Olet täällä

24.10.2014 - 14:38

Pohjois-Suomi katsoo tulevaisuuteen

Pohjois-Suomi -strategia
Pohjois-Suomi -strategiassa "UUSI POHJOINEN - Suunta Suomelle!" esitetään strategiset kärjet ja konkreettiset esitykset, joilla Pohjois-Suomi voi parhaiten rakentaa alueen hyvinvointia tukien myös koko Suomen kasvua ja kehitystä hallituskaudella 2015-2019.

Pohjois-Suomen neuvottelukunnan 27.8.2014 hyväksymässä strategiassa "UUSI POHJOINEN - Suunta Suomelle!" esitetään strategiset kärjet ja konkreettiset esitykset, joilla Pohjois-Suomi voi parhaiten rakentaa alueen hyvinvointia tukien myös koko Suomen kasvua ja kehitystä hallituskaudella 2015-2019. Pohjoista Suomea kehitetään siten, että sen voimavarat saadaan vastuullisesti ja kilpailukykyisesti alueen ja koko Suomen käyttöön. Pohjoisessa aukeavat kansalliset ja kansainväliset mahdollisuudet tulee viisaasti hyödyntää. 

Pohjois-Suomi -strategiassa tunnistetaan kuusi strategista kärkeä. Niitä yhdistävä tekijä on elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantaminen, osaamisen ja koulutuksen aluevaikuttavuuden tehostaminen sekä palveluiden toimintaedellytysten kehittäminen. Keskeisessä asemassa ovat pohjoisen suurhankkeet ja alueen saavutettavuuden edistäminen.  Tavoite on synnyttää uusia työpaikkoja ja yritystoimintaa tukeutuen vientivetoiseen kasvuun sekä lisäarvon tuottaminen kansantalouteen alueen vahvuuksia hyödyntämällä ja jalostamalla.

Pohjois-Suomen neuvottelukunta nostaa keskusteluun kansanvaltaisen aluehallinnon, jonka avulla voidaan tehokkaasti edistää alueen omaehtoista ja omista voimavaroista lähtevää kehittämistä koko maan hyvinvoinnin rakentamisessa.  Tavoitteena on seuraavan hallituskauden alussa käynnistää kansalais- ja asiakaslähtöisesti sekä tehokkaasti ja tuloksellisesti toimivan maakuntiin pohjautuvan aluehallinnon kehittäminen.

Strategiasta on tehty myös tiivistelmä "Pohjois-Suomen neuvottelukunnan esitykset hallitusohjelmaan 2015". 

Lisätietoja neuvottelukunnan toiminnasta antaa maakuntajohtaja Pentti Malinen, voit myös lukea toiminnasta Pohjois-Suomen alueportaalista.

Pohjois-Suomen yhteistä strategiaa ovat Kainuun liitosta olleet valmistelemassa Hannu Heikkinen ja Paula Karppinen.

Pohjois-Suomen neuvottelukunta
 

 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat