Olet täällä

Barentsin alueen nuorisoyhteistyö

Tehtävät

Barentsin yhteistyöalueen muodostavat 13 maakuntaa, lääniä tai vastaavaa pohjoista aluetta Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä. Vuodesta 2004 lähtien toimineessa Barentsin Alueellisessa Nuorisoneuvostossa (BRYC) on edustaja jokaiselta jäsenalueelta ja yksi alkuperäiskansojen nuorisoedustaja.

Mikä Barents?

Barentsin yhteistyöalueen muodostavat 13 maakuntaa, lääniä tai vastaavaa pohjoista aluetta Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä. Suomesta jäsenalueita ovat Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun maakunnat sekä Pohjois-Karjalan maakunta tarkkailijajäsenenä.

Barentsin yhteistyötä toteutetaan sekä valtioiden tasolla ministeriöiden kesken että aluetasolla aluehallintojen kesken useassa eri käytännön muodossa, tavoitteena tukea ja edistää alueen vakaata ja kestävää kehitystä ja yhteistyötä aluetasolla. Barents-yhteistyö tuo alueellisen ja käytännönläheisen näkökulman laajempaan arktiseen yhteistyöhön ja tuo samanaikaisesti laajemman Barentsin alueen viitekehyksen alueelliseen kehittämiseen.

Nuorisotyöryhmä ja Barents Youth Cooperation Office (BYCO)

Barentsin euroarktisen neuvoston nuorisotyöryhmä (Joint Working Group on Youth, JWGY) toimii neuvoston nuorisopoliittisena asiantuntijaelimenä. Nuorisoalan yhteistyön tavoitteena on parantaa nuorten elinoloja Barentsin alueella.

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän nuorisoasioista vastaavien ministeriöiden rahoittama Barentsin alueen nuorisoyhteistyön koordinaatiotoimisto (Barents Youth Cooperation Office, BYCO) tarjoaa nuorille ja nuorisoryhmille yhteistyöhankkeita koskevaa tiedotus- ja neuvontapalvelua.

Alueellinen nuorisoneuvosto BRYC

Vuodesta 2004 lähtien on toiminut myös Barentsin Alueellinen Nuorisoneuvosto BRYC. BRYC:n päätavoitteena on edistää ajatusta kaukana pohjoisessa asumisesta ainutlaatuisena mahdollisutena nuorille ilmaista itseään. BRYC:n perusarvoja kaikessa toiminnassa ovat suvaitsevaisuus, yhteistyö, luotettavuus, oikeudenmukaisuus ja rakkaus.

Neuvosto koostuu yhdestä nuorison edustajasta kultakin jäsenalueelta ja yhdestä alkuperäiskansojen nuorisoedustajasta. Jäsenet valitaan alueilta seuraavin kriteerein:

  • iältään 18-30 vuotta
  • englanninkielen taitoinen
  • tietoa nuorison asemasta alueellaan
  • kiinnostusta kansainväliseen yhteistyöhön

 

BRYC verkkosivut
BRYC Facebookissa

Kainuuta BRYC:ssa edustaa tällä hetkellä Isa Tolonen, isa_tolonen(at)hotmail.com.