Olet täällä

Suomi on kansainvälisesti erityisen mielenkiintoinen ja vetovoimainen matkailukohde. Lapin ennestään vahva matkailuala kasvaa ja kansainvälistyy huikeaa vauhtia lentoliikenneyhteyksien avautumisen ansiosta. Kainuu on 90 %:sti kotimaisten matkailijoiden kohde. Matkailualalla on tehtävä suunnanmuutos: kasvu voi tulla kansainvälistymisestä. Kainuun maakuntakuva sopii täysin Suomen maabrändiin – yhteistyö Visit Finlandin kanssa on käynnistettävä!

Kainuun matkailustrategia valmisteltiin pitkähköllä keskustelulla alan keskeisten toimijoiden kanssa. Tammikuun maakuntahallituksen kokouksessa se sai sinetikseen myös alueemme poliittisten päättäjien tuen. Matkailu on Kainuussa yksi tulevaisuuden yhteistyössä kehitettävistä elinkeinoaloista. Väkilukuumme suhteutettuna matkailu on jo nyt merkittävä elinkeino. Mutta kehityspotentiaalia uskotaan olevan huomattavasti parempaan.

Maakuntahallituksen viesti Kainuun liiton virastolle on ollut ”nostakaa kunnianhimon tasoa!” Matkailun kehittämisessä se merkitsee mm. yhteistyön parantamista maakunnan sisällä ja maakunnasta ulospäin erityisesti suuntauduttaessa kansainvälisille markkinoille. Kun matkailualalle on ollut vahvasti kotimarkkinasuuntautunutta, yhteistyölle ei ole ollut niinkään tarvetta, vaan on jopa nähty ”naapurit” kilpailijoina. Kun rima asetetaan riittävän korkealle – kansainvälisiin matkailijavirtoihin – käy hyvin pian ilmi, että koko alueen vetovoima (maine) ja saavutettavuus viime kädessä ratkaisee menestyksen. Markkinointikanavissa näkyminen vaatii myös panostusten keskittämistä.

Kainuun liiton tehtävä elinkeinojen kehittämisessä on mahdollistajan rooli. Liiton oma tekeminen ja viestintä, asiantuntijatuen kohdentaminen sekä edunajaminen ja hankerahoituspanostukset ovat meidän keinovalikoimassa. Matkailun osalta toimimme niin, että mahdollistamme alan kehittymisen saavutettavuutta, maakunnan tunnettuutta ja mainetta sekä yhteistyötä parantamalla. Käytännön tuloksen tekevät yritykset.

Yhteistyö vahvistuu käytännön yhteistyötä tekemällä ja siinä onnistumalla. Meillä on tästä konkreettisia näyttöjä: Kainuu Helsingissä 2013 (Senaatintori-tapahtuma) verkostoi laajan joukon kainuulaisia toimijoita eri puolilta maakuntaa. Tapahtuma oli kaikin puolin onnistunut – tulokset ovat vahvistaneet yhteishenkeä ja yhteistyöhalua ja –kykyä. Toinen esimerkki on viime vuodelta Suomi 100 –tapahtumien organisointi Kainuussa onnistui laajasti ja vaikka tapahtumat paljolti olivat paikallisia, niissä myös syntyi onnistumisia ja verkostoitumista – sosiaalinen pääoma on jälleen kasvanut.

Tänä vuonna Kainuun liitto mahdollistaa ja haastaa kainuulaiset matkailutoimijat ainutkertaiseen yhteistyömahdollisuuteen. Olemme juuri allekirjoittaneet sopimuksen Brysselin kaupungin kanssa tuodaksemme Kainuun edustaen Suomi-kuvaa Brysselin joulutapahtumaan, jossa vierailee viiden viikon aikana yli 2,5 miljoonaa kävijää. Tuskin näkyvämpää paikkaa Euroopan sydämestä voimme saada. Tästä mahdollisuudesta kiitos kuuluu Visit Finlandille, joka on ottanut sopimuskumppanikseen juuri Kainuun. Erinomaisena apuna tapahtuman organisointiin tarjoaa Kalevala Spirit Oy, jolla on lähes 20 vuoden kokemus Saksan joulutoreilta kolmesta suuresta kaupungista. Joulutoritapahtuman organisointi ja toteutus on kova haaste kainuulaisille toimijoille: hankkeen suunnittelu starttaa nyt välittömästi kun asia on julkistettu.

Kainuun maakuntakuvatutkimus valmistui viime lokakuussa; sekin oli maakuntahallituksen käsittelyssä ja on saanut rohkaisevan vastaanoton. Tulokset nimittäin eivät vastaa omia ”stereotyyppisiä” käsityksiä takapajuisesta ja kateellisesta nälkämaasta. Suomalaisilla, jotka Kainuuta tuntevat, näkevät alueessamme paljon positiivista. Erityisen hyvin mielikuvat vastaavat matkailun ja vapaa-ajan sekä asumisen kannalta vetovoimaista aluetta. Kaikessa emme luonnollisesti ole tunnettuja; peliala ja ict ovat vielä suuremmalle yleisölle tuntemattomia. Sekin, että Kainuuta tuntemattomilla henkilöillä ei ole mielikuva alueestamme ole kielteinen, on itseasiassa hyvä. Meillä on täysi mahdollisuus vaikuttaa heihinkin – heidät tulisi saada konkreettisesti näkemään ja kokemaan Kainuu. Kainuun tuntevillahan mielikuvat olivat myönteiset. Suurin haaste taitaakin olla muuttaa meidän kainuulaisten omat mielikuvat ja alkaa aktiivisesti viestittää Kainuun menestystarinoita ja vahvuuksia.

Kun menemme 1 000 km Kainuusta mihin suuntaan tahansa, Kainuuta ei juuri kukaan tunne. Näin mielikuva-asian kiteytti Akke Virtanen Kalevala Spiritistä, kun pohdimme Brysselin tapahtuman suunnitelmia. Toisaalta onko se mikään ongelma, jos/kun Suomella on poikkeuksellisen luontonsa ja muun erottuvuutensa ansiosta hyvä kuva maailmalla. Kainuuhan on mitä aidointa Suomea juuri luontovahvuuksien ansiosta ja meiltä myös löytyy paljon tekijöitä (historiasta, kulttuurista, tapahtumista), joiden kautta tarvittaessa myös erotumme. Globaalissa matkailukentässä Suomikin on haastajabrändi, joten on selvää, että Kainuun kannattaa olla siinä mukana ja tuoda peliin oma osansa. Tämän takia Brysselin joulutapahtumaan lähtö on merkityksellinen; nyt avaamme konkreettisesti markkinointiyhteistyön Visit Finlandin kanssa osana Suomi-brändiä.

Kainuun saavutettavuus on maakuntakuvan ja yhteistyön lisäksi kolmas ”sektori”, johon Kainuun liiton on panostettava, jotta matkailun ja monen muunkin elinkeinoalan kehitys mahdollistuu. Kansainvälisen matkailijavirran osalta lentoliikenteellinen saavutettavuus on aivan oleellinen; joskin myös alueen sisäisten matkaketjujen tulee olla kunnossa. Olemme jo kolmen vuoden ajan tehneet Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kesken yhteistyötä lentoliikenteen kehittämiseksi. Yhteisenä lähtökohtana oli maamme sisämaan lentoliikenteen alikehittyneisyys verrattuna Ruotsiin ja Norjaan. Hankkeen aikana juuri Lapin lentoliikenteen osalta on tapahtunut ratkaiseva käänne: viime vuonna Lappiin avattiin lukuisia suoria kansainvälisiä lentoyhteyksiä ja charter-lentojakin oli yli tuhat. Valitettavasti Itä-Suomessa tilanne ei ole kohentunut.

Vuoden 2017 lopulla valmistui em. hankkeesta Kainuun lentoliikenteen kehittämissuunnitelma. Hankkeen ja Lapin kokemukset osoittavat, että Kainuussa on koottava voimat yhteen ja tuotavat matkanjärjestäjille ja lento-operaattoreille selkeästi esille Kainuun vetovoimatekijät. Lentoliikenne suuntautuu sinne missä on potentiaalista kysyntää; odottamalla ei mitään tapahdu. Kainuun liitto on mukana virittämässä yhteistä kuviota pohjoisimpien maakuntien kesken ”Lapin ihmeen” laajentamiseksi.

Lentoliikenteen jatkumisen ja kasvun sekä Kainuun matkailun kasvun suora keskinäinen yhteys on erinomainen esimerkki keskinäisriippuvuuksista. Matkailun osalta niitä on paljon muitakin kuten jo esillä olleet alueen vetovoima ja maine sekä yhteistyökyky. Yksi toimivaksi osoittautunut alue- ja matkailumarkkinoinnin keino on elokuva- ja muiden av-tuotantojen toteuttaminen Kainuussa ja kainuulaisista teemoista. Viimeisen kolmen vuoden ajan olemme suhteellisen pienin yksittäisin panoksi (5000 – 30000 eur) varmistaneet toistakymmentä tuotantoa kuvattavaksi Kainuussa. Elokuvissa on Kainuu on tullut esille monin eri tavoin ja yleisesti tuloksiin ja vaikutuksiin on oltu tyytyväisiä.

Lisätietoja:

https://www.kainuunliitto.fi/ajankohtaista/suomi-ja-kainuu-brysselin-winter-wonders-2018-tapahtumaan

http://www.visitfinland.fi/news/visit-finland-syventaa-suuralueyhteistyota-jarvi-suomen-maakuntien-kanssa/

http://www.visitfinland.com/

http://www.visitfinland.fi/column/matkailu-4-0-sysaa-lisaa-vauhtia-matkailuteollisuuteen/

Lisää uusi kommentti