Olet täällä

7.11.2014 - 15:46

Täydennetty tiedote Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssiin hakeutumisesta

Kainuun liitto: "Valtion voimakkaat toimenpiteet Kainuun työllisyyden ja luonnonympäristön turvaamiseksi ja suomalaisen kaivosalan vahvistamiseksi ovat kiireellisiä"

Tiedote 6.11.2014
 

Kainuun liitto: ”Valtion voimakkaat toimenpiteet Kainuun työllisyyden ja luonnonympäristön turvaamiseksi ja suomalaisen kaivosalan vahvistamiseksi ovat kiireellisiä”

Talvivaaran kaivostoiminnasta vastaava Talvivaara Sotkamo Oy on ilmoittanut hakeutuvansa konkurssiin. Tämä tarkoittaa sitä, että vastuu kaivoksen toiminnasta vastuu siirtyy konkurssipesälle, käytännössä yhtiön velkojille. Näiden joukossa merkittävänä toimijana on Suomen valtio, jolla omistajaintressin lisäksi on suuri vastuu ympäristöturvallisuuteen liittyvistä asioista.

Kainuun liitto korostaa tässä tilanteessa myös valtion alue-, työllisyys- ja elinkeinopoliittista vastuuta, joka korostuu kokonaistalouden heikkojen kehitysnäkymien oloissa. Kainuun liitto onkin tyytyväinen siihen, että elinkeinoministeri Jan Vapaavuori on luvannut, että valtio ottaa konkurssitilanteessa tilanteen haltuun niin, että mitään hallitsematonta ei pääse tapahtumaan.

Talvivaaran Sotkamon kaivos työllistää välilliset työllisyysvaikutukset huomioiden Kainuussa noin 1 500 henkilöä.

Kainuun liitto on aiemmassa kannanotossaan marraskuussa 2013 nähnyt yrityssaneerauksen tuottavan Kainuun näkökulmasta parhaan jatkokehityksen. Se olisi turvannut työllisyyttä ja varmistanut ympäristöturvallisen toiminnan alueella. Ministeri Vapaavuori alleviivasi tiedotustilaisuudessaan, että valtion kokonaisedun kannalta kaivostoiminnan pitkäjänteisen kannattavan toiminnan jatkuminen konkurssivaiheen jälkeen on paras mahdollinen vaihtoehto.

Paikallinen työllisyys ja Talvivaaran alihankkijoiden tulevaisuus sekä ympäristön tilan ovat kainuulaisten suurimmat huolenaiheet tässäkin tilanteessa. Nyt näiden näkökohtien huomiointi on entistä tärkeämpää.

Tämän vuoksi Kainuun liitto toivoo eri osapuolten hakevan mahdollisimman nopeasti taloudellisesti kannattavaa ja kestävää ratkaisua, jolla Talvivaaran kaivoksen tuotannon jatkuvuus voidaan turvata ja palata aiempien suunnitelmien mukaiselle kasvu-uralle.

Kainuun liitto yhdessä Kainuun ELY-keskuksen, Kajaanin kaupungin ja Sotkamon kunnan kanssa on varautunut hakemaan Kainuulle äkillisen rakennemuutosalueen (ÄRM) asemaa työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Malinen, 044 797 0197, pentti.malinen@kainuu.fi

***********************************************************************************************

 

Tiedote 7.11.2014

Lisätietona Kainuun liiton eilen antamaan tiedotteeseen koskien Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssia / äkillisen rakennemuutosalueen (ärm) statusta:

  • olen tänään keskustellut rakennemuutosjohtaja Tapani Mattilan (TEM) kanssa ja saanut tarkennusta äkillisen rakennemuutosalueen statuksen ja rahoituksen hakemiseen
  • rakennemuutosalueeksi hakeudutaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa perustellaan ärm-tarve; työttömyyteen ja alihankintayhtiöiden talouteen jo tapahtuneet vaikutukset sekä koko kaivostoimintaan kohdistuva konkurssiuhka ovat riittävä peruste; vihreää valoa poliittiselta tasolta asialle on eiliseltä mm. valtioneuvoston tiedotteessa (josta ote alla) ja pääministerin tiedonannossa eduskunnalle
  • hyväksyessään hakemuksen TEM pyytää kohdealuetta valmistelemaan ns. kasvusuunnitelman, jossa eri toimenpiteet priorisoidaan ja kohdennetaan
  • Kainuun ärm-ryhmässä on aiemmin sovittu, että po. hakemusprosessin vetäjänä on Kainuun liitto; todennäköisesti hakemuksen allekirjoittavat liiton lisäksi Kajaanin kaupunki, Sotkamon kunta ja Kainuun ELY-keskus
  • ensi maanantaina asiaa valmistellaan Kainuun MYR-sihteeristössä ja seuraavassa ärm-työryhmän kokouksessa
  •  

Pentti Malinen

-----------------------------------------------------------
OTE VALTIONEUVOSTON TIEDOTTEESTA 6.11.2014:

Iso isku Kainuulle

Talvivaaran kaivos on työllistänyt Kainuun alueella yhteensä noin 1 500 työntekijää sekä suoraan ja välillisesti. Tämä on noin 4 prosenttia koko Kainuun työvoimasta. Lisäksi konkurssilla voi olla vaikutuksia moniin kuljetusalan yrityksiin, raaka-ainetoimittajiin sekä nikkelin jatkojalostajiin ympäri Suomea. Valtaosa Talvivaaran henkilöstöstä on ollut konkurssiin hakeutuneen tytäryhtiön palveluksessa. Konkurssista aiheutunee välittömästi työpaikkojen menetyksiä, mutta konkurssipesä tarvitsee toki jatkossakin merkittävän määrän työntekijöitä ja alihankkijoita.
- Etenkin Kainuun työllisyydelle isku on kova. Työttömäksi jääville haetaan nopeasti työllistämismahdollisuuksia alueen muista yrityksistä. Pidemmällä aikavälillä käynnistetään toimenpiteitä, joilla pyritään luomaan Kainuuseen uusia työpaikkoja. Jotta tämä onnistuu, on alueelle pystyttävä luomaan taloudellista kasvua. Äkillisen rakennemuutoksen toimissa keskitytään tämän kasvun luomiseen. Oletamme, että Kajaanin seutukunta hakee äkillisen rakennemuutoksen alueen asemaa ja että se sellaiseksi nimetään, Vapaavuori toteaa

 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat