Olet täällä

Valinta vuoden 2016 kainuulaiseksi puhujaksi yllätti minutkin. Mutta valinnan perusteluista tunnistan itseni: ”Hän on Kainuun puolesta puhuva mies, joka käyttää työssään aktiivisesti sosiaalista mediaa. Tänä vuonna kunniamaininnalla haluttiin nostaa esiin työssään paljon puhuva virkamies, joka myös käyttää uusia viestinnällisiä mahdollisuuksia.” Voiko siis some olla Kainuun edunajamisen työkalu?
 

Mitä some on? Mitkä sen mahdollisuudet työssä ja johtamisessa ovat?
 

Sosiaalisella medialla (social media) tarkoitetaan internetin uusia palveluita ja sovelluksia, joissa yhdistyy käyttäjien välinen kommunikaatio ja oma sisällöntuotanto. Sosiaalisella viitataan ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja medialla informaatioon sekä kanaviin, joiden myötä sitä jaetaan ja välitetään. Sosiaalinen media eroaa perinteisestä joukkoviestinnästä siinä, että käyttäjät eivät ole vain vastaanottajia, vaan voivat myös tehdä asioita: kommentoida, tutustua toisiin, merkitä suosikkeja, jakaa sisältöjä jne. Toiminta tuottaa lisää sosiaalisuutta, verkottumista ja yhteisöllisyyttä. (http://kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/sosiaalinen-media)

Johtamisessa korostuu yhä enemmän viestintä ja viestintä muuttuu (monipuolistuu). Yksi merkittävimmistä sosiaalisen median käytön puolestapuhujista julkishallinnossa on Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri. Kunnallisalan kehittämissäätiö on julkaissut hänen kirjoittamansa julkaisun. (http://kaks.fi/wp-content/uploads/2015/03/Julkishallinto-ja-sosiaalinen-media.pdf ). Sauri näkee somen ja sen tulevat mahdollisuudet hyvin laajana ja syvällisenä muutoksena, jota ei edes voi välttää. ”Sosiaalinen media kannattaa käsittää osana historiallista käännettä, joka liittyy kommunikaation ja avoimen tiedon merkityksen kasvuun. Sosiaalinen media on enemmän kuin pelkkä viestien jakelukanava päättäjien ja kansalaisten välillä ja kansalaisten kesken. Sen avulla voidaan valjastaa päättäjien, kansalaisten ja yritysten osaaminen kaikkien yhteiseksi hyväksi.”

 

Miksi minä ja Kainuun liitto käytämme uusia viestintäkeinoja?
 

Vaikka Kainuun lausujien valitsema Vuoden puhuja titteli tuli minulle, taustalla on Kainuun liitossa suunnitelmallinen työ viestinnän kehittämiseksi. Viestinnän uusista avauksista ja suunnitelmien laadusta ansio lankeaa viestintäpäällikkö Eeva Mäntymäelle ja hänen vetämälle viestintätiimille. Viime vuonna Kainuun liitossa valmisteltiin Viestinnän linjaukset. Siinä sovittiin koko organisaatiossa – siis jokaisen työntekijän – osalta viestintävastuut. Suunnitelmaa työstettiin yhdessä ja tiimeittäin niin, että viestinnän eri kanavat ja kohderyhmät saatiin tasapainoisesti haltuun. Verkkoviestintä ja sosiaalinen media sen osana saivat silloin entistä vahvemman roolin. Mutta ei pidä unohtaa, että aluekehitysviranomaisena – siis julkisena toimijana – liitolla on viestintävastuita, jotka edellyttävät myös perinteisiä viestintämuotoja.

Viestintä eri muodoissaan on keskeinen keino, kun ajamme Kainuun asioita päätöksenteossa. Melkoinen osa tästä viestinnästä on edelleen ns. virkatietä kulkevia lausuntoja ja kannanottoja. Poliittinen ja muu julkinen keskustelu on kuitenkin tänä päivänä yhä haastavampaa Kainuulle ja muille  väkimäärältään pienille alueille. On suorastaan pakko pyrkiä löytämään uusia, nopeampia ja tehokkaampia keinoja saada oma äänemme kuuluville päätöksenteossa. Kun toimintaympäristömme kansainvälistyy koko ajan, tämä tarkoittaa myös kansainvälisen viestinnän lisäämistä. Kun Kainuun liitto toimii tänä ja ensi vuonna Barentsin alueneuvoston puheenjohtajana, meidän on tavoitettava Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän pohjoisten alueiden edustajat erittäin laajalta alueelta. Yksi keskeinen tavoite on parantaa toiminnassa mukana olevien 14 alueen välistä viestintää ja kokouskäytäntöjä uuden tietotekniikan avulla. Tämä tarkoittaa muun muassa verkkoviestinnän ja videokokousten hyödyntämistä.

Sosiaalisen median käyttö osana omaa työtäni liiton johtamisessa ja Kainuun asioiden edistämisessä ei ole lähtenyt liikkeelle pelkästään virallisten suunnitelmiemme kautta. Oma kiinnostukseni ja saamani kokemukset ovat sitä ohjanneet edellä esille nostamieni asioiden ohella. Oleellista nimenomaan sosiaalisen median käytölle on tarve ja oma halu avoimeen viestintään. Sen suurimpia haasteita taas on sitoutuminen jatkuvaan vuorovaikutukseen, mikä haastaa ajankäytön prioriteetteja. Tätäkään juttua en ole pystynyt kirjoittamaan työajalla, ja some-keskustelut jatkuvat aamusta iltaan. Somen voima on sen avaamissa uusissa kontakteissa ja nopeudessa.
 

Miten käytän somea?
 

Blogikirjoittaminen on yksi somen muoto, jota käytän. Sen käyttöönotto liittyi Kainuun liiton verkkosivujen uudistamiseen reilu vuosi sitten. Tällä palstalla kirjoitan Kainuun liiton keskeisistä tehtävistä – erityisesti omaan työhöni liittyvistä aiheista. Muun muassa maakuntauudistukseen liittyvät vaiheet olen saanut tätä kautta viestitetyksi paljon laajemmin ja ennen kaikkea ennakoivammin kuin muilla keinoilla.

Aktiivisin some-kanava on Twitter. Myös siinä esiinnyn maakuntajohtajan roolissa, mutta viestinnän aihepiiri on paljon laajempi. Kommentoin tuoreeltaan ajankohtaisia Kainuuta koskevia uutisia ja nostan itse esille Kainuun tapahtumia. Twitterissä tavoitan johtavia poliitikkoja, virkamiehiä ja muita vaikuttajia sekä median edustajia. Siellä voi syntyä mielenkiintoisia kahden- ja monenvälisiä keskusteluja. Kun esimerkiksi kommentoin YLE:n yhdeksän uutisissa Finavian johtajan puheita maakuntakenttien vähentämisestä, Finavian viestintäjohtaja vastasi minulle. Meidän kesken käynnistyi koko illan mittainen keskustelu, jota myös monet muut seurasivat ja kommentoivat.  Tämä kanava siis sopii hyvin Kainuun asioiden ja näkökulmien esille ottamiseen. Toivon, että Kainuussa aktivoituisimme tuomaan esille nimenomaan positiivisia viestejä alueeltamme.

Facebook lienee useampien tuntema some. Minäkin aloitin somettamisen juuri Facebookissa ja siinä esiinnyin henkilökohtaisella, en virkaprofiililla. Minun Fb-kaveripiirini  on varsin moninainen sukulaisista ja tuttavista kollegoihin ja työyhteyksistä tuttuihin sekä yhä enemmän myös politiikan ja median edustajiin. Mielestäni myös Fb toimii hyvin Kainuun asioiden hoitamisen kannalta. Voin nostaa esiin kiinnostavia tapahtumia ja asioita niin työ- kuin vapaa-ajan piiristä. Samoin voin seurata politiikan, talouden ja ajankohtaisten asioiden keskustelua – ja halutessani osallistua siihen.

Varsin uusi avaus – ja erittäin toimiva sellainen – on Kainuun liiton ja Kainuun Edun yhdessä toteuttama englanninkielinen Facebook-yhteisö  ”Can Do Kainuu”. Tälle palstalle viestejä toimittaa useampi henkilö, minä yhtenä heistä. Tavoitteena on tavoittaa kansainvälisen yleisön huomio Kainuuseen, meidän tapahtumiin, matkailukohteisiin tai investointimahdollisuuksiin. Somelle tyypilliseen tapaan kaikki erikoiset ja erityiset asiat ja ilmiöt saavuttavat paljon ja nopeasti huomiota. Esimerkiksi Kainuusta kuvatut luontokuvat ja videot ovat hyvin tykättyjä. Niiden kautta sivustollemme on liittynyt huomattava joukko ulkomaisia seuraajia. Tässä jos missä toivon aktiivisuutta kaikilta toimijoita, joilla on halu tavoittaa englanninkielistä yleisöä, potentiaalisia asiakkaita, matkailijoita tai muita yhteistyökumppaneita!

Somen muotoja on monia muitakin, joita siis minäkään en käytä. Uuden oppiminen ja viime kädessä ajankäytön rajallisuus pakottaa valintoihin. Kainuun liiton käytössä on em. kanavien lisäksi myös esim. YouTube ; lähiaikoina avautunevat  myös Instargram sekä VKontakte venäjän kielellä. Voi olla, että oma aktiivisuuteni lähitulevaisuudessakin pysyy aiemmin esittelemissäni some-kanavissa. Silti paineita jatkuvaan kehittämiseen on. Kun tyttäreni kuuli minun some-ansioista saadusta vuoden puhuja tittelistä, hän vastasi perheemme WhatAppissa: ”Sun pitää seuraavaks ottaa Insta haltuun!”
 

Pentti Malinen, maakuntajohtaja

 


Linkit omille some-kanaville:

Twitter: @MalinenPentti
Facebook: https://www.facebook.com/pentti.malinen
Blogi: http://www.kainuunliitto.fi

Linkit Kainuun liiton somekanaville:

Youtube /Kainuu: https://www.youtube.com/kainuu

Facebook/Kainuu: https://www.facebook.com/kainuu
Facebook /Can Do Kainuu (Kainuu englanniksi): https://www.facebook.com/candokainuu
Facebook/Suomi 100 Kainuussa:  https://www.facebook.com/suomi100kainuussa
Facebook/Kuiskintaa (asiaa ennakoinnista ja tulevaisuudesta): https://www.facebook.com/Kuiskintaa
Facebook/Europe Direct Kainuu: https://www.facebook.com/EDKainuu

Twitter/Kainuun liitto:  https://twitter.com/Kainuunliitto
Twitter/Kuiskintaa: https://twitter.com/Kuiskintaa
Twitter/Europe Direct Kainuu: https://twitter.com/EdKainuu

Uutinen vuoden 2016 puhujan valinnasta:
 

http://www.kainuunsanomat.fi/kainuun-sanomat/kainuu/pentti-malisesta-vuoden-puhuja/

Lisää uusi kommentti