Olet täällä

Barents Link Center
9.3.2016 - 14:43
Kainuun liitto yhteistyössä Kainuun Yrittäjien ja Suomi-Venäjä-Seuran Pohjois-Suomen piirijärjestö ry:n kanssa järjestää yrityksille tutustumis- ja kontaktitapahtuman Kostamuksessa 14.- 15.4.2016. Tilaisuuden tarkoitus on esitellä Kostamuksen ja laajemmin Karjalan tasavallan mahdollisuuksia kaupallisessa ja muussa yritysten yhteistyössä.
Kajaanin kauppatori
8.3.2016 - 16:07
Ympäristöministeriö on 7.3.2016 antamallaan päätöksellä vahvistanut Kainuun maakuntavaltuuston 1.12.2014 tekemän päätöksen, jossa hyväksyttiin Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava ja kumottiin Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan alueelle kohdistuvan voimassa olevan 29.4.2009 vahvistetun Kainuun maakuntakaava 2020:n Kajaanin keskustatoimintojen alueen (C) kaavamerkintä ja -määräys.

Sivut