Olet täällä

8.9.2014 - 13:12

Selvitystyö Kainuun biotalouden aluetalousvaikutuksista käynnissä

Osana Kainuun biotalousstrategian valmistelua selvitetään Kainuun biotalouden aluetalousvaikutuksia.

Kainuun biotalouden aluetalousvaikutuksia selvitetään Kainuun ennakointihankkeen tilaamassa selvitystyössä. Selvityksen toteuttaa Aluekehityssäätiö yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa. Selvityksessä kartoitetaan Kainuun biotalouden toimialojen nykytilanne ja toimijat, toimialojen aluetalousvaikutukset ja raaka-aineresurssipohja. Selvitystyö on osa Kainuun biotalousstrategian valmistelua. Selvitys valmistuu loka-marraskuussa 2014.

Parhaillaan on käynnissä kysely, jossa selvitetään yrittäjien ja sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden näkemyksiä Kainuun biotalouden nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Kyselylinkki löytyy osoitteesta http://kuiskintaa.fi/biotalouskysely/ ja aikaa vastata on 12.9.2014 saakka.

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Mika Arffman, Aluekehityssäätiö, p. 044 745 9770, mika.arffman@aluekehityssaatio.fi

Projektipäällikkö Anu Huotari, Kainuun ennakointihanke, p. 044 4100 743, anu.huotari@kainuu.fi
 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat