Olet täällä

11.2.2019 - 12:27

Совместный транспортный план Баренцева региона будет наполнен содержанием под эгидой Кайнуу

BRTL -projektikokouksen osallistujia
Kolmivuotisen ”Barents Region Transport and Logistics” (BRTL) -projektin kick-off -kokous pidettiin Kajaanissa 6.-7.2.2019. Kokouksessa oli mukana kattava edustus hankepartnereita ympäri Barentsin alueen. Kokouksesta jäi hyvät ja luottamukselliset tunnelmat projektin kehittämisen sekä toteuttamisen suhteen.

Hankepartnerit ovat kerran aiemmin kokoontuneet Kiirunassa marraskuussa 2018. Nyt voitiin sopia etenemisen aikatauluista ja vastuista tarkemmalla tasolla. Hankkeessa tuotetaan liikenteeseen ja logistiikkaan liittyen viisi eri selvitystä ja niiden pohjalta toimintasuunnitelma.

Kick-off kokous toteutui Kajaanissa aktiivisessa hengessä

Kajaanin viimeviikkoisessa kokouksessa kunkin maan edustajat kertoivat omaan, projektisuunnitelmassa kirjattuun vastuualueeseensa liittyvistä suunnitelmista. Kokouksessa kuultiin muun muassa venäläisen osapuolen suunnitelmista koskien kaasukäyttöisten ajoneuvojen tankkausverkostoa, teknologian hyödyntämisestä liikenneratkaisuissa norjalaisten kumppaneiden toimesta sekä liikenteen päästöjen vähentämisestä ruotsalaisten esittämänä. Ehkäpä päästökeskustelu voisikin lähitulevaisuudessa nousta konkreettiseksi liikenneyhteistyön teemaksi Barentsin alueella.  

BRTL -projektin päällikkönä Kainuun liitossa aloittanut Jussi Huotari odottaa hankkeelta työkaluja siihen, miten Barentsin alueella pystytään vastaamaan esimerkiksi liikenteen päästöjen tähtääviin toimiin. Ensimmäisissä keskusteluissa projektipartnereiden kanssa on noussut esille muun muassa kaasuautojen tankkausverkoston laajentaminen Barentsin alueella. Lisäksi hankkeen aikana noussee esille myös muita keinoja, joilla vastata ilmaston muutoksen aiheuttamaan haasteeseen.

Kajaanissa syntynyt, mutta koulunsa muualla käynyt Jussi on opiskellut Lapin yliopistossa kansainvälisiä suhteita ja tekee parhaillaan tutkimusta Helsingin yliopiston Aleksanteri -instituutissa. Barentsin alueella lähes koko ikänsä asunut Jussin houkutteli Kajaaniin mahdollisuus päästä mukaan Barentsin alueen kehittämiseen ns. toiselta puolelta pöytää, eli nähdä mitä alueellinen yhteistyö on käytännön tasolla. Tutkijana häntä kiinnostaa politiikan, talouden ja tutkijayhteisön välinen vuoropuhelu ja Kainuussa tälle on tilausta. Sitä kohtaan ollaan täällä myös avoimia.

Tavoitteena päästä käytännön toimiin pitkäaikaisessa yhteistyössä

Kainuun liitto toimii pääpartnerina kolmivuotisessa BRTL -projektissa, jonka rahoitus tulee Kolarctic -ohjelmasta. Projektin tavoitteena on toimia alustana, jolla voidaan sopia Barentsin yhteisessä liikennesuunnitelmassa (Joint Barents Transport Plan) sovittujen asioiden käytännön toimeenpanosta. Valtiotasolla Barentsin alueen liikenneyhteistyöstä vastaava ryhmä BEATA päivittää parhaillaan liikennesuunnitelmaa. Työn odotetaan valmistuvan toukokuun loppuun mennessä.

Kainuun liiton koordinoimaan BRTL -projektiin osallistuvat Barentsin alueen viranomaiset, jotka ovat vastuussa aluekehityksestä ja etenkin liikenne- ja logistiikkakysymyksistä. Projektin toteuttamisaika on 1.11.2018–31.10.2021 ja sen budjetti on 1 492 426 €.

Barentsin alue on kehittynyt osaksi globalisoitunutta maailmaa ja alueen liikenne- ja logistiikkaratkaisuihin kohdistuu jatkuvia paineita. Ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan jatkuvasti monenvälistä rajat ylittävää yhteistyötä. Tässä yhteydessä BRTL -projektilla on hyvin perusteltu asema toimia yhteistyö- ja verkostoitumisalustana ja talouden, politiikan ja tieteen välisen vuoropuhelun edistäjänä.

Kainuun liton suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen on vuosia toiminut Barentsin liikenne ja logistiikka -työryhmän johtaja, minkä vuoksi Kainuun liiton oli luontevaa lähteä hankkeen päävastuulliseksi toimijaksi.
- Barentsin liikenneyhteistyö on erinomainen foorumi tuoda esille Kainuun logistista sijaintia idän ja lännen sekä pohjoisen ja etelän välillä sekä olla mukana vaikuttamassa pohjoisen kansainvälisten liikenneyhteyksien kehittämiseen.

Kainuun saavutettavuus nostettu tapetille

Kainuun saavutettavuus maakunnan ulkopuolelta on nostettu keskeisenä teemana esille myös Kainuun positiivisen rakennemuutoksen onnistuneeksi toteuttamiseksi laaditussa Kainuun siltasopimuksessa.

Samoihin aikoihin BRTL -hankkeen kanssa on käynnistynyt myös Pohjois-Suomen kehittyvä lentoliikenne 2020 -hanke, joka on Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liittojen yhteishanke. Hanketta toteutetaan EAKR-rahoituksella 1.10.2018–31.12.2020. Se pohjautuu Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategiassa, Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishankkeessa sekä Lapin saavutettavuuden kattohankkeessa esille nousseisiin kehittämistarpeisiin. Hankealueeseen kuuluvat Ivalon, Enontekiön, Kittilän, Rovaniemen, Kemi-Tornion, Kuusamon, Oulun ja Kajaanin lentoasemat.

Lisätietoja aiheesta

BRTL -hankkeen esittely: https://www.kainuunliitto.fi/barents-region-transport-and-logistics-brtl
Barentsin yhteistyö verkossa: https://www.barentscooperation.org/en
 

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat