Olet täällä

Barentsin alueen nuorisoyhteistyö

Tehtävät

Barentsin yhteistyöalueen muodostavat 14 maakuntaa, lääniä tai vastaavaa pohjoista aluetta Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä. Barentsin Alueellisessa Nuorisoneuvostossa (BRYC) on nuorison edustaja jokaiselta jäsenalueelta ja lisäksi yksi alkuperäiskansojen nuorisoedustaja. Lisäksi nuorisoasioita käsitellään erityisessä monikansallisessa työryhmässä (JWGY).
 

Mikä Barents?

Viralliset yhteistyöelimet

Barentsin yhteistyöalueen muodostavat 14 maakuntaa, lääniä tai vastaavaa pohjoista aluetta Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä. Jokaiselta jäsenalueelta on edustus Barentsin alueneuvostossa (BRC) ja sen asioita valmistelevassa aluekomiteassa (RC). Suomesta jäsenalueita ovat Kainuun, Lapin, Pohjois-Karjalan sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnat.

Kainuun liitosta aluekomiteaan on nimetty maakuntajohtaja Pentti Malinen.

Barentsin yhteistyötä toteutetaan sekä valtioiden tasolla ministeriöiden kesken että aluetasolla aluehallintojen kesken useassa eri käytännön muodossa, tavoitteena tukea ja edistää alueen vakaata ja kestävää kehitystä ja yhteistyötä aluetasolla. Barents-yhteistyö tuo alueellisen ja käytännönläheisen näkökulman laajempaan arktiseen yhteistyöhön ja tuo samanaikaisesti laajemman Barentsin alueen viitekehyksen alueelliseen kehittämiseen.

Kansainvälinen Barents -sihteeristö IBS

Norjan Kirkkoniemessä sijaitsee kansainvälisen Barents sihteeristön (IBS) pieni toimisto, jonka henkilökunta työskentelee jäsenmaakuntien hyväksi. Sihteeristö ylläpitää verkkosivustoa www.barentscooperation.org, jolta löytyy kaikki olennainen Barentsin yhteistyöhön liittyvä tieto, sekä Barentsin yhteistyön Facebook-sivua www.facebook.com/BarentsCooperation ja Twitteriä tunnisteella @barents_beac.

Sihteeristön työntekijät valitaan tasapuolisesti kaikista jäsenmaista. Tämänhetkisestä henkilökunnasta Roman Gokkoeviin (roman@barentscooperation.org) , johon voi olla yhteydessä myös suomeksi.

Tiedoksi, että IBS tarjoaa myös vuosittain mielenkiintoisia harjoittelupaikkoja!

Alueellinen nuorisoneuvosto BRYC

Vuodesta 2004 lähtien on toiminut myös Barentsin Alueellinen Nuorisoneuvosto BRYC, joka koostuu Barentsin alueen nuorista. BRYC:n päätavoitteena on edistää ajatusta kaukana pohjoisessa asumisesta ainutlaatuisena mahdollisuutena nuorille ilmaista itseään. BRYC:n perusarvoja kaikessa toiminnassa ovat suvaitsevaisuus, yhteistyö, luotettavuus, oikeudenmukaisuus ja rakkaus. Voit lukea lisää toiminnasta esimerkiksi BRYC verkkosivuilta tai alla olevasta toimintaraportista vuodelta 2017.

 

 

Neuvosto koostuu yhdestä nuorison edustajasta kultakin jäsenalueelta ja yhdestä alkuperäiskansojen nuorisoedustajasta. Jäsenet valitaan alueilta seuraavin kriteerein:

  • iältään 18-30 vuotta
  • englanninkielen taitoinen
  • tietoa nuorison asemasta alueellaan
  • kiinnostusta kansainväliseen yhteistyöhön

 

BRYC:n toimintaa ohjaa sen keskuudesta valittu hallitus puheenjohtajansa (tällä hetkellä Inna Fedorova Murmanskista, murmansk@barentsyouth.org) johdolla.
BRYC:n toimintaa tukee Norjan Barents -sihteeristön nimeämä vastuuhenkilö, Elizaveta Vassilieva, elizaveta@barents.no.  
Kainuuta BRYC:ssa edustaa tällä hetkellä Roosa Mikkonen.

Nuorisotyöryhmä JWGY

Barentsin euroarktisen neuvoston nuorisotyöryhmä (Joint Working Group on Youth, JWGY), johon jäsenalueilla on ollut mahdollisuus nimittää omat edustajansa, toimii neuvoston nuorisopoliittisena asiantuntijaelimenä. Nuorisoalan yhteistyön tavoitteena on parantaa nuorten elinoloja Barentsin alueella. Kainuusta työryhmään on nimetty Minna Mustonen.

Lisätiedot