Olet täällä

16.4.2018 - 18:06

Uuden maakunnan valmistelussa selvitetään tieto- ja taloushallinnon uusia ratkaisuja

Uuden maakunnan valmistelussa selvitetään tieto- ja taloushallinnon uusia ratkaisuja
Ohjausryhmä keskusteli uuden maakunnan tukipalvelujen valmistelusta.

Ohjausryhmä keskusteli uuden maakunnan tukipalvelujen (talous- ja henkilöstöhallinto, tietohallinto, ruokahuolto ja siivous, sairaanhoidolliset tukipalvelut) valmistelusta. Ohjausryhmän kanta oli, että koska kunnat ovat irtautumassa talous-, henkilöstö- ja tietohallinnossa maakunnan yhteisestä mallista, uuden maakunnan valmistelussa ryhdytään nyt selvittämään muita kuin maakunnallisia ratkaisuja. Ruokahuollon, siivouksen ja sairaanhoidollisten tukipalvelujen osalta perustetaan työryhmä, jossa mietitään, miten nämä palvelut hoidetaan uudessa maakunnassa sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta.

Ohjausryhmä keskusteli uuden maakunnan konsernirakenteesta   

Poliittinen ohjausryhmä pohti ensimmäistä kertaa uuden maakunnan konsernirakennetta. Ohjausryhmä keskusteli muun muassa siitä, mitä järjestäjän ja tuottajan erottaminen tarkoittaa ja mitä toimintoja hoidetaan liikelaitoksessa, mitä maakuntavirastossa.

Kokouksessa konsernirakennetta esitteli LGR Consulting Oy:n Jouko Luukkonen, joka on hahmotellut konsernin perusrakennetta. Esityksen mukaan uudessa maakunnassa haetaan synergiaa yli nykyisten organisaatiorajojen. Henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä, mutta johto- ja esimiestehtävien osalta tehdään erillinen täyttösuunnitelma. Maakuntajohtajan tehtävä laitettaneen auki jo vuoden 2018 marraskuussa. Lopulliset päätökset konsernirakenteesta tekee maakuntavaaleissa valittava maakuntavaltuusto, joka aloittaa työnsä vuoden 2019 alussa.

Valmisteluhenkilöstö jatkanee maaliskuuhun 2019 nykyisillä sopimuksilla

Ohjausryhmä linjasi, että uuden maakunnan valmisteluun palkatun henkilöstön (yhteensä 23 henkilöä, joista puolet osa-aikaisia) työsopimuksia jatketaan lähtökohtaisesti maaliskuun 2019 loppuun saakka, mikäli maakunta- ja sote-uudistus etenee ennakoidusti.

Lisätiedot:
Valmistelujohtaja Jaana Korhonen 044 591 9472
http://kainuunliitto.oncloudos.com/kokous/20182071.PDF

Uusimmat