Olet täällä

14.10.2014 - 13:44

Osallistu ja vaikuta nuorisolain valmisteluun!

Opiskelijat linnanraunioilla
Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistaa laajasti nuoria ja nuorten kanssa toimivia keskustelemaan nuorisolaista ja sitä kautta vaikuttamaan lainvalmistelun onnistumiseen. Käy vastaamassa Webropol-kyselyyn tai kommentoimassa asiaa esimerkiksi Facebookissa tai Twitterissä!

Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistaa laajasti nuoria ja nuorten kanssa toimivia keskustelemaan nuorisolaista ja sitä kautta vaikuttamaan lainvalmistelun onnistumiseen. Tarkoituksena on saada aikaan laki, joka vastaa kohderyhmien tarpeisiin mahdollisimman hyvin, mutta myös valmistella laki avoimesti, läpinäkyvästi ja ihmisiä kuunnellen siten kuin Suomen avoimen hallinnon toimintasuunnitelma edellyttää.

Osana lainvalmistelua ministeriö kerää nuorisoalan näkemyksiä lakiuudistuksen eri osa-alueista. Voimassa olevan lain mukaan valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi nuorisopolitiikan kehittämisohjelman (LANUKE). Ohjelma sisältää tavoitteet alle 29-vuotiaiden kasvu- ja elinolojen parantamiseksi.

Osana uutta lainvalmistelutapaa opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää avoimella internet-kyselyllä mielipiteitä siitä, millainen kehittämisohjelma palvelisi parhaiten nuorten elinolojen parantamiseksi tehtävää työtä ja miten nuorisopolitiikan kehittämisohjelma tulisi kirjata uuteen nuorisolakiin. Kyselyn ohella lainvalmisteluun voi osallistua myös sosiaalisen median palveluissa, kuten Facebookissa https://www.facebook.com/OKMnuoriso ja Twitterissä https://twitter.com/hashtag/nuorisolaki.

Kysely on avautunut tiistaina 14.10. ja siihen on mahdollista vastata vuoden 2014 loppuun asti suomeksi tai ruotsiksi:
www.webropolsurveys.com/S/FD4875E2231991C4.par (suomeksi)  
www.webropolsurveys.com/S/ECCC8B168F04E822.par (ruotsiksi)

 

 
Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat