Olet täällä

Kainuun sote- ja maakuntauudistus
29.9.2017 - 18:00
Tänään kokoontunut Kainuun sote- ja maakuntauudistuksen ohjausryhmä merkitsi tiedoksi, että Kainuun esivalmisteluun rekrytoidaan henkilökuntaa. Tehtävät tulevat ensisijaisesti sisäiseen hakuun muutoksessa olevissa organisaatioissa. Yhteensä esivalmisteluun palkataan tämän hetken suunnitelmien mukaan yhdeksän kokopäiväistä ja yhdeksän osa-aikaista työntekijää
EU Office in Brussels by Pentti Malinen
12.9.2017 - 14:54
Itä- ja Pohjois-Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat laatineet kannanoton valtioneuvoston kanslian muistioon "Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021 -". Allekirjoittaneet ovat huolissaan E-kirjeessä esitetystä vaatimattomasta tavoitetasosta Suomen EU-rahoituksen ja erityisesti koheesiopolitiikan rahoituksen saannon suhteen
Alueuudistus
7.9.2017 - 13:26
Sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kuntaliiton, Työterveyslaitoksen, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n, maakuntien, kuntien, aluehallintovirastojen ja järjestöjen kanssa järjestävät alueellisia tilaisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Kainuun tilaisuus on Kajaanissa 27.9.

Sivut