Olet täällä

Kajaani
3.2.2016 - 8:35
Kainuun maakuntahallitus on päättänyt kokouksessaan 18.1.2016 tiedottaa julkisella kuulutuksella Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen vireille tulosta. Lisäksi maakuntahallitus asettaa maakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville 3.2.-4.3.2016 väliseksi ajaksi ja varaa osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen asiasta.
Tuulivoimaa Hailuodossa
7.8.2014 - 12:05
Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan luonnos on asetettu nähtäville 11.8. – 12.9.2014 väliseksi ajaksi Kainuun liiton kansliassa ja verkkosivuilla sekä Kainuun kaupunkien ja kuntien virastoissa niiden aukioloaikoina. Valmisteluaineistoon on mahdollista tutustua Kainuun liiton kansliassa ja verkkosivuilla osoitteessa www.kainuunliitto.fi.