Olet täällä

BLITZ

NPA -hankkeen BLITZ tavoitteena on kehittää kirjallisuusmatkailua partnerialueilla.
NPA logotype 2

 

Projektin koko nimi: Business of Literature Zones
Lyhenne: BLITZ
Pääpartneri: Irish Central Border Area Network Ltd. (ICBAN), Pohjois-Irlanti
Toteuttamisaika:  1.10.2018 - 30.9.2021
Kokonaisbudjetti: 1.952.668,94 €
Kainuun budjetti: Kainuun liitto 295 198,14 €, KAMK 273 415,14 €

Projektipartnerit

PP 1 (pääpartneri) Irish Central Border Area Network Ltd. (ICBAN), Pohjois-Irlanti
PP 2 Western Development Commission WDC, Irlanti
PP 3 Kajaanin Ammattikorkeakoulu, Suomi
PP 4 Lapin ammattikorkeakoulu, Suomi
PP 5 Kainuun liitto, Suomi
PP 6 Wigtown Festival Company WFC, Skotlanti
PP 7 Arts Over  Borders AOB, , Pohjois-Irlanti
PP 8 (liitännäispartneri) Reykjavik  UNESCO City of Literature, Islanti
PP 9 (liitännäispartneri) Edinburgh UNESCO City of Literature Trust, Skotlanti

Projektin tavoite

Projektin visiona on “kasvattaa yrittäjyyttä ja PK -yritysten pääsyä paikallisia markkinoita laajemmille markkinoille kehittämällä ja markkinoimalla kirjallisuusmatkailutuotteita”.  Tiedon ja näkyvyyden lisäämisen ja asenteiden muuttamisen kautta koskien kirjallisuusmatkailun asemaa alueellisen talouselämän osatekijänä projekti kehittää pienten ja keskisuurten yritysten kapasiteettia toimia laajemmilla markkinoilla.

Tavoitteeseen tähdätään:

  • Luomalla kirjallisuusmatkailuverkosto, joka sitouttaa avainsidosryhmät NPA -alueella toimimaan yhdessä ja oppimaan yhdessä, sekä PK -yritysten kirjallisuusmatkailua tukeva toimintaohjelma, jonka puitteissa partnerit yli rajojen työskentelevät kehittääkseen uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka maksimoivat paikkoihin perustuvia PK -yritysten kasvun mahdollisuuksia.
  • Ohjelman puitteissa kehitetään ja testataan 4 kirjallisuusmatkailun mallia, jotka fasilitoivat tiedonsiirtoa koskien taloudellisen kehityksen ratkaisuja, niiden käytännön sovelluksia ja keinoja, joiden kautta niiden taloudellinen muutosvaikutus eri maissa voidaan maksimoida.
  • Projektissa julkaistaan myös kirjallisuusmatkailun metodologiaan ja parhaisiin käytäntöihin liittyvä opas fasilitoimaan tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakamista yli rajojen.
  • Kytkemällä 40 PK -yritystä mukaan projektin kansainväliseen yhteistoimintaan, kehittämään yhdessä kirjallisuusmatkailusektoria. Osallistuville yrityksille järjestetään 12 workshopia/ vastaavaa sessiota.
  • Käynnistämällä PK -yritysten klusteritoiminta varmistamaan kehitettävien kirjallisuusmatkailutuotteiden ja -palveluiden komplementaarisuus, jaettu oppiminen ja tehokas kansainvälinen markkinointi.
  • Kehittämällä vähintään 20 uutta kirjallisuusmatkailuun keskittyvää tuotetta tai palvelua ja muutetaan markkinakäyttäytymistä sekä parannetaan PK -yritystoiminnan integraatiota kirjallisuusmatkailuun.
  • Luomalla kirjallisuusmatkailutuotteet ja niihin liittyvät matkailupalvelut yhteen kokoava ja niitä esittelevä digitaalinen alusta. Projektissa käytetään innovatiivisia ICT-ratkaisuja, sähköistä kaupankäyntiä ja sosiaalista mediaa joiden avulla etäisyys markkinoille ei muodostu liiketoiminnan esteeksi.

Projektin verkkosivu

Verkkosivu julkaistaan NPA -ohjelman sivuilla osiossa http://www.interreg-npa.eu/projects/funded-projects/

Lisätiedot