Olet täällä

11.9.2019 - 14:25

Ylimaakunnallinen EAKR-teemahaku käynnissä 2.10. asti

EAKR teemahaku kuva
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot ovat käynnistäneet ylimaakunnallisten hankkeiden teemahaun osana syksyn 2019 hakukierrosta. Teemahaun hakemusten tulee linkittyä Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa (ELMO) strategiassa valittuihin kasvualoihin ja niiden hyötyjen kohdistua pääasiassa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntiin. Toteuttajia hankkeissa tulee olla vähintään kahdesta maakunnasta.

Kainuussa tämän syksyn ylimaakunnallisen EAKR-teemahaun päättymispäivä on 2.10.

Hakukierroksen ylimaakunnalliset teemat

a) Puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut:
Itä- ja Pohjois-Suomen alueelle tärkeillä toimialoilla korostuu luonnonvarojen ja olosuhteiden kestävä hyödyntäminen. Alueelle on tärkeää kehittää räätälöityjä ratkaisuja mm. ympäristöhaasteisiin, energiaan ja luonnonvarojen kestävään käyttöön.

b) ICT ja digitalisaatio:
ICT ja digitalisaatio ovat avainasemassa yritystoiminnan kilpailukyvyn kasvattamisessa. Elinkeinojen uudistumisessa digitaalisuus ja uudet teknologiat ja niiden hyödyntäminen nousevat ratkaisevaan rooliin eri toimialoilla.

Ylimaakunnallisen teemahaun hakemusten tulee linkittyä Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa (ELMO) strategiassa valittuihin kasvualoihin: kemianteollisuus, kestävä kaivannaistoiminta, valmistava teollisuus, kestävä matkailu ja vetovoima sekä biojalostus ja uudet tuotteet.

Rahoitettavilla hankkeilla voidaan esimerkiksi vahvistaa Itä- ja Pohjois-Suomen alueen kehittämis- ja innovaatioalustojen keskinäistä verkottumista ja yhteiskäyttöä vastaamaan aiempaa paremmin yritysten innovaatioiden kaupallistamisen edellytyksiä tai levittää tietoa näiden palvelujen saatavuudesta. Mukana teemahaussa ovat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat.

Rahoitushakemus tulee jättää sen maakunnan rahoittavalle viranomaiselle, jonka toiminta-alueella päähakija toimii, ao. maakuntaliiton aikataulun mukaisesti. Kainuussa teemahaku päättyy 2.10.2019

Hakemukset arvioidaan rakennerahasto-ohjelmalle hyväksyttyjen yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaisesti. Teemahausta rahoitettavien hankkeiden tulee tukea Elinkeinot murroksessa -strategiaa (Lue lisää: https://issuu.com/ip-suomi.elmo ).

 

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat