Olet täällä

Barents-yhteistyö

  • BEAC regions 2017
  • Barents Forum 2016 Helsinki

Tehtävät

Barentsin yhteistyötä Suomen, Ruotsin, Norjan ja Luoteis-Venäjän kesken toteutetaan sekä valtioiden tasolla ministeriöiden kesken että aluetasolla aluehallintojen kesken. Barentsin alueen yhteistyötä harjoitetaan useassa eri käytännön muodossa, tavoitteena tukea ja edistää alueen vakaata ja kestävää kehitystä ja yhteistyötä aluetasolla. Barents-yhteistyö tuo alueellisen ja käytännönläheisen näkökulman laajempaan arktiseen yhteistyöhön ja tuo samanaikaisesti laajemman Barentsin alueen viitekehyksen alueelliseen kehittämiseen.

Barentsin yhteistyöalueen muodostavat 14 maakuntaa, lääniä tai vastaavaa pohjoista aluetta Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä. Suomesta jäsenalueita ovat Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Kainuun ja Pohjois-Karjalan maakunnat. Yhteistyön puheenjohtajuus kiertää neljän mukana olevan maan kesken kahden vuoden kausissa.

Valtiotason yhteistyö (Barents Euro-Arctic Council eli BEAC) perustuu valtioiden välisiin sopimuksiin. Barentsin alueella sijaitsevien maiden lisäksi yhteistyöhön osallistuvat myös Islanti, Tanska ja EU, jotka ovat edustettuina kokouksissa. Käytännönläheistä Barentsin alueyhteistyötä tehdään Suomen, Ruotsin, Norjan ja Luoteis-Venäjän pohjoisimpien alueiden kesken Barentsin alueneuvostossa (BRC), aluekomiteassa (RC) ja alueellisissa työryhmissä (RWG).

Kainuun liitto vastaa Barentsin liikenne- ja logistiikkatyöryhmän (RWGTL) toiminnasta. Työryhmässä, joka on saanut mandaattinsa Barentsin alueneuvostolta, on edustaja jokaiselta yhteistyöalueelta. Sen toiminnan taustalla ja yhteistyökumppaneina ovat Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuus NDPTL sekä liikenneministeriöiden BEATA -yhteistyö. Työryhmän tavoitteita on mm. sujuvoittaa rajaliikennettä, kehittää lentoyhteyksiä ja liikennekäytäviä. Työryhmän toiminta kattaa kaikki liikennemuodot.

Vuosina 2016-2017 Barentsin alueneuvoston ja -komitean puheenjohtajuus on Kainuulla. Alueneuvoston puheenjohtajana toimii kansanedustaja ja maakuntahallituksen jäsen Timo Korhonen, varajäsenenään maakuntahallituksen jäsen Raimo Piirainen. Aluekomitean puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Pentti Malinen varajäsenenään suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen.

Aiheesta muilla sivustoilla:

Barentsin Euroarktisen neuvoston sivut 
Venäjän BEAC -puheenjohtajuussivut 2015-2017
Barents-keskuksen sivut 

Yhteystiedot

Pentti Malinen, maakuntajohtaja, Kainuun liitto 
Hannu Heikkinen, suunnittelujohtaja, Kainuun liitto