Olet täällä

Pohjois-Suomen neuvottelukunta, joka koostuu maakuntahallitusten puheenjohtajistoista ja maakuntien kansanedustajista, on kokouksessaan joulukuun alussa antanut alueen maakunnille ja sairaanhoitopiireille tehtäväksi kartoittaa maakuntarajat ylittävät tehtävät ja tarpeet maakuntien väliselle yhteistyölle. Neuvottelukunta käsittelee kartoituksen pohjalta tehtyä esitystä kokouksessaan 1.2.2017 Helsingissä ja päättää kiireellisimpien selvitysten aloittamisesta.

Maanantaina 16. tammikuuta 2017 Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaa ja Kainuun maakuntajohtajat, sairaanhoitopiirien johtajat sekä alueelliset muutoskoordinaattorit valmistelivat yhteistyön kohteita Oulussa.

Soten järjestämiseen liittyen valmisteilla olevissa lakiluonnoksissa on tarkoin määritelty yhteistyöalueet ja niiden tehtäväksi on annettu tehdä järjestämistä koskevat yhteistyösopimukset. Tältä osin sh-piirien johtavat viranhaltijat ovat jo aiemmin aloittaneet valmistelevat keskustelut ja antaneet 18.8.2016 yhteisen kannanoton. Ministeri Rehula on toistuvasti muistuttanut kainuulaisia toimijoita yhteistyön tarpeellisuudesta sote-palvelujen järjestämisen osalta.
 

Tulevien maakuntien yhteistyön mahdollisuudet pohjoisessa
 

Yhteisen keskustelun pohjalta nähtiin tarkoituksenmukaiseksi käynnistää kevään 2017 aikana selvittelyt seuraaviin tehtäväalueisiin liittyvistä pohjoisten maakuntien yhteistyön mahdollisuuksista:

 • uusien maakuntien poliittinen ja strateginen yhteistyö, yhteistyöelimen ja sen tehtävien selvittäminen
 • kansainväliset asiat, yhteistyöverkostot ja niiden jäsenyydet sekä yhteinen Brysselin toimisto Itä-Suomen maakuntien kanssa
 • rakennerahastotehtävät, joissa kukin maakunta vastaa välittävän toimielimen roolista, yhteistyön mahdollisuudet liittyvät teknisiin asioihin (maksatukset, takaisinperintä jne.)
 • kuntien olemassa olevat yhteistyörakenteet, jotka ulottuvat vähintään kahden maakunnan alueelle
 • ELYn ja AVIn nykyisellään keskitetysti hoidetut yksittäiset tehtävät tai toiminnot, kuten vesienhoitoon, kalatalouteen, liikenteeseen jne. liittyvät tehtävät
   

Niiden tehtäväkokonaisuuksien osalta, joissa on meneillään valtakunnallista valmistelua, palataan tarkasteluun myöhemmin keväällä valtakunnallisten linjausten tarkennettua. Suurin kokonaisuus näistä on nykyiset ELY:n liikennevastuualueeseen liittyvät tehtävät.

Lisäksi sovittiin, että neuvottelukunnan seuraavaan kokoukseen 1.2.2017 mennessä selvitetään löytyykö yhteistä intressiä tehdä yhteistä valmistelua seuraavissa erityisosaamista edellyttämissä tehtävissä:

 • digitaaliset ratkaisut
 • palvelutuotannon logistiikka
 • henkilöstökoulutus ja toiminnan kehittämisen tuki
 • tiedon tuotanto ja ennakointi
   

Sovittiin, että tukipalveluiden valmistelun yhteydessä arvioidaan yhteistyön mahdollisuudet, vaikka kukin maakunta ensisijaisesti hakee ratkaisuja tehtävien hoitamiseen omaan alueensa sisältä yhteistyössä alueensa kuntien kanssa.

Tukipalvelujen valmisteluun vaikuttavana tekijänä on valtakunnallisten palvelukeskusten organisointi, jota on uudelleen linjattu hallituksessa lakiluonnoksiin tulleen palautteen pohjalta. Maakuntien hankintayhtiön perustamisesta on päätetty luopua. Muutosjohtaja Pauli Harju on kuitenkin viestittänyt, että maakuntien tulee hakea keskinäisellä yhteistyöllä niitä kustannushyötyjä, joita yhteisen yhtiön perustamisella haettiin. Tältä osin hankintayhteistyön vahvistaminen myös Pohjois-Suomen osalta tulee ottaa agendalle.

Pohjois-Suomen neuvottelukunta päättää jatkosta helmikuun alussa
 

Mikäli Pohjois-Suomen neuvottelukunta hyväksyy kokouksessaan 1. helmikuuta 2017 syntyneet esitykset selvittelyyn otettavista tehtävistä, valmistelu käynnistetään kevään 2017 aikana. Valmistelusta vastaavat erikseen nimettävät niiden organisaatioiden edustajat, joiden toimialaan tehtävät tällä hetkellä kuuluvat.

Päätökset yhteistyöstä ja niitä koskevat maakuntien väliset sopimukset voidaan tehdä aikaisintaan vuoden 2018 aikana kunkin maakunnan maakuntavaltuustoissa.
 

Pentti Malinen, maakuntajohtaja

Lisätietoa:
 

http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10623/maakuntien-toimitilojen-palvelukeskus-etenee

http://lapinmaakunta.fi/article/maakuntien-valisen-yhteistyon-tarpeiden-kartoitus-kaynnistettiin-pohjois-suomessa/

Lisää uusi kommentti