Olet täällä

Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi uuden Kainuun maakuntaohjelman vuosille 2018 – 2021 joulukuussa 2017. Toinen merkittävä muutos on Kainuun aluekehityksen tilannekuvan käänne: Kainuun aluetalouden kehitys on ollut poikkeuksellisen vahvaa viimeisten kahden vuoden aikana. Uusille talouskasvua luoville investoinneille on runsaasti mahdollisuuksia, joista osa on jo reallisoitumassa. Keskeiseksi kehittämishaasteeksi on noussut poistaa kasvun pullonkaulat, joita ovat osaavan työvoiman saatavuus, kansainvälinen saavutettavuus sekä investointien pääoman saanti. Näihin haasteiden ratkaisuun keskitytään Kainuun liiton 2019-2020 toimintasuunnitelmassa, Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa, edunajamisen painopisteissä sekä maakunnan ja valtioneuvoston aluekehityskeskusteluissa tuleva siltasopimus mukaan lukien.

Kainuun liiton toiminnan suunnittelussa luonteva aikajänne on nyt vuodet 2019 ja 2020. Tämä ajanjakso kattaa kuluvan EU-ohjelmakauden kahta viimeistä vuotta ja ajan, jolloin valmistaudutaan sekä tulevaan maakunta- ja sote-uudistukseen että EU:n tulevaan ohjelmakauteen. Toimintasuunnitelma oli maakuntahallituksen ensimmäisessä käsittelyssä 19.11.2018.

Kainuun maakuntahallitus on käsitellessään maakuntaohjelmaa linjannut Kainuun aluekehittämisen tarvitsevan lisää kunnianhimoa; toimeenpanosuunnitelmassa tavoitteita on nostettava ja terävöitettävä. Myös liiton oman toiminnan on kohdistuttava Kainuun aluetalouden kasvun jatkumiseen ja kasvun vauhdittamiseen.

Kainuun liiton kuntakierroksella elokuussa 2018 tarkasteltiin Kainuun aluekehityksen tilannekatsausta ja kehityshaasteita. Keskustelujen kautta on syntynyt vahva näkemys tarpeesta fokusoida Kainuun elinvoiman kehittämistyötä sen kaikilla rintamilla. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmasta on tehty maakuntahallituksen linjausten mukaisesti Kainuun kasvuohjelma, ohjelma hyväksyttiin maakunnan yhteistyöryhmässä lokakuussa 2018. Maakunnan kasvuhakuisuutta on korostettu myös antamalla TOPSU:lle nimi Kasvua Kainuuseen.

Kainuuta koskevien haasteiden ohella Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kehityksellä on yhteisiä tavoitteita, jotka on tarpeen huomioida erityisesti hankkeissa ja ohjelmissa, joilla suunnataan kuluvan ohjelmakauden loppuvuosien kehityspanoksia. Vuoden 2019 alkuun ajoittuu merkittävä yhteisen edunajamisen vaihe: tulevan hallituksen ohjelmaan vaikuttaminen. Kainuun saavutettavuutta parantavat toimenpiteet lähes poikkeuksetta vaativat vahvaa ylimaakunnallista ja myös kansainvälistä yhteistyötä. Alueellisen liikennejärjestelmän kehittäminen korostuu myös maakuntauudistukseen valmistautumisen myötä.

Kainuulle ja sen kehitykselle erityisen tärkeä on monialaisten maakuntien perustaminen ja niiden toiminnan vakiinnuttaminen osana kolmitasoista demokraattista hallintorakennetta. Monialaisuus ja alueellinen päätösvalta on avaintekijöitä, joilla mahdollistetaan Kainuun ja muiden maakuntien myönteinen aluekehitys koko maan parhaaksi. Maakunta- ja sote-uudistus on tarpeen paitsi hyvinvointipalvelujen tulevaisuuden takaamiseksi palvelutarpeiden kasvaessa myös alueiden oman elinvoiman vahvistamiseksi.

Maakuntajohtaja Pentti Malinen

 

Lisää uusi kommentti