Olet täällä

Karhulankylä
4.9.2017 - 12:14
Kainuun liiton kokoama Kainuun kylät maakuntakaavoituksessa -selvitys on valmistunut. Selvityksessä esitetään Kainuun kylien taustatietoja maakuntakaavan tarkistamista varten. Kainuun kylät ovat ajan kuluessa erilaistuneet ”mosaiikkimaiseksi” maaseuduksi, jossa kylien väestörakenne, aktiivisuus ja muut ominaisuudet vaihtelevat.
Jaana Korhonen
30.8.2017 - 14:38
Heinäkuun alussa toimintansa projektina aloittanut Kainuun maakuntauudistuksen väliaikainen toimielin (VATE) on valinnut uudistuksen valmistelujohtajan ajalle 1.9.2017–30.6.2018. Tehtävään valittiin vastuualueen johtaja Jaana Korhonen Kainuun ELY-keskuksesta. Tehtävä oli sisäisessä haussa tulevaan maakuntaa siirtyvissä organisaatioissa. Hakijoita tehtävään oli yhteensä neljä.
Karjalan tasavallan vieraat Woodpoliksessa
28.8.2017 - 11:06
Karjalan tasavallan ja Kostamuksen kaupungin edustajat vierailivat Kuhmossa Kainuun maakuntajuhlassa. Vierailun yhteydessä keskusteltiin ajankohtaisista yhteistyöasioista ja käytiin tutustumassa Woodpolikseen. Rajan takana on parhaillaan käynnissä useampia prosesseja, joiden voidaan olettaa vaikuttavan yhteistyönäkymiin positiivisella tavalla.

Sivut