Olet täällä

12.2.2019 - 15:37

Toisen maailmansodan sotahistoriakohteet Kainuun maakuntakaavoituksessa

Hyrynkangas / Marika Kieleväinen, Kainuun Museo
Kainuun liiton ja Kainuun Museon yhteistyönä laatimassa juuri valmistuneessa raportissa on koottu yhteen Kainuun merkittävimmät toisen maailmansodan sotahistoriakohteet maakuntakaavoitusta varten. Kohteisiin kuuluu mm. salpalinja, merkittävät taistelupaikat ja saksalaisten rakennuttaman 1942–1944 kenttäradan jäänteet Hyrynsalmella ja Suomussalmella.

Juuri valmistuneen raportin lähtökohtana on ollut Kainuun voimassa oleva maakuntakaava 2020, käydyt sidosryhmäneuvottelut ja alan kirjallisuus. Arkeologi Marika Kieleväinen Kainuun Museosta on täydentänyt tietoja maastokäynneillä. Hyrynsalmen, Kuhmon ja Suomussalmen kunnan edustajilta on pyydetty palautetta kohteista. Aineiston perusteella maakuntakaavassa osoitettavia toisen maailmansodan sotahistoriakohteita ja kokonaisuuksia on yhteensä 19 kpl. Kohteisiin kuuluu mm. salpalinja, merkittävät taistelupaikat ja kenttäradan jäänteet. Yksi esimerkki kohteista on hyvin säilynyt talvisodan aikainen Karhunaron komentokeskus Suomussalmella, joka oli käytössä sodan viimeisinä kuukausina 5.2.–13.3.1940. Karhuaron alueelta on kartoitettu mm. seitsemän korsun jäännöstä, potero, kaivantoja, neljä ampumapesäkettä, ilmatorjunta-aseman jäännös ja tallikatoksen jäänteitä.

Kainuun maakuntakaavoituksessa on käsitelty lisäksi merkittäviä sotahistoriallisia arvoja sisältäviä kohteita (esim. Kajaanin rauniolinna ja Impilinna Kajaanin Seppälässä), jotka kohteiden monipuolisten arvojen takia on tarkoituksenmukaista osoittaa jollakin muulla kaavamerkinnällä maakuntakaavassa.

Sotahistoriaa koskevien tarinoiden säilyminen ja siirtyminen tuleville sukupolville on tärkeää. Maakuntakaavoituksella voidaan omalta osaltaan edistää arvokkaiden sotahistoriakohteiden säilymistä. Muinaismuistolaki (295/1963) ei suojaa toisen maailmansodan kohteita. Tietoisuuden varmistamisen ja tuotteistamisen kautta myös matkailuelinkeino voi hyötyä arvokkaisiin kohteisiin liittyvästä historiasta ja tarinoista.

Valmistuneeseen selvitykseen on mahdollista tutustua seuraavassa linkissä:

Toisen maailmansodan sotahistoriakohteet Kainuun maakuntakaavoituksessa (pdf, 12 Mt)

Suuren tiedostokoon takia raportti on saatavilla myös osissa:

 

Meneillään olevaan Kainuun maakuntakaavan tarkistamiseen on mahdollista tutustua verkkosivulla: www.kainuunliitto.fi/maakuntakaavan_tarkistaminen

Sähköinen julkaisu, myös osoitteessa https://issuu.com/viestintakainuu/docs/toisen_maailmansodan_sotahistoriako

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat