Olet täällä

Kainuun maakunnan valmistelu on talven aikana edennyt työryhmissä monella rintamalla. Esivalmistelussa on luodattu uudeksi maakunnaksi muodostuvien organisaatioiden nykytilaa,voimavaroja, palveluja ja tehtäviä. Selvityksin on rakennettu pohjaa maakunnan väliaikaishallinto- (1.7.2017 lukien) ja käynnistämis- (1.3.2018 alkaen) vaiheille.

Lainsäädännön keskeneräisyydestä huolimatta valmistelutyössä on pystytty luomaan valmiuksia ratkaisuille, jotka vahvistuvat säädösten tullessa voimaan.Kevään korvalla Kainuussa otetaan käyttöön myös uusia osallistamisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Kainuulaisia kutsutaan nyt laajasti mukaan vaikuttamaan uuden maakuntansa valmisteluun.

Maakuntavaltuutetun sekä asukkaan ja asiakkaan näkökulmat ja kansalaisyhteiskunnan tuen merkitys on pidettävä kirkkaana mielessä maakunnan pystyttämisessä. Näin eri sidosryhmien vaikuttamiselle sekä Kainuun uuden maakunnan yhteisyydelle ja toimivuudelle luodaan hyviä edellytyksiä.

Tästä päämäärästä käsin muutosfoorumin avulla tuetaan Kainuun sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelua ja uuden maakuntastrategian laadintaa. Muutosfoorumi toimii kansalais-, yhdistys-, yritys- ja muuhun sidosryhmävaikuttamiseen keskittyvänä keskustelu- ja työskentelyareenana. Tavoitteena on rakentaa foorumista Kainuun maakunnan pysyvä osallistamisen ja vuorovaikutuksen kanava.

Muutosfoorumiin voivat osallistua kaikki kiinnostuneet henkilöt organisaatiotaustastaan riippumatta. Foorumi muodostuu sähköisen palvelun  hyödyntämisestä sekä jokaisessa kunnassa pidettävästä muutosinfosta työpajoineen. Työryhmävalmistelusta nousevista aiheista järjestetään Otakantaa.fi –palvelun avulla tai Facebookissa kaikille avoimia kyselyjä. Niiden yhteenvedot käsitellään muutosinfojen työpajoissa esivalmisteluun työstettäviksi vaikutteiksi. Samalla kansalaisille annetaan tietoiskuja Kainuun sote- ja maakuntauudistuksen sisällöstä, etenemisestä ja mahdollisuuksista vaikuttaa uudistukseen.

Muutosinfot kunnissa starttaavat Suomussalmelta 22.3. ja päättyvät Hyrynsalmelle 18.5. On tärkeää,että mahdollisimman moni tulevaisuudestaan kiinnostunut kainuulainen lähtee avoimin mielin ja aktiivisesti mukaan muutosinfoihin. Punaisena lankana on palvelujen sujuvuuden ja elinvoiman edistäminen. Infoissa ovat mukana useat maakuntavalmistelun tuoreinta tietoa tarjoavat avainhenkilöt eri toimialoilta.

Toinen vaikuttamisen paikka on Sotkamossa 5.4. järjestettävä valtakunnallisten muutosjohtajien maakuntakierros. Tilaisuuden aamupäivä on kaikille kiinnostuneille ja erityisesti uudistuksen valmisteluun jo osallistuneille tarkoitettu tiedottava ja keskusteleva osuus. Valtakunnantason erityisasiantuntemus on läsnä vahvasti edustettuna. Iltapäivällä käsitellään uudistusorganisaation puitteissa Kainuulle keskeisiä valmistelun teemoja. Näin laajoilla kansalais- ja asiantuntijaryhmillä on monipuolisia mahdollisuuksia vaikuttaa uuden Kainuun maakunnan valmisteluun. Kurkkaa lisätietoa ja lähde sinäkin antamaan panoksesi maakuntamme tulevaisuuden rakentamiseen !

Lisää uusi kommentti