Olet täällä

Kainuun rooli Brysselin joulumarkkinoiden Suomen edustajana luo meille ainutkertaisen mahdollisuuden myös vahvistaa edunajamisen ja vaikuttamisen verkostojamme Euroopan pääkaupungissa.
 

Itä- ja Pohjois-Suomella on yhteinen EU-toimisto Brysselissä. Sen funktio on viedä viestejä Kainuusta ja kuudesta muusta jäsenmaakunnasta Brysselin päättäjille. Siis vaikuttaa meidän kannalta tärkeiden päätösten tekoon. Kyse on selkeästi meidän intresseistämme lähtevästä vaikuttamisesta eli edunajamisesta. Päätöksiin vaikuttamiseksi on välttämätöntä olla ”paikanpäällä”, sillä päätöksien valmisteluvaihe on otollisin hetki vaikuttamiselle. Valmiiden komission jo tekemien ehdotusten muuttaminen on työlästä ja usein käytännössä mahdotonta. Tätä paikalla olemisen ja ennakoivan vaikuttamisen merkitystä erityisesti alleviivasi komissaari Jyrki Katainen pitäessään juhlapuhetta syyskuussa toimistomme 20-vuotisjuhlassa.

Se, että kaikki eurooppalaiset alueet edustautuvat Brysselissä yksin tai yhdessä sekä vaikuttavat unionin organisaatioon kuuluvan Alueiden komitean kautta, oikeuttaa puhumaan alueiden Euroopasta. Useimmilla EU-jäsenmailla alueilla on omat demokraattisesti valitut päättäjänsä. Suomen maakunnat ovat poikkeuksellisen heikkoja tässä suhteessa. Mutta EU:iin vaikuttamisessa ja sen erilaisten ohjelma- ja yhteistyörahoitusten ja -ohjelmien hyödyntäjinä olemme silti olleet vahvoja. Kainuun Etu on mm. ollut uranuurtaja kv-hankeyhteistyössä. Yhteistyö ei siis ole vain etujen ajamista, vaan myös EU:n alueille tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä.

Olipa kyse EU:n elimien päätöksiin vaikuttamisesta tai EU-rahoitusten ja yhteistyömahdollisuuksien hyödyntämisestä, tarvitsemme henkilötason yhteyksiä, verkostoja. Verkostoitumisen keskeinen keino on koota ihmisiä alueilta ja EU:n organisaatioista yhteen. Seminaarit, kokoukset ja vierailut ovat perinteinen keino tähän. Haaste onkin siinä, miten saamme haluamamme henkilöt kuulemaan sanomaamme ja ylipäätään kiinnostumaan asioistamme ja alueistamme. Tätä toimintaa EU-toimistomme osaltaan toteuttaa ja auttaa meitä alueita omassa verkostoitumisessamme.

Näkyvä läsnäolo Brysselin joulumarkkinoilla on oivallinen keino herättää kiinnostusta Kainuuta ja matkailukohteitamme ja –aluetta (Lakeland) kohtaan. Erityisen vahvasti saamme esille myös luonnon, metsien ja järvien, merkityksen niin alkuperäisen villin luonnon, luontomatkailun sekä metsäbiotalouden näkökulmasta. Voimme näin vahvistaa puolin ja toisin näkemystä, että Kainuu tarvitsee Eurooppaa, mutta Kainuulla on paljon annettavaa Euroopalle.

Lisää uusi kommentti