Olet täällä

Barentsin alueen nuorisoyhteistyö

Tehtävät

Barentsin yhteistyöalueen muodostavat 14 maakuntaa, lääniä tai vastaavaa pohjoista aluetta Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä. Barentsin Alueellisessa Nuorisoneuvostossa (BRYC) on nuorison edustaja jokaiselta jäsenalueelta ja lisäksi yksi alkuperäiskansojen nuorisoedustaja. Lisäksi nuorisoasioita käsitellään erityisessä monikansallisessa työryhmässä (JWGY).

Alueellinen nuorisoneuvosto BRYC

Vuodesta 2004 lähtien on toiminut myös Barentsin Alueellinen Nuorisoneuvosto BRYC, joka koostuu Barentsin alueen nuorista. BRYC:n päätavoitteena on edistää ajatusta kaukana pohjoisessa asumisesta ainutlaatuisena mahdollisuutena nuorille ilmaista itseään. BRYC:n perusarvoja kaikessa toiminnassa ovat suvaitsevaisuus, yhteistyö, luotettavuus, oikeudenmukaisuus ja rakkaus. Voit lukea lisää toiminnasta esimerkiksi BRYC verkkosivuilta.

Neuvosto koostuu yhdestä nuorison edustajasta kultakin jäsenalueelta ja yhdestä alkuperäiskansojen nuorisoedustajasta. Jäsenet valitaan alueilta seuraavin kriteerein:

  • iältään 18-30 vuotta
  • englanninkielen taitoinen
  • tietoa nuorison asemasta alueellaan
  • kiinnostusta kansainväliseen yhteistyöhön

 

BRYC:n toimintaa ohjaa sen keskuudesta valittu hallitus puheenjohtajansa johdolla. BRYC:n toimintaa tukee Norjan Barents -sihteeristön nimeämä vastuuhenkilö, Elizaveta Vassilieva, elizaveta@barents.no.  

Nuorisotyöryhmä JWGY

Barentsin euroarktisen neuvoston nuorisotyöryhmä (Joint Working Group on Youth, JWGY), johon jäsenalueilla on ollut mahdollisuus nimittää omat edustajansa, toimii neuvoston nuorisopoliittisena asiantuntijaelimenä. Nuorisoalan yhteistyön tavoitteena on parantaa nuorten elinoloja Barentsin alueella. Kainuusta työryhmään on nimetty Minna Mustonen.

Tukea Barentsin nuorisoyhteistyölle

Voit huoletta ottaa yhteyttä meihin Kainuun liiton sivuilla nimettyihin yhteysthenkilöihin Barentsin nuorisoyhteistyöhön liittyvissä asioissa! 

Norjan Kirkkoniemessä sijaitsee kansainvälisen Barents sihteeristön (IBS) pieni toimisto, jonka henkilökunta työskentelee myös jäsenmaakuntien hyväksi. Sihteeristö ylläpitää verkkosivustoa www.barentscooperation.org, jolta löytyy kaikki olennainen Barentsin yhteistyöhön liittyvä tieto, sekä Barentsin yhteistyön Facebook-sivua www.facebook.com/BarentsCooperation ja Twitteriä tunnisteella @barents_beac.

Sihteeristön työntekijät valitaan tasapuolisesti kaikista jäsenmaista. Tämänhetkisestä henkilökunnasta Roman Gokkoeviin (roman@barentscooperation.org) , johon voi olla yhteydessä myös suomeksi. 

Vinkkinä, että IBS tarjoaa myös vuosittain mielenkiintoisia harjoittelupaikkoja!

Lisätiedot