Olet täällä

Kajaani
3.2.2016 - 8:35
Kainuun maakuntahallitus on päättänyt kokouksessaan 18.1.2016 tiedottaa julkisella kuulutuksella Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen vireille tulosta. Lisäksi maakuntahallitus asettaa maakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville 3.2.-4.3.2016 väliseksi ajaksi ja varaa osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen asiasta.

Sivut