Olet täällä

9.4.2018 - 16:21

Tukipalvelujen valmisteluun uusia työryhmiä

Tukipalvelujen valmisteluun uusia työryhmiä
Väliaikainen valmistelutoimielin valtuutti Kainuun soten perustamaan kuntien kanssa yhteiset työryhmät valmistelemaan sairaanhoidollisten palvelujen sekä siivous- ja ruokahuollon järjestämistä. Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä tietohallinnon osalta todettiin, että kunnat ovat käynnistäneet jatkoselvitykset kuntien yhteistyöstä.

Kunnanjohtajat, kuntien hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajat sekä Kainuun soten ja Kainuun liiton hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajat ovat keskustelleet tukipalvelujen järjestämisestä Kainuussa, ja tämän keskustelun perusteella nykyisen laajuinen maakunnallinen yhteistyö näyttäisi purkautuvan.

Maakuntakonsernin rakenteen valmistelu

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) käsitteli maakunnan konsernirakenteen valmistelua ja päätti lähettää esityksen työn etenemisestä ohjausryhmän käsittelyyn. VATE linjasi, että konsernirakenteen valmistelua käsitellään jatkossa säännöllisesti muutosorganisaatioiden henkilöstön yhteistoimintaelimissä.

Alatyöryhmä suunnittelemaan osallisuuden toteuttamista

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti, että demokratian ja osallisuuden alatyöryhmä nimetään aiempien suunnitelmien mukaisesti. VATE ei halunnut laajentaa muutamien toimijoiden toiveiden mukaisesti alatyöryhmän kokoonpanoa, sillä alatyöryhmän tehtävänä ei ole vielä osallisuuden toteuttaminen vaan ainoastaan osallisuussuunnitelman laatiminen. Väliaikaisen valmisteluelimen päätös menee tiedoksi ohjausryhmälle.

Lisätiedot:
Valmistelujohtaja Jaana Korhonen 044 591 9472

Uusimmat