Olet täällä

3.4.2017 - 11:11

Projektipäällikkö ja projektikoordinaattori Osaavan työvoiman rekrytointi -hankkeeseen

Invalid Scald ID.

Kainuussa on työvoimapula mm. metalliteollisuudessa, metsäalalla, matkailu- ja ravintola-alalla sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Päätökset julkisten investointien käynnistämisessä (Kainua - Uusi Sairaala) sekä kaivannaisteollisuuden myönteiset uutiset rahoitusratkaisujen etenemisessä (Sotkamo Silver, Terrafame) edellyttävät ennakointia ja toimia ammattitaitoisen työvoiman turvaamisessa.

 

Tietyillä toimialoilla Kainuussa, mm. metalliteollisuudessa ja metsäalalla, matkailu- ja ravintola-alalla sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa työvoimapula on akuutti. Samoin hiljattain saadut päätökset julkisten investointien käynnistämisessä (Kainua - Uusi Sairaala) sekä kaivannaisteollisuuden myönteiset uutiset rahoitusratkaisujen etenemisessä (Sotkamo Silver, Terrafame) edellyttävät ennakointia ja käytännön toimenpiteitä ammattitaitoisen työvoiman turvaamisessa yrityksiin.

Kainuun liitto ja Kainuun Etu Oy ovat yhteistyössä esittäneet käynnistettäväksi koko Kainuuta käsittävän Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -kehittämishankkeen. Hankkeen tavoitteena on vastata kainuulaisten yritysten ja muiden organisaatioiden ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden haasteisiin tuottamalla uusi yhteistoimintatapa resurssien aiempaa paremmaksi hyödyntämiseksi, Kainuun houkuttavuuden lisäämiseksi ja kokonaispalvelun koordinoimiseksi paluumuuttajille. Hanke vastaa haasteisiin monin eri toimenpitein mm. kiinnittämällä muualla Suomessa opiskelevia opintojen aikana kesäharjoittelun ja opinnäytetöiden avulla Kainuun yrityksiin ja työnantajiin, houkuttelemalla Kainuussa opiskelevia ulkopaikkakuntalaisia ja kansainvälisiä opiskelijoita integroitumaan maakuntaan sekä markkinoimalla ja tiedottamalla avoimista työpaikoista ja piilotyöpaikkatarjonnasta. Kainuun yritysten rekrytointiosaamista kehitetään hankkeen toimenpiteinä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on myös jatkaa Kainuu Connection –toimintaa järjestämällä innovatiivisia rekrytointitapahtumia lähinnä yliopistopaikkakunnilla. Koko hanke tähtää uudenlaiseen innovatiiviseen tapaan työskentelyssään ja koordinoi kaikkia toimijoita (opiskelijat, oppilaitokset, yritykset, kunnat, työnvälittäjät, kehittämisorganisaatiot) ja osapuolia yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Kaksi vuotta kestävään ESR -hankkeeseen palkataan kaksi (2) kokoaikaista henkilöä: projektipäällikkö, joka työskentelee Kainuun liitossa sekä projektikoordinaattori, jonka sijoituspaikka on Kainuun Etu Oy.

Kainuun liitossa työskentelevä projektipäällikkö osallistuu hankkeen kaikkiin toimenpiteisiin yhteistyössä projektikoordinaattorin kanssa. Projektipäällikkö vastaa hankkeen kokonaisuudesta ja huolehtii kaikkien keskeisten sidosryhmien kanssa siitä, että hankkeen tavoitteet ja suunnitellut toimenpiteet toteutuvat. Lisäksi tehtäviin kuuluvat normaalit kehittämishankkeen edellyttämät työtehtävät (kilpailutukset, hankeraportoinnit sekä hankeviestintä).

Kainuun Edussa työskentelevä projektikoordinaattori osallistuu hankkeen kaikkiin toimenpiteisiin yhteistyössä projektipäällikön kanssa. Yhteistyö yritysten kanssa ja yhteydenpito maakunnan yrityksiin, joissa työvoimapula ja osaavan työvoiman saanti on koettu ongelmaksi, on erityisesti Kainuun Edun tehtäväkenttää. Myös Kainuun Edun aiemmat hanketoteutukset tarjoavat hyviä preferenssejä ja käytänteitä sekä alustoja, joita hankkeessa voidaan hyödyntää.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:

  • oma-aloitteellisuutta, innovatiivisuutta ja aktiivisuutta tehtävän hoitamiseen itsenäisesti
  • projektitoiminnan tuntemusta
  • yritystoiminnan haasteiden, työmarkkinoiden ja työllisyyden hoidon tuntemusta
  • verkostoitumisosaamista
  • tehtävään soveltuvaa koulutusta ja työkokemusta
  • kielitaitoa - vähintään englanti
  • lisäarvoa tuo mahdollinen omakohtainen kokemus hankkeen tavoitteisiin liittyvistä haasteista, mm. paluumuuttoon liittyen

ESR -hankkeen toteutusaika on 1.5.2017 – 30.4.2019. Projektikoordinaattorin tehtävän täyttämisen ehtona on myönteinen rahoituspäätös. Hankkeen rahoituspäätöskäsittely tapahtuu huhtikuun aikana.

Projektipäällikön hakemukset palkkatoivomuksineen ja ansioluetteloineen, joita ei palauteta, pyydämme lähettämään perjantaihin 21.4.2017 klo 16:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kainuunliitto@kainuu.fi.

Projektikoordinaattorin hakemukset palkkatoivomuksineen ja ansioluetteloineen, joita ei palauteta, pyydämme lähettämään perjantaihin 21.4.2017 klo 16:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen info@kainuunetu.fi, viite: projektikoordinaattori.

Lisätietoja antavat

Kainuun liitossa aluekehitysasiantuntija Eero Vilhu, GSM 044 7100 861 ja

Kainuun Etu Oy:ssä johtaja Tuomo Tahvanainen, GSM 044 551 4585.

 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat