Olet täällä

23.3.2020 - 16:42

Toteutettavuustutkimus liikenteen vaihtoehtoisista polttoaineista Kainuussa valmistunut

Katinkulta latauspisteet
e-MOPOLI -projektissa valmistuneen tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa tilannetta liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden suhteen Kainuussa ja sitä, kuinka niiden tuotantoa ja käyttöä voitaisiin edistää Kainuussa. Työ toteutettiin joulukuun 2019 ja maaliskuun 2020 välisenä aikana.

Tehty toteutettavuustutkimus koskee optimaalisia ratkaisuja vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön ja tarjonnan varmistamiseksi Kainuussa. Siinä annetaan suosituksia siitä, miten vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä voitaisiin lisätä ja hiilidioksidipäästöjä vähentää Kainuussa, työn pääpainon ollessa biokaasussa ja sähkössä. Tutkimuksessa tarkasteltiin kaikkia ajoneuvotyyppejä maataloustraktoreista busseihin, takseihin ja henkilöautoihin.

TÄRKEIN PÄÄTELMÄ on, että Kainuun liikenteen hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet hyvin vähän vuosien 2009 ja 2020 välillä. Tämän vuoksi liikenteen päästöjen vähentämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota vuosina 2020–2030.

SUOSITUKSET:
2.1.-BIOKAASU: Kajaanista löytyy tällä hetkellä bioetanolin tankkausasema. Kainuussa tulisi investoida maatilojen biokaasuprojekteihin, hakien myös suurempaa kriittistä massaa yhteistyön kautta (Vaasan yliopisto). Majasaaren (Ekokymppi) biokaasulaitoksen suunnitelma tulee päivittää ja projekti toteuttaa vuoteen 2025 mennessä.
2.2. INSTITUTIONAALINEN VIITEKEHYS: Tietoisuutta tulee lisätä ja integrointia tehdä kunnallisella ja maakunnallisella tasolla (suunnittelu, toteutus, seuranta, päätöksenteko jne.). Uutta direktiiviä sovelletaan vuodesta 2021 alkaen (viite: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1161, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta ).
2.3. SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS: Matkailuyrittäjiä on tuettava latauspisteiden asentamisessa.
2.4. ENNAKOINTI & UUDET TOIMINTA-ALAT: Synteettiset polttoaineet tulee nähdä Kainuulle sekä välttämättömyytenä että mahdollisuutena. Synteettistä polttoainetta tuottava projekti, missä hiilidioksidia johdetaan savukaasulla.

 Löydät englanninkielisen asiakirjan kokonaisuudessaan sekä tiivistelmänä sivun alareunasta. 

e-MOPOLI logo

Interreg Europe -rahoitteisessa e-MOPOLI -projektissa on tavoitteena vaihtoehtoisen polttoaineen ja sähköisen liikkuvuuden edistäminen keinoina taloudellisen toiminnan hiilijalanjäljen pienentämiseksi kaupungeissa ja myös niiden ulkopuolella. Projektia toteutetaan ajalla 1.6.2018-30.11.2022.

e-MOPOLI on nyt lähellä toimintansa 4. jakson loppua. Alueelliset toimet ovat parhaillaan käynnissä. Tätä tarkoitusta varten alueella on toteutettu toteutettavuustutkimus, jonka tekijäksi valittiin Oulun yliopiston mittaustekniikan yksikkö/ MITY, Tuomas Niskanen.

Lisää projektista voit lukea projektin englanninkieliseltä verkkosivulta Interreg Europe -sivustolla, osoitteessa https://www.interregeurope.eu/e-mopoli

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat