Olet täällä

Barents Region Transport and Logistics

Kainuun liitto toimii pääpartnerina Barents Region Transport and Logistics (BRTL) -hankkeessa, jonka tarkoitus on viedä käytäntöön Barentsin liikennesuunnitelmassa sovittuja asioita. Hankkeeseen on on myönnetty rahoitus Kolarctic -ohjelmasta ajalle 1.11.2018 - 31.10.2021. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 1 492 426 €, josta EU-rahoitusosuus on 605 643 €.

 

Kolarctic CBC logo

Hankkeen tavoite

Hankehakemuksen lähtökohtana on, että Barentsin alueilla tehdyt liikenne- ja logistiikkapäätökset perustuvat liian usein vain kansallisiin suunnitelmiin. Kansallisia liikennnestrategioita on laadittu ja alueellisia liikennesuunnitelmia toteutettu huomioimatta naapurimaiden ja -alueiden vastaavia strategioita ja suunnitelmia tarpeeksi hyvin. Prosessi Barentsin alueen yhteisen strategiatasoisen liikenneasiakirjan laatimiseksi valtiotasolla (Joint Barents Transport Plan, JBTP) alkoi 2012 ja sitä on päivitetty vielä viime vuosina. Nyt on aika toteuttaa tätä valtiollisella tasolla laadittua asiakirjaa alueellisella tasolla, mihin tämä hanke keskittyy.

Projektin tavoitteena on toimia alustana, jolla Barentsin yhteistyön koordinoinnista vastaavat viranomaiset voivat sopia Joint Barents Transport Planin käytännön toimeenpanosta yhteistyöalueella. Hankkeeseen osallistuvat Barentsin alueen viranomaiset, jotka ovat vastuussa aluekehityksestä ja etenkin liikenne- ja logistiikkakysymyksistä. Hankkeen hyödynsaajia ovat parantuneiden liikenneyhteyksien kautta sen toteuttamisalueen asukkaat sekä toisaalta Barentsin alueen asukkaita ja liike-elämää palvelevat liikennemuodot, jotka hyötyvät alhaisemmista kuljetuskustannuksista, mikä myös lisää tuotteiden kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla.

Hankekumppanit

Kainuun liitto, Suomi (pääpartneri)
Pohjois-Pohjanmaan liitto, Suomi
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Suomi
Finnmarkin lääni (Finnmark fylkeskommune), Norja
Tromssan lääni (Troms fylkeskommune), Norja
Nordlandin lääni (Nordland fylkeskommune), Norja
Norrbottenin lääni (Lansstyrelsen Norrbotten), Ruotsi
Västerbottenin lääni (Länsstyrelsen Västerbotten), Ruotsi
Karjalan tasavallan liikennekomitea (Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи), Venäjä
Arkangelin alueen tiehallinto (Государственное казенное учреждение Архангельской области), Venäjä
Luoteis-Venäjän taloudellisen ja sosiaalisen kehittämisen strateginen kumppanuus (Автономная некоммерческая организация «Стратегическое партнерство по экономическому и социальному развитию Северо-Западного федерального округа»), Venäjä
Norjan valtiollinen tiehallinto (Statens vegvesen Region nord), Norja

Lisätiedot