Olet täällä

BLITZ

NPA -hankkeen BLITZ tavoitteena on kehittää kirjallisuusmatkailua partnerialueilla tuotenimen Spotlit alla. Kainuussa partnereita on kaksi; Kainuun liitto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu. Tervetuloa tutustumaan tavoitteisiimme ja toimenpiteisiimme - olet lämpimästi tervetullut myös osallistumaan #Spotlit toimintaan!

 

Spotlit logo

 

Projektin koko nimi: Business of Literature Zones
Lyhenne: BLITZ
Pääpartneri: Irish Central Border Area Network Ltd. (ICBAN), Pohjois-Irlanti
Toteuttamisaika:  1.10.2018 - 30.9.2021
Kokonaisbudjetti: 1.952.668,94 €
Kainuun budjetti: Kainuun liitto 295 198,14 €, KAMK 273 415,14 €

Ajankohtaista - verkostoitumistyöpaja ja viestintäkysely

BLITZ –hankeyhdessä Kotiseutuliiton kanssa järjestää kumppanuustyöpajaan Kajaanin ammattikorkeakoululla, TAITO2 rakennuksessa keskiviikkona 9.10.2019.
Ilmoittautumiset 27.9. mennessä erillisen 
kyselylinkin kautta.
Tilaisuuden ohjelman löydät sivun alareunasta. 

Työpajan tilana toimii Taito 2 auditorion vierustalla sijaitseva luokkatila 1 L 146, missä nautimme ensin kahvitarjoilun ja aloitamme työskentelyn klo 10:30.
Napakoiden aamupäivän ja iltapäivän sessioiden välissä ruokailemme opiskelijaruokalassa. Työpaja päätetään viimeistään 14:30.

Yhdistykset ja kunnat kulttuurikumppaneina

 

Jo ennen kumppanuustyöpajaa haluamme kartoittaa kirjallisuusmatkailuun liittyviä viestinnällisiä kehittämistarpeita ja -toiveita Kainuussa. Sana on vapaa! Kyselyn kautta pyrimme löytämään juuri Kainuun toimijoille sopivat tavat kehittää yhteistä viestintäämme. Mitä voimme tehdä yhdessä, mitä haluamme tehdä yksilölisesti, mitkä välineet ja miten käytettyinä sopisivat juuri meille? Entäpä kustannukset ja eri kanaviin käytetty työpanos, voisiko niitä jotenkin optimoida?

Kysely on avoinna 8.10.klo 15 saakka, ja siihen voivat vastata kaikki aiheesta kiinnostuneet huolimatta siitä, osallistuvatko tilaisuuteen vai eivät. Kyselyyn pääset linkistä https://response.questback.com/kainuu/viestintatarpeet

Spotlit website and Wigtown App

Projektipartnerit

PP 1 (pääpartneri) Irish Central Border Area Network Ltd. (ICBAN), Pohjois-Irlanti
PP 2 Western Development Commission WDC, Irlanti
PP 3 Kajaanin Ammattikorkeakoulu, Suomi
PP 4 Lapin ammattikorkeakoulu, Suomi
PP 5 Kainuun liitto, Suomi
PP 6 Wigtown Festival Company WFC, Skotlanti
PP 7 Arts Over  Borders AOB, , Pohjois-Irlanti
PP 8 (liitännäispartneri) Reykjavik  UNESCO City of Literature, Islanti
PP 9 (liitännäispartneri) Edinburgh UNESCO City of Literature Trust, Skotlanti

NPA logotype

Projektin tavoite

Projektin visiona on “kasvattaa yrittäjyyttä ja PK -yritysten pääsyä paikallisia markkinoita laajemmille markkinoille kehittämällä ja markkinoimalla kirjallisuusmatkailutuotteita”.  Tiedon ja näkyvyyden lisäämisen ja asenteiden muuttamisen kautta koskien kirjallisuusmatkailun asemaa alueellisen talouselämän osatekijänä projekti kehittää pienten ja keskisuurten yritysten kapasiteettia toimia laajemmilla markkinoilla.

Tavoitteeseen tähdätään:

  • Luomalla kirjallisuusmatkailuverkosto, joka sitouttaa avainsidosryhmät NPA -alueella toimimaan yhdessä ja oppimaan yhdessä, sekä PK -yritysten kirjallisuusmatkailua tukeva toimintaohjelma, jonka puitteissa partnerit yli rajojen työskentelevät kehittääkseen uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka maksimoivat paikkoihin perustuvia PK -yritysten kasvun mahdollisuuksia.
  • Ohjelman puitteissa kehitetään ja testataan 4 kirjallisuusmatkailun mallia, jotka fasilitoivat tiedonsiirtoa koskien taloudellisen kehityksen ratkaisuja, niiden käytännön sovelluksia ja keinoja, joiden kautta niiden taloudellinen muutosvaikutus eri maissa voidaan maksimoida.
  • Projektissa julkaistaan myös kirjallisuusmatkailun metodologiaan ja parhaisiin käytäntöihin liittyvä opas fasilitoimaan tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakamista yli rajojen.
  • Kytkemällä 40 PK -yritystä mukaan projektin kansainväliseen yhteistoimintaan, kehittämään yhdessä kirjallisuusmatkailusektoria. Osallistuville yrityksille järjestetään 12 workshopia/ vastaavaa sessiota.
  • Käynnistämällä PK -yritysten klusteritoiminta varmistamaan kehitettävien kirjallisuusmatkailutuotteiden ja -palveluiden komplementaarisuus, jaettu oppiminen ja tehokas kansainvälinen markkinointi.
  • Kehittämällä vähintään 20 uutta kirjallisuusmatkailuun keskittyvää tuotetta tai palvelua ja muutetaan markkinakäyttäytymistä sekä parannetaan PK -yritystoiminnan integraatiota kirjallisuusmatkailuun.
  • Luomalla kirjallisuusmatkailutuotteet ja niihin liittyvät matkailupalvelut yhteen kokoava ja niitä esittelevä digitaalinen alusta. Projektissa käytetään innovatiivisia ICT-ratkaisuja, sähköistä kaupankäyntiä ja sosiaalista mediaa joiden avulla etäisyys markkinoille ei muodostu liiketoiminnan esteeksi.

Seuraa projektin kanavia

 

Verkkosivumme löytyy osoitteesta https://www.spot-lit.eu
Twitter: https://twitter.com/spot_lit_eu 
Instagram: https://www.instagram.com/spot_lit_eu

Lisätiedot