Olet täällä

5.6.2019 - 13:26

Yhteistyötä ja vuorovaikutusta kaivannaisalan kehittämiseen - Kainuun kaivannaisstrategia 2019-2025 valmistunut

Kaivannaisstrategian kansikuva
Kaivannaisala on liikevaihdoltaan toiseksi suurin Kainuun kärkitoimialoista. Kainuun maakuntahallituksen hyväksymässä Kainuun kaivannaisstrategiassa 2019–2025 on kuvattu toimialan visio sekä keinot sen toteutettamiseksi. Strategiassa on tunnistettu, miten eri toimijat voivat kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön kautta varmistaa toimialan kestävän kasvun jatkumisen Kainuussa.

Kainuun kaivannaisstrategiassa 2019-2025 on kuvattu toimialan visio 2025: ”Kainuussa toimii maailman kestävin kaivosklusteri” sekä menestystekijät, joissa pitää onnistua, jotta visio voidaan saavuttaa. Menestystekijöille on määritetty strategiset tavoitteet ja niille kehitystoimenpiteet vastuuorganisaatioineen ja aikatauluineen.

Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä Kainuussa aloittaa toimintansa yksi uusi kaivos, toimii 20 malminetsintäprojektia, on vähintään kolme onnistunutta sivuvirtojen kaupallistamisprojektia, alan yritykset työllistävät suoraan tai alihankkijoiden palkkaamina 1800 henkeä ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on €650 miljoonaa. Yritysten toiminta on Kestävän kaivostoiminnan verkoston toimintajärjestelmän mukaista. Yritysten ja eri sidosryhmien vuorovaikutus on aktiivista, avointa ja tuloksellista ja kaivosalan sosiaalinen hyväksyntä on vahvistunut.

”Kaivannaisala on biotalouden jälkeen liikevaihdoltaan toiseksi suurin Kainuun kärkitoimialoista. Sen kehittäminen on tärkeää, mutta kaivannaisalan kasvun pitää tapahtua kestävästi ympäristöä sekä  paikallisten asukkaiden ja muiden elinkeinojen tarpeita kunnioittaen. Tällaiseen kestävään kasvuun strategialla pyritään”, toteaa Kainuun liiton aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas

Kainuun kaivannaisstrategialla halutaan varmistaa, että kaivannaisalan nykyisillä ja tulevilla yrityksillä on parhaat edellytykset kestävään liiketoimintaan ja että ne saavat riittävästi osaavaa työvoimaa. Kestävän kehityksen mukaisuus taataan sillä, että yritykset toimivat Kainuussa kestävän kaivostoiminnan verkoston toimintajärjestelmän mukaisesti.  Strategiassa on määritelty toimenpiteitä julkishallinnon sekä Kainuun koulutus- ja tutkimuslaitosten yhteistyön tehostamiseen Pohjois- ja Itä-Suomen alueella, valtakunnallisella, pohjoismaisella sekä laajemmalla kansainvälisellä tasolla.

Kainuun maakuntaohjelmassa 2018 – 2021 edellytettiin kaivannaisstrategian päivittämistä. Strategian laatimista ohjasivat muutamat keskeiset ajurit. Tarve vahvistaa yhteistyötä, vuoropuhelua, luottamusta ja kestävää kehitystä alan kehittämisessä. Tarve kehittää kiertotaloutta ja toimialan yritysten kasvua tukevaa tutkimusta ja koulutusta sekä nostaa yritysten tuotannon jalostusastetta Kainuussa sekä tarve varmistaa osaavan työvoiman saatavuus.

Kainuun maakuntahallitus hyväksyi Kainuun kaivannaisstrategian 29.4.2019 kokouksessaan.  Strategia laadittiin Kainuun maakuntahallituksen hyväksymän työohjelman mukaisesti Kainuun liiton johdolla. Kainuun Etu Oy toteutti strategian valmistelun käytännön työn. Strategian toteutusta koordinoimaan asetetaan seurantaryhmä.

Lisätietoja

Aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas: 040 5740804 / jouni.ponnikas@kainuu.fi
Projektipäällikkö Kari Ylönen, Kainuun Etu Oy, puh. 0400 500 216
Koordinaattori Ritvaleena Leinonen, Kainuun Etu Oy, puh. 044 5513 830

Invalid Scald ID.

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat