Olet täällä

25.6.2015 - 13:02

Pohjoinen Periferia ja Arktis -ohjelman seurantakomitean päätökset

Pohjoinen periferia ja Arktis (NPA) –ohjelman seurantakomitea kokoontui Belfastissa 9.-10.6. ja päätti mm. toisen hakukierroksen rahoitettavista hankkeista.

Seurantakomitean käsiteltävänä oli 14 hakemusta, joista 6 sai myönteisen rahoituspäätöksen. Kahden toteutetun hakukierroksen jälkeen NPA-ohjelman varoista on sidottu 35 %.

Englanninkielinen tiedote ja lyhyt kuvaus hyväksytyistä hankkeista löytyvät nettiosoitteesta

http://www.northernperiphery.eu/en/news/show/%26tid%3D32.

Neljässä hyväksytyssä hankkeessa on mukana suomalaisia toimijoita. Hankkeiden aiheina ovat lasten ja nuorten psykiatrian sähköisten palveluiden kehittäminen, aloittavien ja jo toimivien uusiutuvan energian yritysten toiminnan kehittäminen, uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuuksien parantaminen syrjäisissä kunnissa sekä paikallisen luonto- ja kulttuuriperinnön varjeleminen alueilla, joihin on syntymässä tai joissa jo toimii suuria, paikallisia raaka-aineita hyödyntäviä suurhankkeita.

Seurantakomitea päätti myös muuttaa seuraavan hakukierroksen aikaa ja ehtoja. Syksyn 2015 hakuun voi lähettää ainoastaan toimintalinjaan 3 (uusiutuva energia ja energiatehokkuus) ja toimintalinjaan 4 (luonto- ja kulttuuriperinnön suojeleminen) kohdistuvia hakemuksia. Haku avautuu 30.9. ja sulkeutuu 30.11.2015. Seurantakomitea päättää rahoitettavista hankkeista helmikuun lopulla 2016.

Pohjoinen periferia ja Arktis – ohjelmassa ovat mukana Suomesta Lapin, Pohjois- ja Keski- Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Suomen, Pohjois- ja Etelä-Savon sekä Pohjois-Karjalan maakunnat. NPA-alueeseen kuuluu myös maakuntia Pohjois-Ruotsista, Norjan rannikkoalueilta, Skotlannista, Pohjois-Irlannista ja Irlannista sekä koko Islanti, Grönlanti ja Färsaaret.

Lisätietoja:

Suomen kansallinen NPA-yhteyshenkilö Paula Mikkola Lapin liitto, puh. 040 7118 380.
Yhteyshenkilö Kainuun liitossa Paula Karppinen, puh. 044 710 0867.

 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat