Olet täällä

Kainuun matkailu mainetyön ytimessä - Arctic Lakeland Kainuu

Vuoden 2020 Kainuun mainetyö saa lentävän lähdön. Kainuun yhteinen kansainvälisen matkailun brändi, Kainuu Arctic Lakeland, lanseerataan kaikkien matkailukeskusten yhteisin voimin tammikuun aikana Matkamessuilla ja Grüne Wochella. Yhteisosasto tulee olemaan näyttävä ja yhtenäinen. Jatkosuunnitelmat ja -hankkeet konkretisoituvat Kainuun liitossa lähiviikkoina.

Kainuun matkailu tarvitsee kansainvälistä vetovoimaa

Kainuun matkailu on kehittynyt suotuisasti: viime vuonna (2019) ala tekee ennätystuloksen sekä majoitusmyynnin että yöpymisten osalta[1].  Kainuun matkailu on kuitenkin ollut pitkään 90 %:sti kotimaisten matkailijoiden varassa. Lapissa matkailun kasvu on tullut kansainvälisistä kävijöistä ja ulkomaalaisten osuus onkin Lapin peräti puolet yöpyjistä!  Järvi-Suomen maakunnat ja matkailualueet ovat lähteneet yhteistyössä Visit Finlandin kanssa tavoittelemaan kansainvälistymisen kehityspolkua. Tavoitteen toteuttaminen vaatii pitkäjänteisyyttä; kenties 10 vuoden kuluessa voimme saavuttaa tason, jolla Lappi on nyt ja johon se tarvitsi noin neljän vuosikymmenen työn. Kainuu tulee kansainvälisille markkinoille Arctic Lakeland’in brändillä.

Kansainvälisen matkailun kehittyminen Kainuussa kulkee käsi kädessä alueemme saavutettavuuden kanssa. Mainetyön ja Lakeland-yhteistyön rinnalla Kainuun saavutettavuuden kehityksestä on pidettävä huolta. Kainuu onkin jo useamman vuoden ajan tehnyt yhteistyötä Pohjoisen Suomen maakuntien kanssa lentoliikenneyhteyksien kehittämiseksi[2]. Vajaan 100 000 lentoasiakkaan vuotuinen määrä riittää juuri ja juuri yhden operaattorin ylläpitämään säännölliseen lentoliikenteeseen. Kehittämisen varaa on erityisesti matkailun tarpeita ajatellen. Ja toisaalta matkailun kansainvälistyminen Kainuussa on ainoa merkittävä tekijä, jolla matkustajamäärät voivat kasvaa ja siten luoda edellytykset palvelutason kehittymiselle.

Kainuulla on kotimaassa hyvä maine matkailualueena

Marraskuussa 2017 valmistui Kainuun maakuntakuva -tutkimus (Taloustutkimus Oy), joka kartoitti suomalaisten käsitykset (mielikuvat) Kainuusta alueena. Kun vastaajat edustivat Suomen väestöä satunnaisotantana, voitiin tehdä luotettavia johtopäätöksiä maakuntakuvamme vahvuuksista ja heikkouksista eri väestö- ja ikäryhmissä sekä eri alueilla. Tulokset antoivat vahvan tiedollisen pohjan maakuntakuvan[1] kirkastamiseksi. Ei ollut yllätys, että Kainuun positiiviset mielikuvat liittyivät erityisesti luontoon ja sitä kautta matkailuun ja vapaa-ajan viettoon alueellamme.

Ulkomaille Suomena ja Arctic Lakelandinä

Sitä vastoin Suomen ulkopuolella Kainuu ja monet muutkin maakunnat ja matkailualueet ovat lähes tuntemattomia. On siten järkevää luoda Suomen matkailuvetovoimaa yhteistyössä. Visit Finlandin Suomi-kuvaan kuuluva jako alueisiin Helsinki, Lappi, Järvi-Suomi ja rannikko/saaristo on Kainuun näkökulmasta toimiva.

Arctic Lakeland terminä on myös oivallinen, sillä se liittää ”kesämatkailupainotteiseen” Lakelandiin idean ympärivuotisuudesta ja neljästä vuodenajasta. Kainuulla on myös erinomaista kokemusta edustaa Suomen matkailua ja maakuvaa Brysselin joulumarkkinoilla vuosi sitten. Suomen maakuva soveltuu loistavasti Kainuulle, sillä alueemme on mitä aidointa Suomea. Kanssakäymisestä Suomessa ja Kainuussa ensikertaa käyvien ihmisten kanssa olemme saaneet myös rohkaisevaa kokemusta. ”Ulkopuoliset” näkevät Kainuussa luonnon hyvinvoinnin voimavaran sekä pitävät erikoislaatuisena vahvaa teknologiaosaamistamme, yhteisöllisyyttä ja omintakeista kulttuuriamme.

Matkailuala näyttää esimerkkiä mainetyössä

Tämän uutiskirjeen artikkeleissa nostetaan esiin Kainuun matkailun kansainvälistyminen ja siihen liittyvä markkinointi- ja mainetyö ajankohtaisuutensa vuoksi. Uutiskirjeessämme tulemme jatkossa seuraamaan ja esittelemään myös muita mainetyön lohkoja.

Kainuun liiton vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa mainetyö on edunajamisen ohella toinen toiminnan kehittämisen painopiste. Kainuun liitto vetää mainetiimiä ja sen tavoite on tuottaa Kainuun yhteisiä ydinviestejä. Arctic Lakeland -toiminnan osalta jatkosuunnitelmat ja -hankkeet konkretisoituvat Kainuun liitossa lähiviikkoina.

On ollut ilahduttavaa nähdä kuinka laajan myönteisen vastaanoton Kainuun matkailutoimijoiden yhteistyö Arctic Lakelandin nimissä on jo lyhyessä ajassa saavuttanut. Tämä on tullut ilmi niin mediassa kuin toimijoiden antamassa palautteessa. Eikä voi liiaksi olla korostamatta, että mainetyö on meidän jokaisen kainuulaisen ihmisen ja toimijan vastuulla. Erinomaisia nostoja myönteistä mielikuvaa luovista tapahtumista ja ilmiöistä tulee myös jatkuvasti. Kiitokset ansaitsee esimerkiksi Paakin kylä jäälyhtytempauksestaan[3] sekä YLE  ja kuvaaja Janne Malinen, jotka ovat nostaneet tapahtuman laajempaan tietoisuuteen.

Pentti Malinen, maakuntajohtaja


Mitä on Kainuun mainetyö?

Kainuu tarvitsee uusia asukkaita ja työntekijöitä samoin kuin matkailijoita ja investoijia. Kainuu-ohjelmassa ja Kainuun siltasopimuksessa mainetyö on yksi keskeinen työkalu alueen vetovoiman vahvistamisessa.

Liiton verkkosivuilla määritellään, että ”Mainetyö tarkoittaa sitä, että itse kukin kertoo Kainuusta positiivisia asioita. On tärkeää, että se, mitä sanotaan, on totta. Mainetyö ei siis tarkoita perusteetonta kehumista vaan olemassa olevien hyvien asioiden nostamista esiin”. Kainuun mainetyö koostuu useista kerroksista ja eri toimijoiden tarinoista. Mitä paremmin tarinat tukevat toisiaan, sitä uskottavampaa ja vaikuttavampaa viestintämme on. Kainuun yhteisen tarinan ja ydinviestien työstäminen on mainetiimin keskeinen tehtävä. Kainuun tarina pyritään kiteyttämään tunnuslauseeksi, sloganiksi. Mainetyöstä kerrotaan liiton verkkosivuilla; https://www.kainuunliitto.fi/kainuun-mainetyo .

Mainetyön osa-alueita 2020

Mainetiimi: Kainuun liitto vetää tiimiä ja sen tavoite on tuottaa Kainuun yhteisiä ydinviestejä.
Rekrytoiminta: Kainuun liitto käynnistää siltasopimukseen liittyvät hankkeet ja tiivistää yhteistyötä yritysten ja kuntien kesken. Rekrytoimintaan tarvitaan lisää täsmähankkeita.
Arctic Lakeland Kainuu:  Kainuun liitolla on yhteistyön koordinointivastuu, tavoitteena käynnistää erillishanke Arctic Lakelandin brändäämiseksi. Tavoite on nostaa yhteistyöllä kehiteltäväksi yhteisiä matkailuteemoja (esim. käynnissä olevalla  kirjallisuusmatkailuhankkeella).

Tapahtumien sekä järjestöjen ja seurojen kanssa yhteistyöt laajennetaan ja kiinnitetään mainetyöhön; tapahtumat ovat erinomainen alusta henkilökohtaisille kontakteille ja verkostoitumiselle.

Elokuvat ja av-tuotannot ovat viime vuosina löytäneet Kainuun; niiden kautta Kainuun on mahdollista tulla tunnetuksi niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Aluekehittämiseen mainetyö tulee nivoutumaan läpäisyperiaatteella esim. investointien houkuttelussa (KaiCell, datacenterit) ja saavutettavuuden parantamisessa.

 

[1] ks. tarkemmin Henna Sormusen tiedote.

[2] Pohjois-Suomen kehittyvä lentoliikenne 2020 -hanke https://www.kainuunliitto.fi/pohjois-suomen-kehittyva-lentoliikenne-2020-hanke.  Hanke järjesti Kajaanissa 13.11.2019. tilaisuuden, jossa keskusteltiin matkustamisen kestävästä kehityksestä: Tilaisuuden annista ks.
https://www.kainuunliitto.fi/kuinka-matkustamme-vastuullisesti-lentaen

[3] YLE Areena: https://areena.yle.fi/1-50405804

Lisää uusi kommentti