Olet täällä

20.12.2019 - 13:22

Projektipäällikkö Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040 -hankkeeseen

" "
Kainuun liitto on aluekehitysviranomainen, joka vastaa maakunnan aluekehityksestä, alueiden käytön suunnittelusta, toteuttaa alueellaan EU:n rakennerahasto-ohjelmaa sekä ajaa maakunnan etua kansallisella ja Euroopan tasolla. Osa toiminnasta tapahtuu kehittämishankkeiden kautta.

Tehtäväkuvaus:

Kainuun liiton elinkeinot ja aluekehitys -vastuualueelle sijoittuvan Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040 -hankkeen projektipäällikön tehtävänä on hankkeen käytännön toteutus ja hankekokonaisuuden koordinointi. Hankkeen toteutusaika on 01.02.2020-31.01.2021. Projektipäällikkö työskentelee Kainuun liiton tiloissa Kajaanissa.

Kelpoisuusvaatimukset:

Projektipäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävä edellyttää työkokemusta suunnittelu- tai projektityöstä, hyviä yhteistyötaitoja sekä hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa sekä kykyä työskennellä itsenäisesti ja vastuullisesti.

Muut eduksi katsottavat seikat:

Eduksi katsotaan ilmasto- ja ympäristökysymyksiin liittyvien kehittämistehtävien osaaminen sekä kokemus niistä. Samoin katsotaan eduksi kokemus projektien johtamisesta ja taloushallinnosta sekä erilaisten digitaalisten työkalujen ja ohjelmien hallinta. 

Muut tiedot ja ehdot:

Työ alkaa 01.02.2020 ja kestää 31.01.2021 saakka. Työn voi aloittaa sopimuksen mukaan aikaisemminkin.  Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.

Hakemukset

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisesti KuntaRekry –järjestelmässä. Hakemus toimitetaan sähköpostitse liitteineen Kainuun liiton kirjaamoon osoitteeseen:
kainuunliitto@kainuu.fi.

Hakemukset on toimitettava viimeistään 13.1.2020 klo 12.00 mennessä.

KAINUUN LIITTO

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat