Olet täällä

24.6.2020 - 15:55

Tiedonhallinnan asiantuntija

Tieto
Kainuun liitto hakee tiedonhallinnan asiantuntijaa määräaikaiseen tehtävään ajalle 01.09.2020-30.06.2021.

Kainuun liiton asianhallinnan version vaihdokseen ja tiedonhallintalain säännöksiin liittyen Kainuun liitossa on ajankohtaista laatia tiedonohjaussuunnitelma (TOS). TOS:n laadintaa varten haetaan tiedonhallinnan asiantuntijaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 01.09.2020 - 30.06.2021.  

Tiedonhallinnan asiantuntijan tehtävä sijoittuu hallintopalvelujen vastuualueelle, joka vastaa muun muassa Kainuun liiton tukipalvelujen tuottamisesta.

Tiedonhallinnan asiantuntijan tehtävät:

 • Vastaa päätehtävänään tiedonohjaussuunnitelman (TOS) laadinnasta.
 • Osallistuu tiedonohjausjärjestelmän (TOJ) version vaihtoon liittyviin tehtäviin.
 • Osallistuu Dynasty 10 asianhallinnan version vaihtoon liittyviin tehtäviin.
 • Osallistuu tiedonhallintalain mukaiseen tiedonhallintamallin laadintaan.
 • Muut erikseen sovittavat tiedonhallintaan ja asiahallintaan liittyvät tehtävät.

Edellytettävä kelpoisuus ja osaaminen:

 • Tehtävään soveltuva koulutus.
 • Hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito.
   

Eduksi luettava kelpoisuus ja osaaminen:

 • Tiedonhallintaa, asiahallintaa ja/tai arkistointia koskevat opinnot.
 • Kokemus tiedonhallinnan, asiahallinnan ja/tai arkistoinnin työtehtävistä, erityisesti suunnittelutason tehtävistä.
 • Kokemus tiedonohjaussuunnitelman (TOS) suunnittelusta ja laadinnasta tai muu käytännön kokemus TOS:sta.
 • Tiedonhallintaan, asiahallintaan ja/tai arkistointiin liittyvän lainsäädännön ja ohjeistuksen hyvä tuntemus.
   

Palkkaus:

 • Määräytyy KVTES:n mukaisesti.
 • Hakija voi myös esittää palkkatoiveen

Koeaika:

 • Tehtävässä on 4 kk:n koeaika.

 

Hakemus:

Hakemukset pyydetään lähettämään viimeistään perjantaina 07.08.2020 klo 15:00 mennessä. Tehtävää haetaan sähköisesti KuntaRekry –järjestelmässä.

Hakuaika:       
 

24.06.-07.08.2020

 

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat