Olet täällä

4.3.2020 - 14:58

Projektipäällikkö määräaikaiseen tehtävään

Tie Norjassa
Kainuun liitto on pääpartnerina kahdessa Kolartic CBC –ohjelman rahoittamassa projektissa, KO4159 Northern Axis Barents Link (NABL) ja KO1029 Barents Region Transport and Logistics (BRTL).

Projektit toteutetaan yhteistyössä suomalaisten, ruotsalaisten, norjalaisten ja venäläisten partnereiden kanssa. Projekteissa laaditaan Barentsin alueen liikenteeseen ja logistiikkaan liittyviä selvityksiä. Kainuun liitto hakee projektihenkilöä, jonka tehtävät jakautuvat 60 % NABL-projektille ja 40 % BRTL-projektille.

Tehtäväkuvaus

KO4159 Northern Axis-Barents Link projektipäällikkönä henkilö vastaa projektin kokonaisvaltaisesta koordinoinnista mukaan lukien yhteydenpito projektin partnereihin, kokousten ja seminaarien järjestäminen, talousseuranta, raportointi ja tilintarkastusten koordinointi. Tehtäviin kuuluu myös pääpartnerin vastuulla olevien, projektisuunnitelman mukaisten, selvitysten sisällön tarkentaminen ja kilpailutusten organisointi yhdessä Kainuun liiton asiantuntijoiden kanssa.

KO1029 Barents Region Transport and Logistics projektissa tehtäviin kuuluvat talousseuranta, raportointi ja tilintarkastusten koordinointi yhdessä hankkeen projektipäällikön kanssa.
 

Kelpoisuusvaatimukset

Tehtävän hoitaminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa, sujuvaa englannin kielen kirjallista ja suullista esitystaitoa, oma-aloitteisuutta, järjestelmällisyyttä, vastuullista otetta työhön ja yhteistyötaitoja. Aiempi kokemus kansainvälisistä hankkeista, CBC ohjelmista, liikenteestä ja logistiikasta sekä Barentsin alueesta katsotaan eduksi.

Työpisteen sijainti on Kajaanissa. Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustusvalmiutta.

Muut tiedot ja ehdot

Työ alkaa 01.04.2020 (tai sopimuksen mukaan) ja kestää 31.10.2021 saakka. Palkkaus ja työ-suhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävää haetaan sähköisesti KuntaRekry –järjestelmässä. Hakemukset on toimitettava viimeistään 18.03.2020 klo 12.00 mennessä. 

 

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat