraa Kainuun kaltaisten alueiden saavutettavuustarpeet. Lentoliikenteen jatkumiseen on voitava luottaa, jotta yritystoiminta voi alueella kehittyä.

Kainuussa on tehtävä kotiläksyt lentoliikenteen kysynnän vahvistamiseksi

Viime kuukausina olemme pohtineet monta kertaa eri kokouksissa: miksi Finnair lopetti lennot ensimmäisten joukossa myös Kainuuseen? Kun Finnair sulki Kajaanin kentän liikenteen, sillä oli kuitenkin selkeä tahto jatkaa lentoja Lapin kentille. Matkailun tarpeet olivat ehdottomasti painava kriteeri – ja erityisesti kansainvälinen matkailuliikenne. Kun Finnair on ilmoittanut avaavansa syksyksi Kuusamon lentoyhteydet, kysymys nousee entistä enemmän esiin. Eihän Kuusamon kentän liikennemäärät poikkea edukseen Kajaanista ja matkailun yöpymisiäkin Kainuussa on enemmän kuin Kuusamossa. Yksi selitys asiantilalle on tullut esiin Pohjois-Suomen lentoliikennehankkeessa. Kuusamon alueella eri toimijat ovat muutama vuosi sitten aloittaneet tiiviin yhteistyön lentoliikennekysynnän vahvistamiseksi.

Kainuun liiton vetämässä lentoliikennehankkeessa on valmistumassa Kainuun lentoliikenteen kehittämissuunnitelma. Sen toimeenpanemisessa on ratkaiseva entistä vahvempi ja määrätietoisempi yhteistyö Kajaanin lentoaseman liikenteen vahvistamiseksi.

Pentti Malinen, maakuntajohtaja 

Linkkejä:

https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/599266

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/blogs/2020/matkailu-on-valttamatonta--myos-korona-aikana/

https://www.lvm.fi/-/tyoryhma-arvioimaan-maakuntien-lentoliikenneyhteyksia-1224567

Lisää uusi kommentti