Olet täällä

30.1.2019 - 12:03

Valtio ja maakunnat tiivistävät yhteistyötä uusin siltasopimuksin kasvun turvaamiseksi

Renforsin ranta
Kainuun, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon kasvua edistävät siltasopimukset valtion kanssa on hyväksytty. Siltasopimuksessa molemmat osapuolet sitoutuvat mahdollisuuksien mukaan tunnistamaan ja ratkomaan yhteistyössä alueen kasvun pullonkauloja, erityisesti osaavan työvoiman saatavuutta.

Siltasopimuksissa on sovittu toimista, jotka vaikuttavat muun muassa työvoiman saatavuuteen, osaamiseen ja koulutukseen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä alueen saavutettavuuteen ja tunnettuuden kehittämiseen. Sopimuksissa painotetaan lyhyen tähtäimen toimia vuosille 2019–2020, mutta mukana on myös pitemmän ajan kuluessa tuloksia tuottavia toimenpiteitä.

Sopimusten toimenpiteille ei osoiteta erillisrahoitusta, mutta monia uusien siltamaakuntien toimia on jo tuettu esimerkiksi erityisavustuksella osaajapulaan vastaamiseksi.

– Valtion ja maakuntien väliset neuvottelut käytiin erittäin hyvässä hengessä. Yhteinen tahtotila mahdollisti ripeän ja vaikuttavan tekemisen. Meneillään olevan kasvun mahdollisuudet kyetään hyödyntämään uusien toimien ansiosta täysimääräisesti”, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

– Kokemukset Lounais-Suomen siltasopimuksesta ovat positiivisia, ja niitä pyrimme hyödyntämään myös näissä nyt päätetyissä uusissa siltasopimuksissa, ministeri Lintilä jatkaa.

Kainuu tähtää osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen

Kainuun talouden kasvu on ollut kovaa viimeiset kolme vuotta. Myös tulevat näkymät ovat myönteiset. Siltasopimuksessa keskitytään Kainuun positiivisen rakennemuutoksen onnistumiseen ja ratkaisutoimet kohdennetaan osaavan työvoiman saannin turvaamiseen. Tavoitteena on erityisesti turvata osaavan työvoiman saaminen toimialoilla ja kohteissa, joilla on tai on tulossa suuria työvoimatarpeita ja joiden kestävän kasvun onnistuminen on Kainuulle kriittisen tärkeää. Näitä toimialoja ovat kaivostoiminta, metalliteollisuus, ICT-ala, metsäbiotalous, matkailu sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoala. Sopimuksessa on kuitenkin myös toimenpiteitä, jotka hyödyttävät kaikkia toimialoja. Kainuu osoittaa siltasopimuksen toimenpiteiden rahoittamiseen myös käytössään olevia rahoitusinstrumentteja, esim. Kainuun 1.3.2019 päättyvässä ESR-haussa haetaan ESR-hakemuksia, jotka toteuttavat siltasopimusta.

Kainuu tuo siltasopimukseen pilottiesityksiä valtioneuvoston ja alueen yhteisesti kehitettäviksi. Pilotit ovat osaavan työvoiman saatavuuden ratkaisemiseen kohdistuvaa konkreettista valtion, Kainuun ja muiden siltasopimusalueiden yhteistyötä, joissa alueet tekevät varsinaisen kehittämistyön. Ongelmat, joihin Kainuun pilotit kohdistuvat ovat kansallisesti kriittisiä, tulokset kansallisesti merkittäviä ja hyödynnettävissä koko maassa.  Sopimuksessa esitetään esim. Kainuun ja Pohjois-Savon yhteisenä pilottina osaamistili- ja osaamissetelikokeilu, jossa työikäisille luodaan osaamistili tai -seteli, jonka avulla voi päivittää osaamistaan hankkimalla tarvittavaa koulutusta koulutuspalvelujen tarjoajilta. Samoin esitetään Kainuuseen työ- ja oleskelulupakokeilua, jossa tehdään Kainuusta pilottialue työlupaprosessin helpottamisessa ja poistetaan tarveharkinta sekä sujuvoitetaan maakuntaan tulevien opiskelijoiden ja työvoiman työ- ja oleskelulupakäytäntöjä.

- Siltasopimuksen laatiminen on ollut rivakka ja tiivistahtinen prosessi johon on osallistunut laaja joukko kainuulaisia julkisen sektorin toimijoita ja yrityksiä. Prosessi on tiivistänyt rivejä ja lisännyt yhteistyötä. Uskon että tilannetietoisuus työvoiman riittämättömyyden haasteista on Kainuussa vahvistunut ja valmiudet asian ratkaisuun parantuneet, toteaa aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas.

- Meillä kainuulaisilla on nyt näytön paikka, sopimukset ovat hyviä, mutta tulevat pari vuotta näyttävät miten onnistumme saamaan konkreettisia ratkaisuja työvoiman riittävyyden varmistamiseen, jatkaa Ponnikas.

- Sopimuksen laatimista ja toteutusta Kainuussa johtaa Kainuun maakuntahallitus, joka hyväksyi Kainuun sopimuksen 21.1.2019 kokouksessaan. Maakuntahallitus edellytti että, siltasopimustoimenpiteitä saadaan liikkeelle mahdollisimman paljon kuluvalla hallituskaudella ja että sopimus velvoittaa myös tulevaa hallitusta ja sen kirjaukset huomioidaan hallitusneuvotteluissa ja tulevassa hallitusohjelmassa. Valtakunnallisesti siltasopimuksen sihteeristö ja siltasopimusryhmä ohjaavat ja seuraavat toimeenpanoa, toteaa Jouni Ponnikas.

Taustaa

Hallitus päätti budjettiriihessä syksyllä 2018 laajentaa Lounais-Suomen siltasopimusmallia myös muille työvoimapulasta eniten kärsiville alueille. Osaavasta työvoimasta on pulaa koko maassa. Tilastotietojen perusteella Kainuussa, Pohjois-Savossa ja Pirkanmaalla tilanne on kaikkein vaikein. Siltasopimus perustuu Esko Ahon selvityshenkilötyössään (24.8.2017) tekemiin johtopäätöksiin.

Kainuun siltasopimus

Katso myös TEM:n tiedote 14.9.2018 Kainuu, Pirkanmaa ja Pohjois-Savo uusia siltasopimusalueita

Lisätiedot

Aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas, Kainuun liitto, puh. 040 5740 804
Elinkeinoministerin erityisavustaja Antti Siika-aho, TEM, puh. 050 575 4118
Työmarkkinaneuvos Jarmo Palm, TEM, puh. 029 50 48065

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat