Olet täällä

13.2.2020 - 14:06

Tarjouspyyntö Pohjois-Suomen maakuntien maakuntaohjelmien 2018-2021 ulkopuolisesta arvioinnista

Kuusi
Lapin liitto pyytää tarjousta:

Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Tarjouspyyntö on julkaistu Hilma julkaisukanavassa 12.2.2020 https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/30942/notice/38823/overview

Hankinnan kohde

Ulkopuolinen arviointi: Pohjois-Suomen maakuntien maakuntaohjelmat 2018-2021

Tämän arviointitehtävän asettajina ovat Pohjois-Suomen maakuntien liitot: Kainuun liitto, Keski- Pohjanmaan liitto, Lapin liitto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Lapin liitto toimii arvioinnin koordinoijana.

Maakuntaohjelmat ovat alueiden kehittämislain tarkoittamia kehittämissuunnitelmia, joiden laatimisesta ja toimeenpanon koordinoinnista vastaavat maakunnan liitot aluekehitysviranomaisina. Tämä voimassa olevien maakuntaohjelmien 2018-2021 ulkoinen arviointi tukee ja ohjaa uusien maakuntaohjelmien valmistelua.

Tarjousta pyydetään neljän (4) Pohjois-Suomen alueen maakunnan maakuntaohjelmien ulkoisesta arvioinnista. Arvioinnin päätavoite on selvittää kunkin maakuntaohjelman tuloksellisuus ja vaikuttavuus, tulosten ja vaikutusten saavuttamista tukeneet ja haitanneet tekijät sekä arvioinnin tekijöiden näkemykset siitä, miten tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta voitaisiin parantaa.
- Arviointi tehdään kaikille maakunnille yhteisellä tavalla. Tulokset raportoidaan maakunnittain, niiden lisäksi tehdään tiivis esitys kaikkia maakuntia koskevista tuloksista.
- Arviointiprosessi toteutetaan kahdessa vaiheessa niin, että arvioitsija toimittaa väliraportit maakunnittain sovittuina aikoina ja sen pohjalta tehdään loppuraportit syyskuun loppuun mennessä.

Aikataulut tarkentuvat hankinnan käynnistyttyä. Työn toteutusaikataulu on 03 - 09 / 2020.

Lue lisää: 

http://www.lappi.fi/lapinliitto/tarjouspyynnot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat