Olet täällä

Arctic Lakeland Kainuu -yhteistoiminnan tavoitteena on vahvistaa koko Kainuun matkailutarjonnan esiintuomista kokonaisuutena ja muista erottuvana, monipuolisena matkailudestinaationa, osana koko Lakeland-suuraluetta. Palvelujen ja tuotteiden yhteen kokoamisella ne saadaan asiakkaille kiinnostavammiksi ja helposti ostettaviksi. Arctic Lakeland Kainuun brändäys on käynnistynyt.

Tähän saakka tapahtunutta
 

Kainuun keskeiset matkailutoimijat ja kunnat käynnistivät suuralueyhteistyön (Lakeland) Visit Finlandin kanssa vuoden 2019 alkupuolella. Kyse oli sitoutumisesta pitkäjänteiseen matkailun kv. markkinointiyhteistyöhön Visit Finlandin kanssa. Mukaan lähteneiden toimijoiden muodostamassa työpajassa ja yhteistyöryhmässä on luotu yhteinen strategia ja otettu käyttöön maakunnalle sopiva Arctic Lakeland Kainuu –markkinointinimi. 

Vuoden 2019 lopulla käynnistyi Kainuun Edun vetämä Arctic Lakeland brändäyshanke. Hankkeen ensimmäisen vaiheen tuloksena kainuulaiset toimijat esiintyivät ensimmäistä kertaa yhteisellä osastolla Matka2020-tapahtumassa (ja Berliinin Grüne Wochella) tammikuussa 2020. Osaston ilme ja mainittuihin tapahtumiin tarpeelliset yhteismateriaalit on tuotettu toimijoiden yhdessä sopimalla tavalla ja osin hankkeen tuella.

Väliyhteenveto (helmikuu 2020)

 

Matka2020- ja Grüne Woche -tapahtumissa testattiin Arctic Lakeland Kainuun ideaa ja toteutusta ja koottiin palautetta jatkosuunnittelua varten. Sekä osaston toteuttajien että kyselyyn vastanneiden kävijöiden arviot lanseerauksen onnistumisesta olivat erinomaisia.

Hankkeen ohjausryhmä (kokous 3.2.2020) on antanut vihreää valoa siirtyä toteutuksessa eteenpäin: hanke käynnistää hankesuunnitelman mukaisesti kilpailutuksen, jolla hankitaan asiantuntijapalveluna apua Arctic Lakeland brändin yhteiselle jatkosuunnittelulle (brändikäsikirja, muut työkalut).

Arctic Lakeland -hankkeen ohelle käynnistyy Tokio 2020 -täsmähanke, jossa pieni valikoitu kainuulaisten toimijoiden ryhmä osallistuu Business Finlandin organisoimana MetsäPaviljonki-hankkeeseen hyvinvointiteemalla, jossa matkailu on yksi osa-alue.

Kainuun liitto on organisoimassa Arctic Lakeland -koordinaatiotehtävän hoitamisen, sillä sen toteuttamisesta osana Kainuun Edun AL-hanketta oli luovuttava hankerahoituksen rajallisuuden vuoksi. Kainuun liitto tulee vastaamaan po. toiminnasta budjettirahoituksellaan; toteutusmallista ja organisoinnista keskusteltiin Kainuun matkailutoimijoiden kanssa 18.2.2020 koolle kutsuttavassa kokouksessa. 

Kainuun liiton käynnistämä mainetiimi jatkaa työtään tavoitteenaan kirkastaa Kainuun yhteisiä ydinviestejä sekä valmistella Kainuun liiton verkkosivu-uudistuksen aikana uusittu visuaalinen ilme ja brändikäsikirja koko Kainuun käyttöön. Tätä työtä tehdään tiiviisti Arctic Lakeland –brändäyshankkeen kanssa.

Tulevia askeleita

Kainuun liiton visuaalinen ilme ja ydinviestit on tavoitteena saada päätetyksi huhtikuun loppuun mennessä. Brändikäsikirja on tarkoitus viimeistellä kesälomiin mennessä. Arctic Lakeland -brändäyshanke jatkuu vuoden 2020 loppuun. Käytännössä AL-yhteistyön jatkosta tehdään ratkaisuja koko ajan, mm. Kainuu on jo varannut vuoden 2021 Matkamessuilta aiempaa laajemman osaston.

Uuden Arctic Lakeland -koordinaattorin tehtävä on tarkoitus aloittaa huhtikuun alusta. Operatiivisen koordinoinnin lisäksi ensimmäisiä tehtäviä on AL-sopimusten päivittäminen ja uusien yhteistyökumppaneiden rekrytointi. Kainuun liiton mainetiimin valmistelemana liitto on käynnistänyt Kainuun kuvapankin rakentamisen kuluvan vuoden aikana. Kuvapankki on matkailun ja muun markkinoinnin vapaaseen käyttöön suunniteltu työkalu.

Vastauksia esille tulleisiin yleisiin kysymyksiin
 

  • Kainuun matkailukentän hyväksymä Arctic Lakeland Kainuu -yhteistoimintatapa avaa osaltaan mahdollisuuden hyödyntää Visit Finland sopimustamme lisäresurssien saamiseksi kansainväliseen matkailumarkkinointiin.  Sopimuspohjaista yhteistyötä on tavoitteena jatkaa pitkäjänteisesti ja laajentaa (mukaan pääsy on avoin).
     
  • Arctic Lakeland Kainuu -brändäyksen tarkoituksena ei ole rajata ulos kainuulaisten matkailualueiden omien brändien käyttöä jatkossakin. Alueellamme on vahvoja markkinointibrändejä (Vuokatti, Wild Taiga ym.) joiden eteen on vuosien ajan tehty loistavaa työtä. Näitä tulee jatkossakin vahvistaa omissa kohderyhmissään ja kotimaisessa markkinoinnissa.
     
  • Arctic Lakeland Kainuu -yhteistoiminnan tavoitteena on vahvistaa koko Kainuun matkailutarjonnan esiintuomista kokonaisuutena ja muista erottuvana, monipuolisena matkailudestinaationa, osana koko Lakeland -suuraluetta.  Palvelujen ja tuotteiden yhteen kokoamisella ne saadaan asiakkaille kiinnostavammiksi ja helposti ostettaviksi. Matkailu- ja muiden elinkeinotoimijoiden kanssa vahvistamme myös Kainuun saavutettavuuden (erityisesti lentoliikenne ja matkaketjut) kehittämistä.
     

Pentti Malinen

Arcticlakeland.fi

 

                             

Lisää uusi kommentti