Olet täällä

Kainuun liikenteellisen saavutettavuuden parantamisessa on paljon haasteita. Asioiden edistyminen vaatii poikkeuksetta vahvaa yhteistyötä, sillä ulkoisen saavutettavuuden parannuskeinot eivät löydy Kainuun sisältä. Junaliikenneyhteyksien nopeuttaminen Kainuuseen on erinomainen esimerkki tästä. Kainuu on mukana yhdessä Itä-Suomen maakuntien kanssa ajamassa nopean Itäradan saamista tulevaan hallitusohjelmaan ja valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.

Itä-Suomen on välttämätöntä yhdistää poliittiset ja muut voimansa rautatieyhteyksiensä kehittämisessä. Julkisessa keskustelussa ovat jo pidemmän aikaa olleet esillä ns. tunnin junayhteydet Turusta ja Tampereelta. Mediahuomion lisäksi ne ovat saamassa myös merkittävää tukea mm. elinkeinoelämän valtakunnallisilta toimijoilta. Itäradan saaminen ”samalle viivalle” julkisuudessa paljon esillä olleiden hankkeiden rinnalle vaatii kovaa työtä!

Itä-Suomen maakuntien liitot, kaupungit, yrittäjäjärjestöt ja kauppakamarit nostivat Itärata-asian esille toukokuussa 2018 toimittamalla liikenne- ja viestintäministeriöön ja Liikennevirastoon aloitteen ”3 tunnin junayhteyden kehittämisestä Kuopiosta ja Joensuusta Helsinkiin”. Kainuun liiton oli helppo olla tämän aloitteen takana, sillä Helsinki-Kuopio yhteyden em. nopeutuminen merkitsisi Kajaani-yhteyksiin ja täältä pohjoiseenkin vastaavan parannuksen. Tietenkin myös Kuopio-Kajaani välille tarvitaan liikenneturvallisuutta ja –nopeutta parantavia investointeja.

Nopea Itärata hanke konkretisoituu tässä vaiheessa erityisesti Helsingistä Porvoon ja Kouvolan kautta mahdolliseen uuteen ratayhteyteen. Sen vaikutukset olisivat moninaiset, sillä se samalla kertaa lyhentäisi aikamatkaa niin Savon radalle, Karjalan radalle kuin Pietariinkin. Helsinki-Kouvola väli nopeutuisi noin 40 minuuttia.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin toimeksiannosta aloitti Itärataa selvittävä ryhmä toimintansa 3.10.2018. Sen tehtäväksi on tullut selvittää mahdollisuuksia em. linjaukselle, joka kulkisi Helsinki-Vantaan lentoasemalta Porvoon kautta Kouvolaan. Liikennevirastolla on aikaisempia selvityksiä Itäradasta, jotka tässä yhteydessä päivitetään. Ryhmässä on mukana edustajia liikenne- ja viestintäministeriöstä, Liikennevirastosta, Etelä-Karjalan liitosta, Etelä-Savon maakuntaliitosta, Kainuun liitosta, Kymenlaakson liitosta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta, Pohjois-Savon liitosta, Uudenmaan liitosta, Kouvolan kaupungista ja Porvoon kaupungista. Työryhmän määräaika oli vuoden 2018 loppuun, mutta sitä on jatkettu kuukaudella. Tärkeintä on että Itärata on nopeiden Helsinki-Tampere ja Helsinki-Turku –ratojen selvitystöiden ohella nyt yksi Suomen tämän hetken tärkeimmistä tarkasteltavista ratahankkeista.

Kun Kainuun liitto antoi 19.11.2018 lausuntonsa Uusimaa-kaava 2050 luonnoksesta, asiaan luonnollisesti otettiin selkeä kanta, jotta Uudenmaan ja Kymenlaakson maakuntakaavoissa uusi ratayhteystarve tullaan huomioimaan. Vastaavan lausunnon antoivat kaikki Itä-Suomen maakunnat.

Itärataan liittyen ovat Etelä-Karjalan liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Pohjois-Savon liitto, Kainuun liitto, Porvoon kaupunki ja Kouvolan kaupunki lisäksi tilanneet oman erillisen selvityksen Itäradan aluetalousvaikutuksista MDI Aluekehittämisen konsulttitoimistolta. Tämän selvityksen on tarkoitus määrä valmistua helmikuun loppuun. Selvitystä tullaan käyttämään Itärataa koskevassa vaikuttamisessa ja edunajamisessa.

Kainuuna meidän on tarpeen korostaa näihin selvityksiin liittyen myös Kajaanin kautta pohjoiseen ja Suomen itärajalle liittyvien yhteyksien merkitystä. Ei myöskään tule unohtaa Itä-Suomen ratayhteyksien merkitystä, kun suunnitellaan mahdollista jäämeren ratayhteyttä.

Itärata-hanke on ollut keskeisesti esillä Itä-Suomen neuvottelukunnan kokouksissa ja Itä-Suomi nousuun –seminaarissa. Itä-Suomen maakunnat Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Kainuu kokoontuivat Helsingissä 12.12.2018 sopimaan yhteisistä hallitusohjelmatavoitteista ja nopea Itärata on yksi aivan keskeisimmistä yhteisistä tavoitteistamme.

Pentti Malinen
Maakuntajohtaja

PS. Valtioneuvosto julkisti 1.2.2019 uusimmat suunnitelmansa valtakunnallisesti merkittävimpien ratainvestointien rahoittamiseksi. Hankkeissa pisimmällä olevat ”tunninjuna”-yhteyksinä mainostetut Turun ja Tampereen (Suomi-rata) ovat saamassa jo yhtiön. Itärata-hanke on hallituksen esityksessä huomioitu, mutta sen osalta valmius ei ole vielä yhtä korkealla. Haaste Itä-Suomen maakuntien yhteistyölle sekä Uudenmaan ja Kymenlaakson maakuntakaavojen uudistamiselle on noussut ratkaisevaan asemaan.

Tiedotustilaisuuden tallenne on katsottavissa linkistä  https://valtioneuvosto.fi/live ja
tiedote verkko-osoitteesta: https://www.lvm.fi/-/raideliikenteen-kilpailutus-etenee-hankeyhtiot-rahoittamaan-investointeja-997477

Kommentit

Tekstissä lukee virheellisesti, että "Helsinki-Kouvola väli nopeutuisi noin 40 minuuttia.". Selvitysten mukaan Helsinki-Kouvola väli nopeutuisi 10 minuuttia, jos yleinen nopeusrajoitus on 200 km/h. Teoreettisella 300 km/h nopeudellakin lyhennys ei yltäisi 19 minuuttia suurempaan aikasäästöön.

Lisää uusi kommentti