Olet täällä

24.5.2017 - 9:59

Rahoitusta haettavissa ”Kasvua kansainvälisistä osaajista” valtakunnallisen EAKR-haun kautta

Kehittämisrahoitus
Ajalla 14.6.–25.9.2017 toteutetaan valtakunnallinen EAKR -hankehaku ”Kasvua kansainvälisistä osaajista” jonka tavoitteena on synnyttää konkreettisia toimenpiteitä kansainvälisten osaajien osaamisen kanavoimiseksi lisäarvoksi alueiden elinkeinoelämälle.

EU-ohjelmakauden 2014–2020 välitarkastelussa Suomen rakennerahasto-ohjelmaan osoitettiin lisärahoitus vuoden 2017 talousarvioon. Lisärahoituksesta 1,7 miljoonaa euroa suunnataan valtakunnalliseen ”Kasvua kansainvälisistä osaajista” -EAKR-hankehakuun, jonka tavoitteena on synnyttää konkreettisia toimenpiteitä kansainvälisten osaajien osaamisen kanavoimiseksi lisäarvoksi alueiden elinkeinoelämälle.

Työ- ja elinkeinoministeriö on nimennyt Uudenmaan liiton toimimaan valtakunnallisen ”Kasvua kansainvälisistä osaajista” -EAKR-hankehaun välittävänä toimielimenä. Lisärahoitus on jaettu liitolle osana vuosittaista myöntövaltuuksien jakoa.

Valtakunnallinen ”Kasvua kansainvälisistä osaajista” EAKR -haku toteutetaan 14.6.–25.9.2017. Hakemukset tulee jättää Uudenmaan liitolle 25.9.2017 mennessä EURA2014-järjestelmässä.

Hankkeita valittaessa kuullaan maakunnan yhteistyöryhmiä alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 28 §:n mukaisesti.

Hakua koskevat tiedot julkaistaan 14.6.2017 rakennerahastot.fi -sivustolla.

Tärkeät linkit

www.rakennerahastot.fi
https://www.eura2014.fi/

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat