Olet täällä

Kainuun liiton toiminnan haasteet ja painopisteet muuttuvat tulevana vuonna radikaalisti. Valmistautuminen sote-uudistuksen ja maakuntaitsehallinnon toimeenpanoon ja Barentsin alueneuvoston puheenjohtajuus ovat aivan uusia tehtäväkenttiä. Myös aluekehittämisen ja maakuntakaavoituksen perustehtävissä hallituspolitiikan linjaukset ja tiukka julkistalouden tilanne luovat lisäpaineita Kainuun liiton toiminnalle. Vahvistamalla ja monipuolisamalla viestintää, edunajamista ja maakuntamarkkinointia Kainuun liitto haluaa koota Kainuun kaikki voimat yhteen maakunnan kehittämiseksi.

Sipilän hallituksen linjaukset 7.11.2015 sote- ja itsehallintouudistusten osalta olivat ratkaisevia Kainuun liiton ja koko maakunnan lähivuosien kehittämisnäkymien ja –haasteiden kannalta. Aluehallintoratkaisussa Kainuu tulee muodostamaan yhden 18:sta tulevasta itsehallintoalueesta[i]. Hallituksen tavoitteena on että vuoden 2019 alusta Suomessa käynnistyy maakuntapohjalle rakentuva uusi hallintotaso, jolle sote-integraatio, maakunnan liiton tehtävät sekä muita, pääosin ELY-keskusten nyt hoitamia alue-, maaseutu- ja yrityskehitystehtäviä ml rakennerahastotoiminta siirretään. Itsehallintoalueen ylimmät päättäjät valitaan vaaleilla ja sen rahoitusmalli päätetään myöhemmin. Kunnat eivät kuitenkaan enää toimi soten rahoittajina.

Kainuun hallintokokeilun ja Kainuun sote-mallin ansiosta meillä on edellä kävijän asema tulevaan uudistukseen nähden. Valtakunnassa toteutettavaksi päätetty sote-integraatio on toiminut täällä toistakymmentä vuotta, ja uuden sairaalan rakentamisella on mahdollista vahvistaa toimintojen integraatiota edelleen. Kainuun liiton ja Kainuun ELY-keskuksen tehtävien yhdistämiseen on myös hyvät, yhteistyöhistorian luomat lähtökohdat. Kun muualla maassa soten organisointi tulee vaatimaan runsaasti käytännön järjestelytyötä ja päätöksiä, Kainuussa päästään helpommalla – tämä etu kannattaa hyödyntää suuntaamalla voimavarat maakunnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Uuden sairaalan lisäksi myös muita palveluinnovaatioita ja –kokeiluja kannattaa käynnistää.

Kainuun liitto käynnistää välittömästi yhdessä muiden maakuntien kanssa valmistautumisen tulevien itsehallintoalueiden käynnistämiseen. Valtakunnallisesti tätä työtä ohjaa ja koordinoi valtioneuvosto[ii] ministeri Anu Vehviläisen kautta; valtakunnallinen toimeksianto on tulee tammikuun lopulla. Kuntaliiton rooli tulee selvästi korostumaan tässä prosessissa, jossa luodaan kokonaan uutta hallintomallia ja –käytäntöä suomalaiseen julkiseen hallintoon. Kuntaliiton[iii] maakuntaitsehallintoa koskevien linjausten toteutuminen on ensiarvoisen tärkeää Kainuunkin kannalta: maakunnille tulee soveltaa samanlaista alueelliseen demokratiaan pohjautuvaa itsehallintoa kuin kunnilla on tänä päivänä. On varmaa, että tämän toteuttamista vastaan valtion keskushallinto tulee haraamaan vastaan – onhan muutos periaatteellinen ja historiallinen.

Kainuu toimii vuosina 2016 ja 2017 Barentsin alueneuvoston puheenjohtajamaakuntana. Tähän ajanjaksoon olemme hyvin valmistautuneet valmistellessamme pj-kaudelle omat prioriteetit[iv]. Pyrimme uudistamaan ja kehittämään Barentsin alueen yhteistyön käytäntöjä nykyaikaisemmiksi ja tehokkaammiksi mm. sähköistä viestintää ja kokouskäytäntöjä lisäämällä. Pyrimme edistämään tavoitteita, joissa Kainuulla on sekä annettavaa että saatavaa rajat ylittävästä yhteistyöstä. Jo nyt Kainuuseen on kohdistunut aivan uudenlaista kansainvälistä huomiota uuden asemamme johdosta. Vuoden 2017 aikana rajatylittävään yhteistyöhön odotetaan saatavan tarpeellinen rahoituskanava, EU:n ulkorajaohjelma CBC Karelia. Ohjelma on hyväksytty EU:n komissiossa joulukuun aikana.

Vuonna 2016 Kainuun liiton tavoite on saada maakuntaohjelman suurten tavoitteiden mukainen hanke- ja muu kehittämistoiminta entistä tavoitteellisemmaksi ja konkreettisemmaksi. Toimeenpanosuunnitelmaa olemme terävöittämässä ja laajentamassa. Elinkeinopoliittiset tavoitteet ovat kärkenä, koska niiden avulla ainoastaan on mahdollista selättää kehitysongelmista vaikein eli väestökehityksen suunta. Työpaikkojen luominen toisaalta edellyttää entistä laaja-alaisempaa elinvoimapolitiikkaa, jossa liiton yhteistyö Kainuun Edun ja kuntien kanssa on oleellinen. Kainuun liitto osaltaan hakee uusia instrumentteja ja vahvempaa roolia tässä työssä mm. tukemalla biotuotetehdas-hanketta ja muita investointeja. Olemme perustamassa Kainuun tulevaisuusrahastoa omaksi kehitysvälineeksi.

Kainuun liitto on hakenut terävyyttä edunajamistyöhön ja alueen tunnetuksi tekemiseen erityisesti viestinnällisiä välineitä hiomalla. Itsehallintouudistuksen lisäksi valtion muut suuret ratkaisut kuten liikenneinvestoinnit ja kokeiluhankkeet, ovat Kainuulle tärkeitä edunvalvontakohteita. Ajan hermolla elävällä ketterällä viestinnällä liitto pyrkii sekä viestimään omasta toiminnasta että ennen kaikkea luomaan maakunnasta vetovoimaista ulkoista kuvaa. Liiton viestinnän linjaukset on tehty tätä tarkoitusta varten. Viestinnän osana ns. maakuntamarkkinointi on laajenemassa sosiaalisessa mediassa myös kansainväliseksi[v]. Se on osa nykyaikaista yritysten toimintaympäristön kehittämistä. Se on monivaikutteinen tapa vahvistaa aluekehittämistyötä eri osa-alueilla kuten matkailun markkinoissa, työvoiman ja opiskelijoiden rekrytoinnissa maakuntaan jne.

Kainuun liitto on pieni ja ketterä organisaatio, jollaisena aluekehittämistyössä sen haluamme säilyä myös itsehallintouudistuksen jälkeen. Liitossa on vireä, osaava ja hyvin motivoitunut henkilöstö. Yhdessä poliittisesti yhtenäistä linjaa vetävän luottamushenkilöhallinnon kanssa olemme Kainuun tulevaisuuden tekijöiden eturintamassa. Maakunnan tulevaisuus ratkaistaan ennen kaikkea yrityksissä, joiden kasvu ja kansainvälistyminen on keskeinen kehityshaaste. Siksi meidän on pystyttävä entistä paremmin verkostoitumaan, luomaan yhteisiä tavoitteita ja luottamusta maakunnan sisällä – lisäämään yhteistä sosiaalista pääomaamme. Kainuussa on puhallettava yhteen hiileen!

Pentti MALINEN

------------------------

[i] Tarkemmin maakuntajohtajan blogissa: http://www.kainuunliitto.fi/blog/kainuu-itsehallintoalueeksi-hallituksen-paatos-historiallinen

[ii]Pääministerin ilmoitus: http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/paaministerin-ilmoitus-sosiaali-ja-terveyspalvelu-uudistuksesta-ja-itsehallintoalueiden-muodostamisesta?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_groupId=10616

[iii]Kuntaliiton linjaus: http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/media/tiedotteet/2015/10/Sivut/sote-alueille-aito-itsehallinto.aspx

[iv]Barents-puheenjohtajuuskauden ohjelma:  http://issuu.com/kainuunliitto/docs/kainuu_barents_fin

[v]Facebookin Can do Kainuu-sivusto:  https://www.facebook.com/candokainuu/?fref=ts

Lisää uusi kommentti