Olet täällä

19.5.2017 - 15:36

Projektipäällikkö ja projektikoordinaattori valittu Osaavan työvoiman rekrytointi -hankkeeseen

Kevät
Kainuun liitto ja Kainuun Etu Oy käynnistävät kesäkuun alkupuolella koko Kainuuta käsittävän Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -kehittämishankkeen. Hankkeeseen on valittu projektipäälliköksi  Kari Kinnunen Kajaanista ja projektikoordinaattoriksi Salla-Maija Hakola Otanmäestä.  

Kari Kinnunen ja Salla-Maija Hakola valittu Osaavan työvoiman rekrytointi -hankkeeseen

 

Kainuun liitto ja Kainuun Etu Oy käynnistävät kesäkuun alkupuolella koko Kainuuta käsittävän Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -kehittämishankkeen. Kaksi vuotta kestävän ESR -hankkeen hyväksytty toteutusaika on 1.5.2017 – 30.4.2019.

Hankkeeseen on valittu projektipäälliköksi  Kari Kinnunen Kajaanista ja projektikoordinaattoriksi Salla-Maija Hakola Otanmäestä.  

Kari Kinnunen on työskennellyt suurimman osan työvuosistaan erilaisissa viestintäalan tehtävissä eri sanomalehtien ja Yleisradio Oy:n palveluksessa. Viimeiset kolme vuotta hän on toiminut henkilöstöpalvelualalla rekrytointiasiantuntijana ja markkinointipäällikkönä. 

Salla-Maija Hakola puolestaan omaa monipuolisen työhistorian sote-alan, koulutuksen , median ja verkostoyhteistyön kentiltä.

Kainuun liitossa työskentelevä projektipäällikkö osallistuu hankkeen kaikkiin toimenpiteisiin yhteistyössä projektikoordinaattorin kanssa. Projektipäällikkö vastaa hankkeen kokonaisuudesta ja huolehtii kaikkien keskeisten sidosryhmien kanssa siitä, että hankkeen tavoitteet ja suunnitellut toimenpiteet toteutuvat. Kainuun Edussa työskentelevä projektikoordinaattori osallistuu hankkeen kaikkiin toimenpiteisiin yhteistyössä projektipäällikön kanssa.

Osaavan työvoiman rekrytointi -hanke

 

Tietyillä aloilla Kainuussa on tällä hetkellä työvoimapulaa osaavasta ja ammattitaitoisesta työvoimasta, mm. metalliteollisuudessa ja metsäalalla, matkailu- ja ravintola-alalla sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa työvoimapula on akuutti. Samoin hiljattain saadut päätökset julkisten investointien käynnistämisessä (Kainua - Uusi Sairaala) sekä kaivannaisteollisuuden myönteiset uutiset rahoitusratkaisujen etenemisessä (Sotkamo Silver, Terrafame) edellyttävät ennakointia ja käytännön toimenpiteitä ammattitaitoisen työvoiman turvaamisessa yrityksiin.

Hankkeen tavoitteena on vastata kainuulaisten yritysten ja muiden organisaatioiden ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden haasteisiin tuottamalla uusi yhteistoimintatapa resurssien aiempaa paremmaksi hyödyntämiseksi, Kainuun houkuttavuuden lisäämiseksi ja kokonaispalvelun koordinoimiseksi paluumuuttajille.

Hanke vastaa haasteisiin monin eri toimenpitein mm. kiinnittämällä muualla Suomessa opiskelevia opintojen aikana kesäharjoittelun ja opinnäytetöiden avulla Kainuun yrityksiin ja työnantajiin, houkuttelemalla Kainuussa opiskelevia ulkopaikkakuntalaisia ja kv-opiskelijoita integroitumaan maakuntaan sekä markkinoimalla ja tiedottamalla avoimista työpaikoista ja piilotyöpaikkatarjonnasta.

Kainuun yritysten rekrytointiosaamista kehitetään hankkeen toimenpiteinä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on myös jatkaa Kainuu Connection –toimintaa järjestämällä innovatiivisia rekrytointitapahtumia lähinnä yliopistopaikkakunnilla.

Koko hanke tähtää uudenlaiseen innovatiiviseen tapaan työskentelyssään ja koordinoi kaikkia toimijoita (opiskelijat, oppilaitokset, yritykset, kunnat, työnvälittäjät, kehittämisorganisaatiot) ja osapuolia yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Lisätietoja antavat

 

Kainuun liitossa maakuntajohtaja Pentti Malinen, GSM 044 7970 197 ja
Kainuun Etu Oy:ssä johtaja Tuomo Tahvanainen, GSM 044 551 4585.

Hankkeesta pidetään erillinen tiedotustilaisuus kesäkuun alkupuolella.

Lisätiedot

Uusimmat