Olet täällä

Raudoitustyötä Talvivaarassa 2008
22.7.2014 - 9:03
Maakuntavaltuuston hyväksymä Kainuu -ohjelma sisältää sekä pitkän aikavälin tavoitteet linjaavan maakuntasuunnitelman että kehittämistavoitteet seuraaviksi viideksi vuodeksi linjaavan maakuntaohjelman. Tilastokeskuksen Kainuun liitolle tuottamat suhdannetiedot osoittavat, että nämä valinnat ovat oikeaan osuneita, perustuvat maakunnan vahvuuksiin ja niissä on paljon kehittämispotentiaalia.

Sivut