Olet täällä

26.2.2018 - 18:02

Uusi maakunta varmistaa asukkaiden osallistumisen mahdollisuudet

Maakuntakartta
Väliaikainen valmistelutoimielin esittää ohjausryhmälle, että perustetaan osallisuuden ja demokratian alatyöryhmä. Työryhmä tekee osallisuussuunnitelman, joka varmistaa kansalaisten ja järjestöjen osallistumismahdollisuudet. Väliaikainen valmistelutoimielin painotti, että asiakkaita ja toimijoita kuullaan koko ajan myös valmistelun aikana.

Henkilöstö entistä laajemmin mukaan muutokseen

Kaikille muutosorganisaatioiden työntekijöille järjestetään keväästä 2018 lähtien yhteisiä infotilaisuuksia, johon työntekijät voivat jättää etukäteen kysymyksiä. Kajaanin kaupungin valtuustosalissa järjestettävät noin kahden tunnin tilaisuudet lähetetään suoratoistona ja tallennetaan. Ensimmäinen yhteisen infotilaisuuden ajankohdasta kerrotaan myöhemmin.

Henkilöstön muutostukeen haetaan myös erillistä hankerahoitusta. Euroopan sosiaalirahastolta  haetaan yhteensä 1,2 miljoonaa euroa Muutoksen monet kasvot -hankkeeseen, jonka avulla tuetaan henkilöstön muutosvalmiuksia aikavälillä 1.8.2018 - 30.7.2021.

Maakuntakonsernin valmistelu ja maakunnan perustaminen

Väliaikainen valmistelutoimielin lähetti ohjausryhmälle päätettäväksi, miten maakuntakonsernin valmistelussa edetään. Päivityksessä otetaan kantaa siihen, miten järjestäjä ja tuottaja Kainuussa erotetaan, mitkä tehtävät kuuluvat maakunnan liikelaitokselle ja mitä tehtäviä yhtiöitetään. Tässä yhteydessä selvitetään myös muun muassa ruoka- ja siivouspalvelujen sekä talous- ja henkilöstöpalvelujen ja tietohallinnon järjestäminen.

Osa-aikainen liikennesuunnittelija ja lakimies

Maakuntauudistuksen liikennesuunnittelijan osa-aikaiseen tehtävään valittiin Kainuun ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Timo Regina, jolla on yhteensä noin 13 vuoden työkokemus infra-alan suunnittelu- ja rakentamistehtävistä. Maakuntauudistuksen osa-aikaiseksi lakimieheksi valittiin TE-toimiston lakimies Paula Pääskylä-Leinonen. Hän työskentelee yhdessä toisen osa-aikaisena työskentelevän lakimiehen Paula Halosen kanssa.

Lisätiedot:

Valmistelujohtaja Jaana Korhonen 044 591 9472

Uusimmat